Medietilsynet

No kan du søkje om stønad til ditt medium

Del

Uavhengig av publiseringsplattform kan nyheits- og aktualitetsmedium få tilskot etter forskrift om produksjonstilskot. Unnataket er kringkastarar og lokalkringkastarar. Fristen for å søkje er 3. april.

Søknadsskjemaet om tilskot for 2017 er no klart. Søkarar som ikkje held fristen, mister retten til tilskot.

Tildelinga blir klar i oktober.

Kulturdepartementet har sett årets budsjettramme for produksjonstilskot til 313 millionar kroner. Avisene får eit endeleg vedtak om produksjonstilskot for 2017 i oktober når behandling og oppgjer av produksjonstilskotet er klart.

På same måte som i fjor, går heile søknadsprosessen elektronisk ved at du vel ID-porten når du loggar deg inn på skjemaet. ID-porten er ei felles innloggingsløysing for offentlege tenester på internett og tilbyr sikker innlogging ved bruk av elektronisk ID.

Har du spørsmål rundt tilskotsordninga eller utfylling av skjemaet? Ring oss for rettleiing på 69 30 12 00, eller send ein e-post til post@medietilsynet.no.

Søknadsskjema og meir informasjon om korleis du søker, finn du her

Nøkkelord

Kontakter

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet arbeider med veiledning av barn og unge i bruk av digitale medier, aldersgrenser for kinofilm, støtteordninger, behandler søknader om pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom