Kulturminnefondet

Ni løer settes i stand med kulturminnekroner

Del

Ni eiere av ni ulike løer på Jordheimsmyran i Hemsedal har gått sammen for å redde dette viktige kulturmiljøet.

Fra overrekkelsen av det synlige beviset på støtten til de ni eierne. F.v. eier Asle Grøthe, eier Ole Embrikgård, ordførar Oddvar Grøthe, eier Ole Grøterud, eier Narve Jordheim Brenna, eier Lars Einar Intelhus, Oddvar Jordheim (møtte for eier Ole Martin Jordheim, Finn Jostein Aalstveit Wilson (møtte for eier Tor Grøthe, Viel Ribberud fra Hemsedal kommune og Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet. Eierne Oddmund Jordheim og Christian Embre var ikke til stede.
Fra overrekkelsen av det synlige beviset på støtten til de ni eierne. F.v. eier Asle Grøthe, eier Ole Embrikgård, ordførar Oddvar Grøthe, eier Ole Grøterud, eier Narve Jordheim Brenna, eier Lars Einar Intelhus, Oddvar Jordheim (møtte for eier Ole Martin Jordheim, Finn Jostein Aalstveit Wilson (møtte for eier Tor Grøthe, Viel Ribberud fra Hemsedal kommune og Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet. Eierne Oddmund Jordheim og Christian Embre var ikke til stede.

Alle ni har søkt Kulturminnefondet om midler til å sette i stand løene, og alle ni har fått tilskudd til ulike tiltak. I februar var direktør Simen Bjørgen på besøk for å overlevere det synlige beviset på støtten.

 I de faglige vurderingene fra Kulturminnefondet står det:

- Løene i seg selv er ikke unike, men de ni løene sammen danner et helhetlig kulturmiljø, der de ligger på rekke og rad i et sammenhengende jordbruksareal. Det gjør dette prosjektet viktig, og de omsøkte tiltakene vil ivareta løene og kulturmiljøet i Jordheimsmyran, og sikre kulturminneverdiene på en god måte.

Flere prosjekter

Det er ikke bare løene i Hemsedal som har fått støtte i Buskerud. I alt 30 prosjekter har fått over fire millioner kroner i tilskudd til sammen. Det kom 53 søknader fra Buskerud som til sammen søkte om 11,5 millioner kroner.

Her er listen over tildelte tilskudd:

Prosjektnavn, søkernavn, kommune, tilsagnsbeløp

 • Restaurering av 1700-talls løkkelåve, Torfinn Tobiassen, Kongsberg, 150.000
 • Skoghytte Øvre Leitjern, Tom Helgesen, Nedre Eiker, 90.000
 • Gulsvik Sag & Høvleri, Sjur Heglund, Flå, 685.000
 • Nedre Sundet, Helge Skinnes, Kongsberg, 81.000
 • Stabbur Søreidsjordet, Nils Strømmen, Nore og Uvdal, 225.000
 • Gårdssmie på Nord-Overn Gård, Sissel Overn, Modum, 420.000
 • Bryggerhuset på Dunserud skysstasjon, Solveig Paule, Øvre Eiker, 210.000
 • Prestegårdsalleen 6b, Floris Versteeg, Hurum, 216.000
 • Skifertak, Bodil Juul, Drammen, 215.000
 • Stabbur på Nordre Høimyr, Hanne og Vegard Løiten Høimyr, Flesberg, 105.000
 • Hovedbygning Torberg, Tor Einar Lundteigen, Øvre Eiker, 254.000
 • Stalltrev Steingrimsli, Ole Amundsli, Gol, 180.000
 • Uthus Gaaseberg, Svenn Anstensrud, Flesberg, 65.000
 • Sætre Gård, Stiftelsen Sætre Gård, Hurum, 106.000
 • Øvre Mosebekk, Anders Fossesholm og Randi Brendås, Kongsberg, 140.000
 • Løe i reisverk 63/12 - 1 av 9 løer, Asle Grøthe, Hemsedal, 46.000
 • Løe 66/3 - en av ni løer, Christian Embre, Hemsedal, 41.000
 • Reisverkløe 65/3 - en av ni løer, Ole Martin Jordheim , Hemsedal, 77.000
 • Reisverkløe 63/1 - en av ni løer, Tor Grøthe, Hemsedal, 44.000
 • Reisverkløe 63/13 - en av ni løer, Ole Embrikgård, Hemsedal, 56.000
 • Reisverkløe 63/9 - en av ni løer, Ole Grøterud, Hemsedal, 50.000
 • Reisverkløe 64/1 - en av ni løer, Oddmund Jordheim, Hemsedal, 40.000
 • Reisverkløe 65/9 - en av ni løer, Lars-Einar Intelhus, Hemsedal, 62.000
 • Reisverkløe 65/1 - en av ni løer, Narve Jordheim Brenna, Hemsedal, 41.000
 • Bergsjøstulen Fjøs, Stein Inge Skarestad og Reiar Røisland, Nore og Uvdal, 90.000
 • Husmannsplass Julsestua, Arild Gulbrandsen Ringerike, 43.000
 • Selsteigen, Knut Rudshaug, Rollag, 100.000
 • Skifertak Masovngt. 18, Veslemøy Fjerdingstad, Kongsberg, 150.000
 • Østhus på Liebakken, Sameiet Øvre Eikervei 40, Drammen, 100.000
 • Sommerfjøs på Vestre Berget gård, Øyvind Berget, Flesberg, 48.000

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fra overrekkelsen av det synlige beviset på støtten til de ni eierne. F.v. eier Asle Grøthe, eier Ole Embrikgård, ordførar Oddvar Grøthe, eier Ole Grøterud, eier Narve Jordheim Brenna, eier Lars Einar Intelhus, Oddvar Jordheim (møtte for eier Ole Martin Jordheim, Finn Jostein Aalstveit Wilson (møtte for eier Tor Grøthe, Viel Ribberud fra Hemsedal kommune og Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet. Eierne Oddmund Jordheim og Christian Embre var ikke til stede.
Fra overrekkelsen av det synlige beviset på støtten til de ni eierne. F.v. eier Asle Grøthe, eier Ole Embrikgård, ordførar Oddvar Grøthe, eier Ole Grøterud, eier Narve Jordheim Brenna, eier Lars Einar Intelhus, Oddvar Jordheim (møtte for eier Ole Martin Jordheim, Finn Jostein Aalstveit Wilson (møtte for eier Tor Grøthe, Viel Ribberud fra Hemsedal kommune og Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet. Eierne Oddmund Jordheim og Christian Embre var ikke til stede.
Last ned bilde
Last ned bilde

Om Kulturminnefondet

Kulturminnefondet
Kulturminnefondet
Bergmannsgata 17
7374 Røros

73 10 36 00http://www.kulturminnefondet.no

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer. Tilskuddsordningen skal bidra til å øke innsatsen fra eiere og næringsliv for å ta vare på kulturminner, og til bevaring og bruk av kulturminner og kulturmiljøer for opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping.

For å få støtte må eier søke oss. Det er styret i Kulturminnefondet som forvalter midlene, og treffer vedtak om tildeling av tilskudd.

Følg saker fra Kulturminnefondet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturminnefondet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kulturminnefondet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom