Randstad

Norge har Europas mest fornøyde arbeidstagere

Del

Åtte av ti nordmenn er svært fornøyde med arbeidshverdagen sin. Det gjør oss til de aller mest tilfredse arbeidstakerne i Europa.

Det kommer frem i en fersk, global arbeidsmarkedsundersøkelse, gjennomført av bemanningskjempen Randstad - verdens nest største selskap innen rekruttering, bemanning og HR.

Tallene fra årets andre av fire kvartalsvise undersøkelser viser at nordmenn har det godt på jobb: 79 prosent av norske arbeidstakere svarer at de er svært fornøyde med arbeidshverdagen sin.

Nordmenns trivsel har ligget på samme nivå siden tilsvarende undersøkelse ble gjennomført for nøyaktig ett år siden, og bare to prosentpoeng under resultatene i 2012. I den ferske, globale undersøkelsen topper Norge dermed statistikken for Europa. Blant de 34 landene der over 25.000 arbeidstagere i privat sektor er spurt, er det bare i India og Mexico at ansatte er enda mer tilfredse enn i Norge.

- Det er muligens overraskende at vi fortsatt scorer så høyt, selv om det siste året har vært svært turbulent i det norske arbeidsmarkedet. Men vi kan fortsatt vise til relativt lav arbeidsledighet, stor grad av jobbsikkerhet, gode lønninger og en fleksibel arbeidshverdag. Alt dette gjør Norge til et trygt og attraktivt land å jobbe i, sier Camilla Grana, daglig leder i Randstad i Norge.

I Europa ligger Østerrike (77 prosent), Danmark (76 prosent) og Nederland (76 prosent) nærmest Norge på rankingen. I Sverige svarer 68 prosent av de spurte at de er svært fornøyd med jobbhverdagen.

-Norge har i mange år scoret svært høyt og ligger helt i verdenstoppen, når vi spør om jobbtilfredshet og hvor fornøyde de ansatte er med sjefene sine. Den skandinaviske holdningen til lederskap har fokus på trivsel på arbeidsplassen. Lederstilen er uformell med vekt på balanse mellom jobb og fritid for å få de ansatte til å prestere. Derfor er det ikke overraskende at våre ledere er best i klassen når det gjelder å legge til rette for at de ansatte skal trives på jobben, sier Camilla Grana.

Lavest score i  Europa har Ungarn, mens mektige, asiatiske økonomier som Kina, Hong Kong, Singapore og Japan også har de minst fornøyde arbeidstagerne i verden.

I den samme undersøkelsen svarer åtte prosent av norske arbeidstagere at de har skiftet arbeidsgiver de siste seks månedene, mens fem prosent oppgir at de aktivt er på jobbjakt. 

Randstad Workmonitor Q2/16: De mest fornøyde arbeidstagerne:

Fem på topp:

India               82%

Mexico            82%

Norge              79%

USA                 77%

Østerrike        77%

Fem på bunnen:

Kina                60%

Singapore       60%

Ungarn           54%

Hong Kong     49%

Japan              43%

Om undersøkelsen:

Randstad Workmonitor ble lansert i 2003, og dekker nå 34 land verden rundt – i Europa, Asia, Australia og USA/Canada og Sør-Amerika.

Randstad Workmonitor publiseres fire ganger i året, noe som gjør både lokale og globale trender innen arbeidslivet  jevnlig synlig over tid. Indexen sporer ansatt tillit og fanger forventninger rundt sannsynligheten for å endre arbeidsgivere innenfor en seks måneders tidsramme, gir en helhetlig forståelse av jobben markedet følelser og ansattes trender. I tillegg til å måle mobilitet, er også medarbeidertilfredshet og personlig motivasjon, samt et roterende sett av temaspørsmål en del av undersøkelsen.

Den kvantitative studien er utført via en elektronisk spørreundersøkelse blant en befolkning i alderen 18-65, som arbeider minst 24 timer i uken i en betalt jobb (ikke selvstendig næringsdrivende). Den minimale størrelsen på utvalget er 500 intervjuer per land, men så mange som 800 respondenter kan være spurt i flere land. Overt 25.000 respondenter deltar i hver kvartalsundersøkelse.

Om Randstad:

Randstad er en av verdens største aktører innen fleksibel arbeidskraft, med tjenester innenfor rekruttering, bemanning og HR-tjenester. Randstad har mer enn 29000 ansatte i 39 land, og omsatte i 2015 for  19,2 milliarder euro.  Selskapet ble grunnlagt i 1960, og er børsnotert i Nederland og USA, med hovedkontor i Diemen, Nederland. I Norge har selskapet kontorer i Oslo og Stavanger (www.randstad.com / www.randstad.no).

Bilder

Om Randstad

Følg saker fra Randstad

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Randstad på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Randstad

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom