Innovasjon Norge

Norge har undertegnet ny samarbeidsavtale med Hellas

Del

Statssekretær i Utenriksdepartmentet, Jens Frölich Holte og den greske ministeren for økonomi og utvikling, Alexis Charitsis, underskrev i dag en ny avtale om at Innovasjon Norge skal forvalte 200 millioner kroner til næringsutvikling i Hellas.

Fra undertegningen av avtalen. Statssekretær i Utenriksdepartmentet, Jens Frölich Holte (til høyre) og den greske ministeren for økonomi og utvikling, Alexis Charitsis. Foto: Utenriksdepartementet.
Fra undertegningen av avtalen. Statssekretær i Utenriksdepartmentet, Jens Frölich Holte (til høyre) og den greske ministeren for økonomi og utvikling, Alexis Charitsis. Foto: Utenriksdepartementet.

Avtalen er en del av EØS-midlene. Fokusområdene i programmet er grønn industri, havrommet og IKT. Innovasjon Norge har nå oppgaver knyttet til åtte EØS-næringslivsprogrammer i seks land, som omfatter 2,5 milliarder kroner. Mulighetene for norske bedrifter er store.

– Å delta i et prosjekt under EØS-midlene kan være en god måte for en norsk bedrift å ta første steget mot internasjonalisering, sier Eli Bleie Munkelien, direktør for Business Partnerships i Innovasjon Norge. – Den prosjektbaserte arbeidsformen vi bruker med EØS-midlene gir gode og varige verdier i mottakerlandene, og bidrar til å skape gode forutsetninger for videre økonomisk og sosial vekst. Norske partnere henter nyttig lærdom og innsikt fra prosjektsamarbeidet. I tillegg avlaster finansieringen risiko og gjør det lettere å ta steget ut i et annet marked, mener Munkelien.

De første utlysningene basert på den nye avtalen i Hellas vil komme sent i 2018. Programgramperioden varer til 2024.

– Programutviklingen i noen land er kommet langt allerede, sier Munkelien. Utlysningene for Romania for eksempel, forventes til våren 2018. Derfor er tiden nå inne for å finne en prosjektpartner.

EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, EØS. Støtten er på samme tid et viktig verktøy for å bygge tettere samarbeid mellom donorland som Norge og mottakerlandene.

Norge har allerede underskrevet avtaler om næringslivsprogrammer med Romania, Bulgaria, Slovakia, Estland og Portugal. Innovasjon Norge har rollen som forvalter av midlene i Romania og Bulgaria i tillegg til i Hellas. Avtaler med flere land forventes å bli avsluttet i de nærmeste ukene. Det vil gi ytterlige prosjektmuligheter for norske bedrifter.

Det er første gang Hellas har et program for næring og innovasjon under EØS-midlene, og første gang Innovasjon Norge har en slik rolle knyttet til landet.

For mer informasjon, kontakt:

Eli Bleie Munkelien, direktør for Business Partnerships i Innovasjon Norge

Tlf. 918 69 486, e-post Eli.Bleie.Munkelien@innovasjonnorge.no 

 Tore Lasse By, fagansvarlig EØS-midler i Innovasjon Norge

Tlf. 416 58 524, e-post: tore.lasse.by@innovasjonnorge.no 

Les mer om avtalen med Hellas.

Mer informasjon om EØS-midlene og oversikt over muligheter for norske bedrifter per land.

Besøk Innovasjon Norges nettside om EØS-midlene.

Nøkkelord

Bilder

Fra undertegningen av avtalen. Statssekretær i Utenriksdepartmentet, Jens Frölich Holte (til høyre) og den greske ministeren for økonomi og utvikling, Alexis Charitsis. Foto: Utenriksdepartementet.
Fra undertegningen av avtalen. Statssekretær i Utenriksdepartmentet, Jens Frölich Holte (til høyre) og den greske ministeren for økonomi og utvikling, Alexis Charitsis. Foto: Utenriksdepartementet.
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 OSLO

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom