Bane NOR

Nordens lengste jernbanetunnel ferdig boret

Del

Dobbelt gjennomslag til rett tid, ble fasit for Follobaneprosjektets to siste tunnel-boremaskiner. Bane NOR har nådd en viktig milepæl i Intercity-utbyggingen.

Tunnelboringen ble startet opp av statsminister Erna Solberg og daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen 5. september 2016. De to første gigant-maskinene hadde dobbelt gjennomslag inne i en fjellhall i Ekebergåsen i september 2018.

– Bane NOR som byggherre er godt fornøyd med at tunnelboring er fullført til avtalt tid. Dette er et godt resultat. Bane NOR ser frem til å tilby halvert reisetid med nye Follobanen mellom Oslo og Ski. Jernbanesatsingen er viktig for reisende og for vekst og utvikling i Oslo- og Follo-regionen, sier Birger Steffensen, assisterende utbyggingsdirektør i Bane NOR.

Om lag 350 inviterte gjester og ansatte var til stede da de siste boremaskinene, begge med nær ti meter i diameter, brøt ut av en fjellskjæring like utenfor Ski sentrum. Gjennom disse tunnelløpene skal tog kjøre i opptil 250 km i timen. Før det kan skje gjenstår viktig jernbaneteknisk arbeid, som er startet opp.

Effektiv transport

Til sammen nær 20 km av den 22 km lange Follobanen er tunnel. Bane NOR har, for første gang i lang tunnel, valgt å legge sporene i to atskilte løp. Derfor er det til sammen produsert 36 km boret tunnel. I tillegg er deler av tunnelanlegget produsert ved sprengning og splitting av berg.

– Tunnelproduksjonen vi markerer i dag, utgjør den lengste strekningen av Follobanen. Prosjektet har enkelte utfordringer, men tunnelboringen er gjennomført som planlagt. Som byggherre er Bane NOR svært fornøyd med arbeidet som er utført og det gode samarbeidet mellom totalentreprenør Acciona Ghella og Bane NOR, sier Follobaneprosjektets direktør Per David Borenstein.

Kvalitet

Inne i fjellet mellom Oslo sentrum og Ski har tunnelarbeidere stått på hver dag, unntatt søndager, i fire skift døgnet rundt. Det har gått med ca. 18 000 arbeidstimer i hver av de fire tunnelboremaskinene. På det meste har 1000 personer deltatt i produksjonen på Åsland anleggsområde og nede i anlegget. 112 tunnelarbeidere har stått for produksjonen med de to maskinene som kom i mål 26. februar, mens 24 har jobbet med vedlikehold.

– Takket være sterk vektlegging av kvalitet, sikkerhet, innovasjon og kompetanse har Acciona Ghella Joint Venture levert en innsats vi kan være stolte av. Vi leverer på tid og vi holder det vi har lovet, sier prosjektdirektør Fernando Vara i Acciona Ghella, og legger til:

– Vi har støtt på hardt, norsk fjell og utfordrende grunnforhold, men takket være vår ekspertise og gode arbeid, har vi mestret dette. Vi er fornøyd med å ha håndtert et så stort og krevende TBM-prosjekt. Nå går vi over i en ny fase, og vi er sikre på at vi vil gjøre en god jobb også med tanke på det gjenstående arbeidet med jernbaneteknikk, sier Fernando Vara.

Tunnelboring som metode

Bane NOR valgte tunnelboring som hovedmetode for boring av Follobanens lange tunnel (Blix-tunnelen).

– Vi vurderte ulike metoder, men forsto tidlig at tunnelboring er et godt valg. Med dette prosjektet har vi vist at tunneldriving med tunnelboremaskiner kan være et meget godt alternativ til konvensjonell sprengning ved bygging av lange tunneler i Norge, understreker Bane NORs prosjektleder for tunnelproduksjonen, Anne Kathrine Kalager.

Deler av tunnelboremaskinene, hver på 2400 tonn, fraktes nå tilbake til Herrenknecht i Tyskland, der de ble spesiallaget for Bane NOR.

Fakta om Follobanen og TBM-prosjektet

  • 226 entreprenører og underentreprenører er involvert i Follobaneprosjektet

  • Over 2000 arbeidstakere deltar i Follobaneprosjektet, i tillegg til Bane NORs byggherreorganisasjon.

  • Hovedentreprenør for TBM-prosjektet er Acciona Ghella (AGJV). AGJV har 18 underleverandører, hvorav AF Gruppen er den største, i tillegg til blant andre Turboconstroi, Copuno, Herrenknecht, Actyon, Elecnor, Hæhre, Peab og Mammoet.

  • Acciona Ghella og dere underleverandører teller nå om lag 565 personer

  • Når det gjelder nasjonalitet er de største gruppene i tunnelproduksjonen fra Spania, Portugal, Italia og Norge.

  • På det meste har 1000 arbeidstakere daglig gått inn og ut av anleggsporten på Åsland.

Nøkkelord

Kontakter

Kathrine Kjelland, tlf 913 98 178
Kommunikasjonssjef, Follobanen

Bilder

Om Bane NOR

Bane NOR
Bane NOR
Biskop Gunnerus' gate 14
0185 Oslo

05280http://www.banenor.no

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Følg saker fra Bane NOR

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Bane NOR

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom