Huseiernes Landsforbund

Nei til avfallsdeponi i boligområde

Del

Milliardær Bjørn Rune Gjelsten vil starte deponi for farlig avfall i gruvene under Brevik. Han bør stoppes, sier generalsekretær Peter Batta i Huseiernes Landsforbund.

Generalsekretær Peter Batta i Huseiernes Landsforbund mener Bjørn Rune Gjelsten bør stoppes.
Generalsekretær Peter Batta i Huseiernes Landsforbund mener Bjørn Rune Gjelsten bør stoppes.

Den lille byen er en perle og blir regnet som en av Norges best bevarte seilskutebyer. Likevel ønsker Bjørn Rune Gjelsten og hans selskap NOAH å etablere et giftdeponi akkurat her, og det bare 40 – 50 meter fra bebyggelsen i Brevik. 

Det er ikke rart at boligeiere nær det planlagte anlegget protesterer. Mens Bjørn Rune Gjelsten vil håve inn milliardbeløp på giftdeponiet, får ikke lokale boligeiere sove om natten. Huseiernes Landsforbund støtter boligeierne i Brevik som mener Gjelstens avfallsdeponi blir planlagt alt for nær eksisterende boligområde. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) påpeker viktigheten av å plassere storulykkevirksomheter i tilstrekkelig avstand fra bebyggelse. I en høringsuttalelse til ny storulykkeforskrift skriver direktoratet at «I kommunene er det mange eksempler på at det ikke er tatt hensyn til den risiko som storulykkevirksomheter representerer. Konkret har dette gitt seg utslag i at det ikke er opprettholdt tilfredsstillende avstand mellom storulykkevirksomheter og annen bebyggelse. Ved en eventuell storulykke i disse virksomhetene, vil derfor skadeomfanget kunne bli større. På sikt kan en slik nærhet også medføre betydelige samfunnsøkonomiske konsekvenser.» 

Et giftdeponi nær bebyggelsen i Brevik må ses på som en storulykkevirksomhet. Avstand til bebyggelse er viktig. Allerede i fjor sa kommunestyret i Porsgrunn nei til Gjelstens planer om avfallsdeponi. Likevel kjører han på. Han bør stoppes øyeblikkelig. Derfor oppfordrer vi i Huseiernes Landsforbund boligeiere i Brevik å møte mannsterke til FOLKEMØTE MOT GJELSTENS AVFALLSDEPONI, mandag 25. april kl. 18.00 i Brevik kulturhus.

Kontakter

Bilder

Generalsekretær Peter Batta i Huseiernes Landsforbund mener Bjørn Rune Gjelsten bør stoppes.
Generalsekretær Peter Batta i Huseiernes Landsforbund mener Bjørn Rune Gjelsten bør stoppes.
Last ned bilde

Om Huseiernes Landsforbund

Huseiernes Landsforbund
Huseiernes Landsforbund
Fred Olsens gate 5
0152 Oslo

22 47 75 00http://www.huseierne.no

Huseiernes Landsforbund (HL) er en landsomfattende interesseorganisasjon for eiere av hus, leiligheter, sameier, borettslag og gårdeiere, med 220 000 medlemmer. HL ivaretar huseiernes lokale og rikspolitiske bolig- og eiendomsinteresser. Forbundet yter juridisk, byggteknisk og økonomisk rådgivning til medlemmene.

For mer informasjon: besøk vår nettside og følg oss på Twitter og Facebook.

Følg saker fra Huseiernes Landsforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Huseiernes Landsforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Huseiernes Landsforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom