Innovasjon NorgeInnovasjon NorgeInnovasjon Norge

Norge får første næringsklynge for finansteknologi

Del

Det er klart etter at sju nye miljøer blir tatt opp i klyngeprogrammet og får status som Arena eller Norwegian Centres of Expertise. Forskningsrådet, Siva og Innovasjon Norge står bak klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.

I alt fem nye klynger får Arena-status: Finance Innovation i Bergen, Arena Oslo – The Smart Event City, Arctic Cluster Team i Nordland, Arena Smart City i Stavanger og Tequity Cluster i Trondheim.
To miljøer avanserer til status som Norwegian Centre of Expertise, iKuben – Rapid Transformation i Molde og NCE Energy Technology – tidligere Arena Subsea Valley.

I tillegg får Norwegian Fashion Hub og Norwegian Smart Care Cluster forlenget status som Arena-prosjekter for to nye år.

-Jeg ønsker å gratulere de nye klyngene. Norsk næringsliv er i verdensklasse på mange områder, men det er hard konkurranse. Vi må være et skritt foran konkurrentene våre. Samarbeidet gjennom klyngene viser at det er mulig for norske bedrifter å være i front internasjonalt, sier næringsminister Monica Mæland.
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sier: - Mange norske bedrifter, regioner og lokalsamfunn har vært gjennom krevende tider etter oljesmellen. Det er svært gledelig å se at omstillingen er i full gang og at bedrifter finner nye muligheter og markeder. Klyngeprogrammet har vært, og skal være et viktig verktøy i omstillingen av norsk næringsliv. Det er gledelig at arbeidsledigheten nå går ned og at det skapes nye jobber. Disse klyngene er med på å ruste dagens næringsliv til fremtidens jobber.

Viktige i omstillingen av næringslivet
Klyngene bidrar sterkt til omstillingen næringslivet er inne i. De nye klyngene representerer også et bredt utvalg næringer og bransjer som deler kunnskap og gjør hverandre mer konkurransedyktige.

I gjennomsnitt mottar de nye NCE-klyngene fem millioner kroner i året i støtte, mens Arena-prosjektene får ca. 2,2 millioner kroner. Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva er ansvarlig for ordningene, som i alt har en ramme på 190 millioner kroner i år. Næringslivet selv bidrar med minst like mye i egeninnsats.

Kontaktpersoner:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Sissel Mossing, sissel.mossing@kmd.dep.no, 920 80 147

Nærings- og fiskeridepartementet: Martine Røiseland, Martine.Roiseland@nfd.dep.no, 970 55 024

Forskningsrådet: Maria Ekornes Myhre, mem@forskningsradet.no, 994 12 707

Siva: Roy Strømsnes, roy.stromsnes@siva.no, 909 33 114

Innovasjon Norge: Kjetil Svorkmo Bergmann, kjber@innovasjonnorge.no, 908 20 918

Faktaboks om de nye klyngene:

  • Stavangerbaserte Arena Smart City er den første i sitt slag. Den har som mål å være en pådriver for utvikling av smartere byer og å bli den ledende aktøren i Norden før 2021. 11 kjernebedrifter og 50 ulike partnere er med – gründere, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, offentlige myndigheter og finansieringsaktører.
  • Finansteknologi-klyngen Finance Innovation består av virksomheter innen bank, forsikring, konsulentmiljø, teknologi, investorer, universitet og høyskoler. Dette Arena-prosjektet ønsker å bidra til at Norge kan være i front på et nytt forretningsområde, FinTech.
  • Arena Oslo – The Smart Event City består av 38 partnere, 31 av dem nærings- og kulturorganisasjoner. Prosjektet skal sikre økt innovasjon, økt eksport og økt samarbeid mellom reiseliv og kreativ næring. Det skal skje gjennom offentlig-privat innovasjonssamarbeid om smarte event-løsninger og digitalisering.
  • Med sete i Nordland, og deltakere fra Trøndelag til Troms har ACT – Arctic Cluster Team en kjerne av prosessbedrifter lokalisert i Mo Industripark. Klyngen skal være en spydspiss i bærekraftig omstilling og bidra til å innfri Norges forpliktelser i Paris-avtalen. Mange av bedriftene har samarbeidet en god stund.
  • Elleve investeringsselskaper, engleinvestorer og teknologiselskaper i Trondheim har gått sammen med forsknings- og utviklingsmiljøer i Tequity Cluster for å bli ledende i kommersialisering av ny teknologi. Klyngen ønsker å øke verdiskaping fra teknologibaserte vekstselskaper gjennom aktivt eierskap.
  • NCE iKuben – Rapid Transformation i Molde består av 46 partnere med nesten 15 000 ansatte og 62 milliarder kroner i omsetning. Målet er å styrke medlemmenes konkurransekraft og innovasjonskapasitet gjennom innsikt, metodikk og infrastruktur og kultur for å hjelpe bedriftene i rask digital transformasjon.
  • NCE Energy Technology er det tidligere Arena Subsea Valley. Som NCE ønsker de nesten 200 medlemmene å bli et ledende økosystem for engineering, teknologisk utvikling, innovasjon og kompetanse innenfor bærekraftig energi. Klyngen satser på å utnytte kompetanse fra oljesektoren til nye områder.

Nøkkelord

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 OSLO

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom