Apotekforeningen

Nordmenn ønsker helsehjelp på apotek

Del

To av tre ønsker at apotekene tilbyr flere helsetjenester, slik at man ikke må oppsøke fastlegen for enkel helsehjelp.

Flere ønsker helsehjelp i apotek
Flere ønsker helsehjelp i apotek

Tall fra Kantar TNS’ Helsepolitiske barometer viser at folks syn på apotek er positivt. 87 prosent av befolkningen opplever at de får gode råd om legemidler og hvordan de skal brukes når de oppsøker apoteket, mens hele 66 prosent heller vil ta enkle helsespørsmål opp med farmasøyten enn med fastlegen.

– Det er mange gode grunner til at fastlegen skal være et nav for pasienten. Men det betyr ikke at de «eier» pasienten. Vi må tørre å spørre hva som er mest mulig effektiv ressursutnyttelse, og vi må ikke minst tørre å spørre pasienten selv. Og da svarer 2 av 3 at de ønsker seg flere helsetjenester i apotek, sier administrerende direktør i Apotekforeningen, Per T. Lund om tallene fra Helsepolitisk barometer.

Farmasøyter er svært kompetente
I følge undersøkelsen er det en signifikant økning i andelen som ønsker flere helsetjenester i apotek. Og det folk ønsker mest er å kunne måle kolesterol og blodtrykk – i tillegg til god oppfølging av legemiddelbruken sin.

Lund mener resultatene stemmer godt overens med tilbakemeldingene Apotekforeningen får fra publikum.

– Kundene opplever at rådene de får på apotek, holder høy kvalitet. Det viser våre undersøkelser, og det bekreftes også i denne undersøkelsen. Det arbeider 3000 farmasøyter på apotek, og disse har studert legemidler i tre eller fem år. Farmasøyter er samfunnets legemiddeleksperter, og de har alle forutsetninger for å gi gode råd om legemidler og bruken av dem, sier Lund i Apotekforeningen. 

Lund tror tilgjengelighet også er en viktig faktor for at folk ønsker helsehjelp på apotek.

– Med 900 apotek fordelt over hele landet er apotekene landets mest tilgjengelige sted hvor du kan få råd og veiledning fra helsepersonell uten timebestilling - de fleste steder fra tidlig morgen til langt på kveld. Legger du til at veldig mange også har høy tillit til apotekene, så tror jeg det forklarer litt om hvorfor stadig flere ønsker helsehjelp på apotek, sier Lund.

Apotekforeningen håper myndighetene ser det samme.

– Å bruke apotekene er dokumentert god samfunnsøkonomi. Det har folket i denne undersøkelsen bekreftet at de er klare for. Det bør også de som har ansvaret for folkehelsen vår – og pengene vi bruker på den – gjøre noe med.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Flere ønsker helsehjelp i apotek
Flere ønsker helsehjelp i apotek
Last ned bilde

Om Apotekforeningen

Apotekforeningen
Apotekforeningen
Slemdalsvn. 1
0369 Oslo

+47 21 62 02 00http://www.apotek.no/

Apotekforeningen er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere. Foreningen ble stiftet i 1881. Alle apotek, både privat eide og de offentlig eide sykehusapotekene, er medlemmer av Apotekforeningen. Foreningen arbeider hovedsaklig med apotekfaglig utvikling, apotekenes rammevilkår, næringspolitikk, teknologi og e-helse og kommunikasjon om bransjen. Apotekforeningen ivaretar også en rekke praktiske funksjoner for apotek.

Følg saker fra Apotekforeningen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Apotekforeningen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Apotekforeningen