Samferdselsdepartementet

Neste generasjon mobilnett (5G) utvikles: Avgjørende for å sikre norsk konkurranseevne

26.2.2016 10:38 | Samferdselsdepartementet

Del

- Gode kommunikasjonsnett er en viktig forutsetning for vellykket digitalisering i offentlig og privat sektor, hvor målet er en enklere hverdag for folk flest og et mer produktivt næringsliv. Jeg blir optimist når jeg ser hvor engasjerte, innovative og fremtidsretta mobiloperatører vi har i Norge.

Dette sier statssekretær Reynir Johannesson etter et besøk på Mobile World Congress i Barcelona. På kongressen ble det gjennomført møter og presentasjoner med norske mobiloperatører, deres leverandører og en rekke norske IKT-bedrifter som søker kunder globalt.

Mobile World Congress har lenge vært kjent som en møteplass for mobilselskapene og produsentene hvor siste nytt på utstyrssiden lanseres. Årets arrangement viser derimot at dette endrer seg. Nå handler det i større grad om generell digitalisering, internet of things og hvilke muligheter neste generasjon mobilnett (5G) gir.


Innovasjon og produktivitet

- Vi er et høykostland og derfor er vi nødt til å tenke smartere for å sikre konkurranseevnen. Utbyggere av mobil- og bredbåndsnett trenger gode rammevilkår slik at de fortsetter å investere for milliarder hvert år. Vi må ha den rette reguleringen, stimulere til konkurranse, holde skatte- og avgiftstrykket nede og sikre at mobiloperatørene får tilgang til nok frekvenser. Det er summen av mange tiltak som sikrer innovasjon og produktivitet, men vi kommer garantert ikke langt uten den digitale infrastrukturen, sier statssekretær Reynir Johannesson.

Det rulles ut 4G-nett over hele landet samtidig som bransjen internasjonalt jobber i høyt tempo med utvikling av neste generasjons nett (5G). Bare fra 2014 til 2015 har 4G-dekningen i Norge gått fra 70 til 90 pst av befolkningen. Men det er ikke selve teknologien som er det mest interessante, heller det den kan bety for folk flest, næringslivet og ikke minst de store mengder med velferdstjenester som skal produseres i årene som kommer.

- Norsk næringsliv og forbrukere vil med neste generasjon mobilnett kunne få tilgang til en hel rekke nye tjenester og produkt, og måten vi bruker mobiltelefonen vil endre seg. Med dette går begrepet smarte byer fra å være noe visjonært til ren virkelighet, sier Johannesson.

- Regjeringen har satt ambisiøse mål for den elektroniske infrastrukturen og har i Sundvoldenerklæringen definert et nasjonalt bredbåndsmål på 100 mbps. Mål og virkemidler for elektronisk kommunikasjon i Norge skal ytterligere detaljeres i ekomplanen som legges frem for Stortinget i 2016 som del av Digital Agenda, avslutter Johannesson.

Nøkkelord

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Muligheter for kostnadsreduksjon og økt samfunnsnytte for nye veiprosjekter på E6 og E16 skal kartlegges18.8.2017 14:48Pressemelding

- Det er viktig å bygge ut nye motorveistrekninger for å bedre framkommeligheten og styrke trafikksikkerheten. Samtidig er vi i er opptatt av å få mest mulig vei for pengene. Prosjektene E6 Ringebu – Otta og E16 Slomarka – Herbergåsen – Nybakk har hatt store kostnadsøkninger og for å kartlegge mulighetene for å redusere kostnadene eller øke samfunnsnytten ønsker vi å trekke på kompetansen til både Statens vegvesen og Nye Veier, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Vil gjøre det enklere å bygge ekomnett langs veier og jernbanelinjer11.8.2017 11:16Pressemelding

- Elektronisk kommunikasjon blir en stadig viktigere del av hverdagen vår. For å gjøre ekomnettene mer robuste, er det derfor behov for å etablere flere alternative nett og føringer over hele landet med god kapasitet. Her er det i dag et uutnyttet potensial i vei- og baneinfrastrukturen vår. Vi ønsker derfor at ledig kapasitet til fibernett og føringsveier skal bli lettere tilgjengelig for tilbydere av ekomnett ved bygging og oppgradering av veier og jernbanelinjer, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Vossebanen: Strekningen Arna-Stanghelle planlegges som tidligere forutsatt11.8.2017 11:08Pressemelding

- Jeg er opptatt av at infrastrukturprosjekter skal planlegges så effektivt som mulig. Avtalen om planleggingsmidler til jernbanestrekningen Arna-Stanghelle som Jernbanedirektoratet og Bane NOR nå har undertegnet, sikrer at prosjektet planlegges uten opphold, akkurat slik vi har forutsatt hele tiden. Dette bidrar til at byggingen kan komme i gang så tidlig som mulig, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Signerte ny belønningsavtale om bedre kollektivtransport i Grenland9.8.2017 14:38Pressemelding

- Regjeringen ønsker at kollektivtransporten skal ta en større del av dagens persontransport med bil i byområdene. Grenland er blant de største byområdene i landet, og det er derfor viktig at kollektivtilbudet er attraktivt. Utviklingen de siste årene har vært god, og med den nye belønningsavtalen legger vi til rette for at enda flere skal velge kollektivtransport istedenfor bil i byområdet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Betre og meir miljøvennlig ferjesamband i indre Sogn13.7.2017 12:00Pressemelding

- Regjeringa ønsker ein meir fleksibel kvardag for folk og næringsliv i heile landet. No styrkar vi riksvegferjesambanda Mannheller-Fodnes og Hella-Vangsnes-Dragsvik i Sogn og Fjordane slik at det får betre løysing for reserveferje. Det skal vere på plass tidlegare enn i dag ved driftsbrot, for å sikre gode tilbod til ei kvar tid. Fartøya skal òg driftast på låg- eller nullutsleppsteknologi, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom