TINE SA

Norge helt i verdenstoppen på god dyrehelse

Del

Norske husdyr er blant de friskeste i verden. Det viser husdyrnæringens handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier, som i dag ble overlevert landbruksministeren. Næringa forventer at tiltakene i planen fører til en reell reduksjon av antibiotikabruken med minimum 10 prosent.

Olav Østerås har stått sentralt i arbeidet med husdyrnæringens handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier. (Foto: Oddvar Lind)
Olav Østerås har stått sentralt i arbeidet med husdyrnæringens handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier. (Foto: Oddvar Lind)

Planen ble overlevert landbruks- og matminister Jon Georg Dale under et nordisk ministermøte i Ålesund der temaet var antibiotikaresistens.

Rapporten overleveres statsråden av Synnøve Vatn i Animalia. (Foto: Liv Sølverød)

60 prosent nedgang hos storfe
Holder vi fisk utenom, er det bare Island av de europeiske landene som har lavere forbruk av antibiotika i husdyrnæringa enn Norge. På storfe er forekomst og utvikling av antibiotikaresistente bakterier lettest å følge for bakterier som gir jurbetennelse (mastitt). Som et eksempel kan nevnes at for Staphylococcus aureus , som er den vanligste bakterien, har forekomsten av penicillinresistente bakterier her i landet blitt redusert med 60 prosent fra 1994 til 2015.

Ved riktig tiltak er det mulig år redusere bruken av antibiotika på storfe med ytterligere 20 prosent, sier veterinær og tidligere leder for Helsetjenesten for Storfe , Olav Østerås. Han har representert TINE i arbeidsgruppa som har utarbeidet planen.

Ta vare på og forbedre dyrehelsen

Husdyrnæringa har i fellesskap utarbeidet handlingsplanen mot antibiotikaresistens. Planens aller viktigste tiltak er å ivareta og forbedre norsk dyrehelse.
– Dersom vi unngår eller bekjemper smittsomme sjukdommer i husdyrpopulasjonen, kan vi holde bruken av antibiotika i næringa på et minimum, sier Olav Østerås.

Forebyggende helsearbeid er viktigst

Hovedmålet i næringas felles handlingsplan er at norsk husdyrnæring skal forebygge forekomst av antibiotikaresistente bakterier hos norske husdyr gjennom aktivt forebyggende helsearbeid, organisert sjukdomsbekjempelse og forsvarlig og riktig behandling av sjuke dyr.

De tre viktigste forbedringsområdene som er identifisert er:

  • Pålitelig og fullstendig dokumentasjon av antibiotikabruk i husdyrproduksjonen gjennom Dyrehelseportalen.
  • Bedre smittebeskyttelse nasjonalt og på gård. I dagens situasjon er introduksjon av sjukdommer eller resistente bakterier fra andre land en større trussel enn utvikling av resistens grunnet antibiotikabehandling i norske besetninger.
  • Optimal behandling av sjuke dyr gjennom oppdaterte anbefalinger om behandling.
Planen har sju delmål.

Planen skisserer en lang rekke tiltak som skal bidra til å nå de sju delmålene:

1: Opprettholde en god nasjonal smittebeskyttelse og forebyggeinnføring av sjukdommer og resistente bakterier til Norge.
2: Bedre smittebeskyttelse mellom besetninger og på gård
3: Redusert forekomst av sjukdom hos norske husdyr
4: Riktig og dokumentert bruk av antibiotika
5:Dokumentert lav og ytterligere redusert forekomst av spesifikke former for antibiotikaresistens
6: Skaffe ny kunnskap gjennom forskning og utvikling
7: Styrket samhandling med myndigheter, FoU-institusjoner og andre interessenter.

Dystre utsikter hvis trenden ikke snus.

I dag dør ca. 700 000 mennesker årlig verden rundt som en følge av antibiotikaresistens. Om ikke trenden snur, er det estimert at i 2050 vil 10 millioner mennesker årlig dø av bakterier som ikke kan behandles med antibiotika.

Smitte mellom dyr og mennesker

Ved økt forekomst av antibiotikaresistens vil risikoen for overføring mellom husdyr, miljø og mennesker øke. Det er kjent at smitte fra husdyr til mennesker kan skje direkte til personer som er i kontakt med dyr, og indirekte gjennom animalske produkter eller miljø. Motsatt vei kan mennesker smitte dyr med resistente bakterier, som igjen kan spres videre.

Hele handlingsplanen kan du lese i vedlegget til denne saken

Kontakter

Bilder

Olav Østerås har stått sentralt i arbeidet med husdyrnæringens handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier. (Foto: Oddvar Lind)
Olav Østerås har stått sentralt i arbeidet med husdyrnæringens handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier. (Foto: Oddvar Lind)
Last ned bilde
Last ned bilde

Dokumenter

Om TINE SA

TINE SA
TINE SA
Lakkegata 23
0187 Oslo

03080http://www.tine.no

TINE SA er et næringsmiddelkonsern som foredler rene og naturlige råvarer til god og sunn mat. Morselskapet TINE SA er et samvirkeselskap som eies av melkeprodusenter som leverer melk til selskapet. På den måten skaper TINE verdier i et nært samspill mellom norsk natur, landbruk og marked.

Følg saker fra TINE SA

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra TINE SA på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra TINE SA

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom