Nofence ASNofence AS

Nofence er lovlig

Del

Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) har levert dokumentasjon som betyr at dyrevelferden er ivaretatt ved bruk av Nofence:

‘’Undersøkelsene i de norske geitebesetningene samt internasjonal litteratur antyder at risikoen for redusert dyrevelferd ved bruk av Nofence virtuelle gjerdesystem for geit er meget liten.’’

Dette er konklusjonen i en svært omfattende undersøkelse ledet av Knut Egil Bøe, professor i etologi ved NMBU.

En flere år lang og krevende sak mellom Mattilsynet og Nofence har dermed fått sin endelige og vitenskapelig baserte konklusjon. De siste årene har den lille grûnderbedriften Nofence skapt enormt engasjement!

Vi har blitt nominert til flere innovasjonspriser, fått utallige medieoppslag i inn- og utland, blitt omtalt som en revolusjon for landbruket, og den største nyheten siden traktoren. Vi har blitt spesielt invitert til Techcrunch Disrupt (verdens mest prestisjefylte teknologimesse), og fått tilskudd av Innovasjon Norge for å kommersialisere teknologien vår.

Juni 2016 ble Nofence forbudt av Mattilsynet. Heldigvis fikk vi hjelp av Landbruks- og Matministeren til å rydde vei i byråkratisk krattskog, og det siste året er det ingen som helt har visst om Nofence har vært forbudt eller ikke, i påvente av en dokumentasjon som kan avklare nettopp det. Som grûnderbedrift med knappe ressurser har det i utgangspunktet vært utrolig krevende å utvikle en helt ny teknologi. Tilleggsbelastningen fra saken med Mattilsynet har vært nære på å ta knekken på Nofence.

Vi skylder våre fantastiske pilotkunder i hele Norge en stor takk for at vi har klart oss, og for at Nofence nå er i ferd med å bli et meget bra produkt! Og nå er det altså klart, vi har fått vitenskapelig dokumentasjon på det vi hele tiden har vært overbevist om selv; at Nofence ikke medfører noen svekkelse av dyrevelferden. Dette gjør at alle forventningsfulle og tålmodige kunder nå kan ta Nofence i bruk, uten å være bekymret for om de bryter loven. Selv kan vi endelig bruke ressursene våre fullt ut på videreutvikling av Nofence til å være verdens beste virtuelle gjerdeløsning for alle slags beitedyr. Vi har bare så vidt begynt!

I desember starter vi salget av Nofenceklaven.

Kontaktperson:
Erik Harstad
M: 975 38 749
erik@nofence.no

Nøkkelord

Dokumenter

Lenker

Om Nofence AS

Nofence AS
Halsgården
6631 BATNFJORDSØRA

http://www.nofence.no

Om Nofence:
Nofence gir dyra tilgang til gode og varierte beiter. Systemet består av en solcelledrevet klave med GPS-teknologi og et digitalt kart. Går dyra over den opptegnede nofencegrensa og inn i varslingsfeltet vibrerer klaven og begynner å pipe som varsel om strømstøt. Geitene lærer fort hva signalene fra klaven betyr og snur for å unngå strømstøtet. Slik holder geitene seg innenfor grensa på det opptegnede beitet.

Nofence ivaretar dyras velferd og bidrar til et bærekraftig landbruk.

Bakgrunn:

Våren 2011 ble Nofence stiftet (18.04.11). Ideen bak derimot skriver seg tilbake til tidlig nittitall da oppfinner Oscar Hovde Berntsen fant det tilfredsstillende å slippe løs dyr ut ifra innhegninger og dermed ideen om å frigjøre dyr fra fysiske gjerder.

Høsten 2014 fikk Nofence innvilget søknad fra forsøksdyrutvalget. En større utprøving av systemet ble gjennomført med geiter på fire ulike lokasjoner. Disse testene har vist oss at geiter lærer seg systemet godt og at det fungerer etter hensikten.

I 2015 og 2016 ble det gjennomført pilotprosjekter med bruk av Nofence på 1000 geiter i Norge. Gjennomføringen av disse pilotprosjektene gav verdifull innsikt for videreutvikling av brukergrensesnitt.

Våren 2018 er det ventet Kommersielt frislipp av Nofence, men du kan forhåndsbestille produktene allerede nå

Følg saker fra Nofence AS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nofence AS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.