Medietilsynet

Nedgang i radiolytting etter det digitale skiftet

Del

Den samlede nasjonale radiolyttingen har gått ned det siste året, viser tall som Medietilsynet presenterer i dag. Ifølge målingene gjort av Kantar Media er det nedgang for de brede kanalene eid av de største radiohusene, og noe økning for nye.

I likhet med de fleste andre tradisjonelle medier har også radio opplevd en nedgang i antall brukere siden 2014. Fra oktober i fjor til oktober i år har det vært en nedgang i daglig lytting fra 87 til 77 minutter.

Selv om radiolyttingen har vært nedadgående de siste årene, viser lyttermålingene at nedgangen for de nasjonale kanalene samlet sett er mer markant fra 2016 til 2017 enn tidligere i perioden.

– Det er derfor grunn til å tro at den økte nedgangen i samlet radiolytting i 2017 henger sammen med radioskiftet som er gjennomført i store deler av landet, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Dette fallet i radiolyttingen har vært forventet. Kantar Media har i sin statusrapport for radiolytting for tredje kvartal i år uttalt at de antar at avstanden fra 2016 til 2017 vil være størst i fjerde kvartal, men at man kan forvente en økt vekst i radiolyttingen i løpet av 2018.


Nedgang for tradisjonelle kanaler og økning for nye

Til tross for at tallene for den samlede radiolyttingen viser en nedgang, blir bildet noe mer nyansert når de tradisjonelle kanalene (NRK P1, NRK P2, NRK P3, P4 og Radio Norge) sammenlignes med de øvrige kanalene i målingen. Lyttermålingen viser at mens de tradisjonelle kanalene mister lyttere, øker lyttingen på de nyere kanalene.

– Når antall kanaler utvides, får lytterne større valgmulighet. Da er det en naturlig konsekvens at radiolyttingen fordeler seg annerledes enn tidligere år. Dette er en forventet effekt av radiodigitaliseringen, sier Velsand.

Økt lytting på nye kanaler kompenserer likevel ikke fullt ut for nedgangen i lyttingen på de tradisjonelle kanalene, slik at det totalt sett er snakk om en lytternedgang sammenlignet med fjoråret.

Størst lytternedgang for NRK

Når de ulike kanalgruppene på nasjonalt plan sammenlignes (NRK, P4-gruppen og Bauer Media), er det NRK som opplever størst nedgang.

– Fordi NRK totalt sett har flest lyttere og også er den aktøren som har slukket sine FM-sendinger først i de fleste slukkeområdene, er det ikke overraskende at NRK har den største nedgangen, sier Velsand, og fortsetter: – Bauer Media har en liten lytteroppgang fra september til oktober, men forholdet mellom de ulike kanalgruppene må likevel sies å ha vært forholdsvis stabilt det siste året.

Oversikt over radiolyttertall fra Medietilsynet

Medietilsynet publiserer for første gang en oversikt over lyttertall for nasjonale radiokanaler, basert på målinger fra Kantar Media. Dekning, lyttetid og markedsandeler er målt.

– Det er viktig for Medietilsynet å få god oversikt over radiomarkedet nå i sluttfasen av radioskiftet. For å kunne følge utviklingen, kjøper vi derfor ulike lyttermålinger fra Kantar Media, avslutter Velsand.

Medietilsynet planlegger å publisere månedlige oversikter over lyttertall frem til det digitale radioskiftet er gjennomført. For å sikre åpenhet om lyttertallene vil Medietilsynet i tillegg til sin egen oversikt publisere hele tallmaterialet fra Kantar Media.

Vekst for lokalradio på FM

I rapporten fra Kantar Media er det en oversikt over historiske tall. Der er også tall om lokalradio for tredje kvartal 2017. Lokalradio er ikke omfattet av PPM-målingene, men har blitt omtalt i CATI-undersøkelsen. Hovedfunnene fra denne undersøkelsen viste at de fleste målte lokalradioene har en stabil utvikling eller vekst, og samlet sett er lytterveksten på ti prosent fra tredje kvartal 2016 til tredje kvartal 2017.

Hovedfunn i lyttermålingen

  1. Andelen som lytter til nasjonal radio synker fra 68 til 64 prosent fra 2016 til 2017.
  2. Frafallet av lyttere øker gradvis gjennom slukkeåret. I oktober er nedgangen 6,1 prosentpoeng mot oktober i fjor.
  3. Andelen som lytter til de tradisjonelle kanalene har sunket fra 66 til 54 prosent på tre år. Tilsvarende har andelen som lytter til de nye kanalene økt fra 14 til 27 prosent over samme periode.
  4. NRK opplever størst nedgang av kanalgruppene med 8,8 prosentpoeng siste 12 måneder. P4-gruppen går ned 1,3 prosentpoeng samme periode, mens Bauer Media går opp 0,6 prosentpoeng.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

Medietilsynet mener TV 2 brøt regler om produktplassering3.10.2018 07:30Pressemelding

Medietilsynet mener TV 2 brøt kringkastingslovens regelverk om produktplassering da reisebyrået Apollo fikk reklamere for Kroatia som reisemål i programmet Været 7. juni i år. Tilsynet gir TV 2 en advarsel for lovbruddet. – Det er viktig at reglene om produktplassering følges, slik at mediebrukerne enkelt kan skille mellom redaksjonelt innhold og reklame, sier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom