Samferdselsdepartementet

No blir det billigare å betale på nett enn på trafikkstasjonen

Del

Frå 1. januar blir det lågare gebyr for enkelte teneste når du brukar Statens vegvesens sine sjølvbetjeningsløysingar, og ikkje møter opp på trafikkstasjonen. – Når du utfører tenesta sjølv, er det rimeleg at du også betalar mindre for tenesta, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Statens vegvesen har dei siste åra utvikla fleire digitale løysingar, som gir auka fleksibilitet og tilgjengelegheit for brukarane, samtidig som Statens vegvesen kan utøve dei viktigaste oppgåvene på ein meir effektiv måte.

For å auke bruken av dei digitale løysingane blir det no innført ulike gebyr for enkelte tenester, avhengig av om brukaren utfører tenesta digitalt sjølv, eller møter opp på trafikkstasjonen. I første omgang gjeld dette gebyr for duplikat av førarkort og utstedt fartsskrivarkort. Desse tenestene blir vesentleg billigare ved bruk av sjølvbetjente løysingar. Utover ei indeksregulering aukar ikkje gebyra for å få utført teneste ved oppmøte på trafikkstasjonen. Når nye digitale løysningar kjem på plass vil det også bli vurdert ulike gebyrnivå for desse tenestene.

Les meir på vegvesen.no

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Trondheimsområdet får byvekstavtale – sikrer statlige bidrag til Metrobuss og tiltak for gående og syklende15.3.2019 14:19:01 CETPressemelding

- Dette er en viktig milepæl, og jeg gratulerer både innbyggerne og politikerne i Trondheimsområdet med resultatet av forhandlingene. Jeg håper de pågående forhandlingene med andre storbyområder kan sluttføres med tilsvarende gode opplegg for bedre fremkommelighet, miljø og arealbruk, sier statssekretær Anders Werp i Samferdselsdepartementet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom