NHO Mat og Drikke

Nødvendig med utredning, men det haster

Del

-Det er bra at regjeringen erkjenner at økningen av sjokolade- og sukkervareavgiften med 80 pst. i 2018-budsjettet har ført til at forbrukerne kjøper mer avgiftspliktige produkter fra utenlandske nettbutikker og stimulerer til økt grensehandel av disse varene, men påfallende at regjeringen ikke ser at det samme skjer med brus og saft, som fikk en avgiftsøkning på 40 pst. i det samme budsjettet, sier administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Begge avgiftsøkningene ble innklaget for EFTAs overvåkingsorgan ESA. Regjeringen varsler nå et utvalgsarbeid der begge avgiftene skal gjennomgås, og der næringen skal involveres i arbeidet.

-Selv om vi er sterkt kritiske til at avgiften på alkoholfrie drikkevarer ikke reverseres i 2018-budsjettet, mener vi det er riktig å vurdere de to avgiftene i sammenheng. Fra mat- og drikkenæringens side er det avgjørende at et slikt utvalgsarbeid tar utgangspunkt i de norske produsentenes konkurransekraft i møte med fysisk og nettbasert grensehandel, og raskt bidrar til en konkurransedyktig og mer konsistent avgiftsutforming. Dersom arbeidet fører til en omlegging av avgiftene, må bedriftene gis nødvendig tid til å omstille seg. NHO Mat og Drikke vil naturligvis bidra i utvalgsarbeidet dersom vi blir bedt om dette, sier Haas Brubakk.

Kontakter

Bilder

Lenker

Om NHO Mat og Drikke

NHO Mat og Drikke
NHO Mat og Drikke
Middelthuns gate 27
0368 Oslo

23 08 86 80http://www.nhomd.no

NHO Mat og Drikke er en medlemsstyrt og partipolitisk uavhengig arbeidsgiver- og næringspolitisk organisasjon for bedrifter i mat-, drikke- og bionæringen. Foreningen ble etablert i 2015 etter en sammenslåing av de to organisasjonene NHO Mat og Landbruk og tidligere NHO Mat og Drikke.

NHO Mat og Drikke organiserer mer enn 1.600 virksomheter over hele Norge. Medlemsbedriftene sysselsetter nærmere 40.000 ansatte og arbeider innenfor mat- og drikkeproduksjon, skogbruk og tjenesteyting. 

NHO Mat og Drikke ivaretar medlemsbedriftenes behov for forutsigbare og konkurransedyktige politiske rammevilkår overfor nasjonale politiske myndigheter og internasjonale organer som EU og WTO. I tillegg ivaretar NHO Mat og Drikke medlemsbedriftenes interesser i de årlige tarifforhandlingene og gjennom det løpende arbeidet med lokale forhandlinger, tvistebehandlinger, juridisk rådgivning, bistand i enkeltsaker og kompetanseutvikling.

Følg saker fra NHO Mat og Drikke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NHO Mat og Drikke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NHO Mat og Drikke

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom