Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Nordisk møte om statsregnskapet

Del

Generelle utfordringer knyttet til statsregnskapet var tema da Direktoratet for økonomistyring (DFØ) denne uken møtte de nordiske søsterorganisasjonene. Sammenligning av pengebruk på tvers av virksomheter i staten var et av områdene som ble diskutert.

– Det nordiske møtet er en viktig inspirasjonskilde for å bedre den statlige styringen i Norge. Ved å lære av andres erfaringer blir veien til de gode løsningene kortere, sier direktør i Direktoratet for økonomistyring (DFØ) , Øystein Børmer. 

Utveksle erfaringer innen statlig økonomistyring

Det nordiske møtet arrangeres hvert år, og går på rundgang mellom DFØs søsterorganisasjoner i de nordiske landene (Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge). I år var Norge og DFØ vertskap. DFØ har i oppdrag fra Finansdepartementet å forvalte driften av statsregnskapet. 

Under det tre dager lange forumet diskuterte de nordiske landene aktuelle problemstillinger og utvekslet erfaringer innen statlig økonomistyring. 

Sammenligning av den økonomiske situasjonen

Hvert land presenterte viktige utviklingstiltak innenfor økonomi- og virksomhetsstyring, og viktige utfordringer for statsregnskapsfunksjonen de nærmeste årene.

Det ble også lagt frem en sammenligning av den økonomiske situasjonen i de nordiske landene. Det er stor grad av felles mål for virksomhets- og økonomistyringen, men landene velger litt ulike strategier. 

I tillegg ble det sett på flerårige budsjetter og periodisert regnskap. Her ble årlige statsbudsjett og kontantregnskap vurdert opp mot behovet for budsjettering over flere år.
For Norges del ble dette sett i sammenheng med arbeidet Børmerutvalget nå gjør. 

Pengebruk på tvers i staten

Forumet ble avsluttet med en diskusjon om hvem brukerne av statsregnskapet er, og hvilken informasjon som etterspørres.

For Norges del er man nå i gang med å legge til rette for publisering av mer detaljert informasjon fra statsregnskapet. Dette vil gjøre det mulig å sammenligne pengebruk på tvers av virksomheter i staten. 

Stafettpinnen ble overlevert Finland som skal arrangere neste års møte.

Nøkkelord

Kontakter

Guri Smenes Five
informasjonsrådgiver
tlf: 92030352
e-post:gufi@dfo.no

Bilder

Øystein Børmer, direktør i DFØ
Øystein Børmer, direktør i DFØ
Last ned bilde

Om Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
Karl Johans gate 37B
0162 Oslo

400 07 997http://www.dfo.no
Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er statens ekspertorgan på økonomi- og virksomhetsstyring i staten, og er underlagt Finansdepartementet. DFØ forvalter statens økonomiregelverk, og leverer lønn- og regnskapstjenester til statlige virksomheter.

Følg saker fra Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Direktoratet for økonomistyring (DFØ) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom