Norges Fotballforbund

NFF og LO møtte migrantarbeidere

Del

NFF, LO og Fellesforbundet møtte myndigheter, ILO og migrantarbeidere i Qatar.

NFF reiste denne uka til Qatar sammen med LO, Fellesforbundet og de andre nordiske fotballforbundene.

Formålet med reisen er å komme i dialog med lokale myndigheter og sette arbeidsforholdene for migrantarbeiderne på dagsorden, og følge opp møtene NFF hadde med VM-komiteen og myndighetene i 2016.

Det er avdekket uholdbare forhold for flere av de nærmere to millionene migrantarbeiderne i Qatar, som utgjør 90 prosent av landets befolkning. Arbeiderne kommer fra land som Nepal, Bangladesh, Thailand og Filippinene. NFF og resten av delegasjonen møtte mandag 20 arbeidere, og fikk høre dem beskrive deres egen hverdag.

Får ikke lønn

- Vårt største problem er at vi ikke har fått lønn siden starte av november. Vi får heller ikke passet tilbake, så vi kan ikke reise hjem, forteller mekanikeren Angelito Hernandez til fotball.no.

Før lønnsutbetalingene stoppet tjente han 1600 riyal i måneden. Det tilsvarer 3700 norske kroner.

Han var en av 20 arbeidere som møtte NFF og de andre representantene fra den nordiske delegasjonen i Qatar mandag kveld.

- Det er åpenbare utfordringer, selv om det har skjedd positive endringer siden 2016. Reformer er innført, og en del av arbeiderne har bedre bo- og arbeidsforhold. Men utfordringene er de store forskjellene blant arbeiderne. Kapasiteten til å følge opp reformer gjenstår, og dermed også faktiske endringer, sier fotballpresident Terje Svendsen, og legger til:

- Dialog og internasjonalt press nytter og vil påvirke menneskerettigheter, humanitære forhold og rettighetene til arbeiderne.

Lovendringer

200 000 qatarere skal organisere to millioner migrantarbeidere. De står for tilnærmet alle byggeprosjekter i Qatar, og jobber også i alle øvrige bransjer som ikke er involvert i VM-forberedelser.

Internasjonalt press har ført til flere lovendringer i Qatar. Minstelønn på 207 dollar i måneden er innført, og kafala-systemet er delvis avviklet. Men fortsatt fratar altså arbeidsgivere migrantenes pass, og de må søke om exit-visa hvis de vil forlate landet. Arbeidskontrakter låser også arbeiderne til arbeidsgiverne. De kan ikke si opp en jobb uten godkjenning fra firmaets ledelse.

Svendsen er i Qatar sammen med direktør for kommunikasjon og samfunn Svein Graff. Fra LO deltar seksjonsleder Robert R. Hansen og Fellesforbundet er representert ved Steinar Krogstad.

- Boikott ingen funksjon

- Det er gjort lovendringer, men det er forskjell på vedtatte lover og hva som skjer på bakken. Vi har møtt fremmedarbeidere som ikke har fått utbetalt lønn på flere måneder, og som har fått passene sine inndratt, sier Robert R. Hansen i LO til fotball.no.

Han mener de som tar til orde for boikott av Qatar bommer.

- Boikott har ingen funksjon. Det er press på myndighetene i Qatar som kan gi resultater, sier Hansen.

I Qatar har NFF, LO og Fellesforbundet og resten av delegasjonen møter med migranter, utbyggingskomiteen, fotballforbundet i Qatar, BWI (Building and Wood Workers Int), ILO (den internasjonale arbeidsorganisasjonen) og den svenske ambassaden i Doha.

Vedlagte bilder til fri bruk (foto NFF): 

Bilde 1: NFF på befaring på Education Stadium - en av åtte VM-arenaer i Qatar. Fra venstre: Fotballpresident Terje Svendsen, Steinar Krogstad i Fellesforbundet og Robert R. Hansen i i LO.

Bilde 2: Mekanikeren Angelito Hernandez. En av 20 migranter NFF møtte i Qatar. Sitert i saken.

Bilde 3: Samlebilde med arbeidere delegasjonen møtte. 

Bilder

Om Norges Fotballforbund

Norges Fotballforbund
Norges Fotballforbund
Sognsveien 75 J
Oslo

04420https://www.fotball.no