Huseiernes Landsforbund

Nedgang i eiendomsskatten i Buskerud

Del

[Rettet] Kommunene i Buskerud vil i 2019 kreve inn 175 millioner kroner i eiendomsskatt fra fylkets boligeiere. Det er over 1 million kroner mindre enn i 2018.

Selv om eiendomsskatten i Hole kommune er avskaffet, har allikevel Ringerike kommune økt sin med 32,7 % siden 2017.

Dette kommer frem gjennom kommunenes egne budsjetter for 2019 og i kommunenes egen rapportering for 2017. De faktiske tallene for 2018 blir ikke kjent før i juni.

Ikke fornøyd!
- Vi er ikke fornøyd med denne utviklingen, forteller generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne.

- Huseierne mener eiendomsskatten er usosial fordi den ikke tar hensyn til husholdningens inntekt, gjeld eller betalingsevne. Derfor innfrir ikke denne skatten prinsippet om "yt etter evne", sier Meyer.

- Velferdssamfunnet er et stort spleiselag. Skatt er viktig for å finansiere gode tjenester til alle. Men ikke all skatt er godt egnet for å fremme utjamning. Eiendomsskatten tar ikke hensyn til betalingsevne. Skatten beregnes uavhengig av inntekt, formue og gjelden på boligen. Dessverre øker denne lite rettferdige og sosiale skatten i raskt tempo og langt raskere enn lønnsvekst og annen prisstigning, sier han.

Flere årsaker til økningen
Økningen i eiendomsskatteinntekter har flere årsaker: Noen kommuner har endret satsene for eiendomsskatt eller for bunnfradrag for å få større inntekter.

Andre steder har det vært retaksering som har ført til at eiendomsskattegrunnlagene øker. Dermed øker også eiendomsskatten.

Her kan du se fullstendig kommuneoversikt for Buskerud:

Kommune

Faktisk 2017

Budsjett 2018

Budsjett 2019

Endring % 17/19

RINGERIKE

32 704 000

32 500 000

43 400 000

32,7 %

KONGSBERG

38 123 000

38 700 000

33 300 000

-12,7 %

HOL

22 520 000

22 700 000

23 900 000

6,1 %

SIGDAL

15 737 000

14 540 000

14 819 000

-5,8 %

FLESBERG

10 414 000

10 600 000

11 100 000

6,6 %

GOL

11 677 000

5 000 000

11 000 000

-5,8 %

ÅL KOMMUNE

10 294 000

14 700 000

11 000 000

6,9 %

KRØDSHERAD

9 824 000

10 000 000

10 500 000

6,9 %

ROLLAG

6 577 000

6 900 000

7 800 000

18,6 %

FLÅ

0

5 500 000

6 170 000

.

NES

2 232 000

2 230 000

2 200 000

-1,4 %

DRAMMEN

0

0

0

0,0 %

HEMSEDAL

0

0

0

0,0 %

HOLE

13 947 000

13 000 000

0

-100,0 %

HURUM

0

0

0

0,0 %

LIER

0

0

0

0,0 %

MODUM

0

0

0

0,0 %

NEDRE EIKER

0

0

0

0,0 %

NORE OG UVDAL

0

0

0

0,0 %

RØYKEN

0

0

0

0,0 %

ØVRE EIKER

0

0

0

0,0 %

SUM

174 049 000

176 370 000

175 189 000

--

Priv til red: Skrivefeil i tall i ingressen er rettet opp kl 15.25. 20. mars.

 

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Huseiernes Landsforbund

Huseiernes Landsforbund
Huseiernes Landsforbund
Fred Olsens gate 5
0152 Oslo

22 47 75 00http://www.huseierne.no

Huseiernes Landsforbund er en landsomfattende forbrukerorganisasjon for norske boligeiere. Våre 225.000 medlemmer bor i hus, leiligheter, sameier, borettslag og gårdeiere. Huseierne ivaretar norske boligeieres lokale og rikspolitiske bolig- og eiendomsinteresser. Forbundet yter juridisk, byggteknisk og økonomisk rådgivning til medlemmene.

For mer informasjon: besøk vår nettside og følg oss på Twitter og Facebook.

Følg saker fra Huseiernes Landsforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Huseiernes Landsforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Huseiernes Landsforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom