Nofima

Nofima leder innovasjon i oppdrett

Del

Nofima har fått tildelt 15 millioner kroner for å gjøre Europa flinkere til å drive klimavennlig og bærekraftig fiskeoppdrett. Matforskningsinstituttet Nofima skal lede det store innovasjonsprosjektet kalt FutureEUAqua.

Seniorforsker Åsa Maria O. Espmark skal lede det prestisjefylte EU-prosjektet FutureEUAqua, med 32 partnere fra inn- og utland. Foto: Terje Aamodt © Nofima
Seniorforsker Åsa Maria O. Espmark skal lede det prestisjefylte EU-prosjektet FutureEUAqua, med 32 partnere fra inn- og utland. Foto: Terje Aamodt © Nofima

Med dette prosjektet på plass har instituttet sikret seg EU-prosjekter for til sammen 70 millioner kroner de tre siste årene. Det begeistrer blant andre fiskeriminister Per Sandberg:

- Internasjonalt samarbeid innen forskning og utvikling er vesentlig for å drive sjømatnæringen videre. Jeg er derfor glad for at Nofima skal lede et helt nytt EU-prosjekt, som kan bidra til mer kunnskap i oppdrettsnæringen. Det er også en fjær i hatten til Nofima, som nok en gang viser at forskningen deres holder et høyt internasjonalt nivå, sier fiskeriministeren.

Med mer miljøbevisste forbrukerne som er opptatt av arealbruk og produksjonsformer, vil fremtidens europeiske oppdrettsnæring endre seg. Nofima har fått med seg hele 12 forskningsinstitutt og 20 bedriftspartnere i arbeidet med å ta fram ny kunnskap omkring oppdrett av laks, ørret og arter i Middelhavet som blant annet havabbor. I dette prosjektet har EU satt som betingelse at forskningen skal ha en direkte påvirkning på produksjonsutviklingen.

Høy nytteverdi

– Prosjektet skal ha stor oppmerksomhet på innovasjoner for industrien. EU ber om at sluttproduktene skal være så relevante som mulig. Det finnes en skala kalt «technology readyness level» som går fra 1 til 9. I dette prosjektet skal vi ligge så langt opp mot 9 som mulig, sier seniorforsker Åsa Maria O. Espmark som skal lede det prestisjefylte prosjektet som varer til 2022.

FutureEUAqua er delt inn i ni forskningsområder. Nofima skal ha ansvaret for tre av dem og være delaktig i tre andre områder. Genetikk, avl og fôr er viktige forskningsområder. EU investerer til sammen 60 millioner kroner i prosjektet.

Robust fisk

- Vi skal forske på dagens økonomisk viktigste arter i Europa. Kan fisken fores med alternative råvarer som planter og alger. Dette er råvarer som er mer klimavennlige. I forskningen skal vi også se på hvor robuste fisken er til å tåle eventuelle klimatiske endringer. Metoder for selektering av fisk som er resistens mot sykdommer, blir også viktige, sier Espmark. 

Administrerende direktør Øyvind Fylling-Jensen har i flere år sett at forskningen i Europa blir mer internasjonal.

- Vi ønsker å bidra til å løse de store samfunnsutfordringene. De andre er at internasjonalt samarbeid øker kvaliteten på forskningen og til slutt et viktig element; Med internasjonalt samarbeid henter vi ny kunnskap som åpner for nye muligheter for norsk næringsliv.

  • - EUs forskningsprogrammer er svært viktige, og det er gledelig at vi på nytt har fått et stort EU-prosjekt, sier Fylling-Jensen, som peker på tre hovedgrunner til Nofimas internasjonale satsing:
  • Satser på EU-prosjekter
  • Innenfor de forskjellige forskningsområdene er det en rekke delprosjekter som blant annet sensorer til overvåking av fiskevelferd, miljøvennlig pakking, utnytte hele fisken, øke konsumentenes kunnskap om økologisk sertifisering og forvaltning rundt arealkonflikter.

De 32 samarbeidspartnerne i FutureEUAqua, inklusive industrielle, er fordelt på landene Norge, Danmark, Sverige, Nederland, Italia, Hellas, Frankrike, Israel og Ungarn. De industrielle partnerne fra Norge er SalMar, SalmoBreed, Akvaforsk Genetics Center og Osland stamfisk. Det er også mange industrielle partnere fra landene rundt Middelhavet.

Hele verdikjeden

Espmark påpeker hvor viktig det er å ha en levende dialog om hele problemstillingen:

– Dialogen med forvaltningen, industrien og markedet blir viktig underveis. En stor del av prosjektet handler om å samtale med alle deler av næringen, fra forskning og utvikling helt fram til butikkjeder og restauranter.

– I Norge har vi tradisjon for å samarbeide tett mellom forvaltning, forskning og industri, noe vi ønsker å ta inn i dette EU-prosjektet.

Det er nedsatt eget industriforum, som skal evaluere resultatene som genereres.

 

Nøkkelord

Bilder

Seniorforsker Åsa Maria O. Espmark skal lede det prestisjefylte EU-prosjektet FutureEUAqua, med 32 partnere fra inn- og utland. Foto: Terje Aamodt © Nofima
Seniorforsker Åsa Maria O. Espmark skal lede det prestisjefylte EU-prosjektet FutureEUAqua, med 32 partnere fra inn- og utland. Foto: Terje Aamodt © Nofima
Last ned bilde

Om Nofima

Nofima
Nofima
Postboks 6122 Langnes
NO-9291 Tromsø

77 62 90 00http://nofima.no

Nofima er et ledende næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien.

Vi leverer internasjonalt anerkjent forskning og løsninger som gir næringslivet konkurransefortrinn langs hele verdikjeden.

Nofima AS har hovedkontor i Tromsø, og forskningsvirksomhet i Alta, Bergen, Stavanger, Sunndalsøra, Tromsø og på Ås.

Instituttet ble etablert 1. januar 2008 og har om lag 340 ansatte

Følg saker fra Nofima

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nofima på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nofima

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom