Kystverket

Nederlandsk selskap skal legge støttefylling ved U-864

Del

Kystverket signerte fredag kontrakt med det nederlandske selskapet Van Oord Norway AS om å legge støttefylling ved U-864. Støttefyllingen skal forebygge utglidning av sjøbunnen i vrakområdet.

Beredskapsdirektør Johan Marius Ly og leder av operasjonen for Van Oord Norway, Jan Vlak, signerer kontrakten.
Beredskapsdirektør Johan Marius Ly og leder av operasjonen for Van Oord Norway, Jan Vlak, signerer kontrakten.

Støttefyllingen må bygges uavhengig av hvilket hovedtiltak som velges for å håndtere kvikksølvforurensningen fra U-864.

Verdensledende på sitt felt

Kystverket har gjennom en offentlig anskaffelse tildelt kontrakt for støttefylling U-864 til selskapet Van Oord Norway AS. Det nederlandske selskapet er blant verdens ledende innen utlegging av masser på sjøbunnen og har lang erfaring med tilsvarende oppgaver i forbindelse med offshore-industrien i Nordsjøen.

Streng miljøovervåkning

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) vil ivareta miljøovervåkningen under operasjonene på sjøbunnen, på vegne av Van Oord.

Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly understreker at det er nødvendig å stille strenge miljøkrav til denne operasjonen.

− Valget av Van Oord er gjort etter en grundig vurdering. Selskapet hadde det samlet sett beste kvalitative tilbudet, sier Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly.

Ustabil sjøbunn

Etter nye geotekniske analyser av sjøbunnen i tiltaksområdet rundt U-864 i 2013, anbefalte geoteknisk ekspertise fra NGI og DNV GL at utlegging av støttefylling burde settes i gang så raskt som mulig.

Støttefyllingen vil bestå av om lag 100 000 tonn med sand og stein som legges kontrollert og presist med et spesialkonstruert skip for å stabilisere sjøbunnen. Støttefyllingen etableres i det dypeste partiet i vrakområdet og vil ikke ha innvirkning på valg av senere miljøtiltak. 

− Dette vil redusere risiko for utglidning av masser og ytterligere spredning av kvikksølvforurensede sedimenter og dermed trygge videre arbeid, forklarer Ly.

Kontaktperson ved behov for ytterligere informasjon:

Johan Marius Ly

Beredskapsdirektør i Kystverket

Telefon: 33 03 48 71  (sentralbord 07847)

Mobil: 957 09 335

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Beredskapsdirektør Johan Marius Ly og leder av operasjonen for Van Oord Norway, Jan Vlak, signerer kontrakten.
Beredskapsdirektør Johan Marius Ly og leder av operasjonen for Van Oord Norway, Jan Vlak, signerer kontrakten.
Last ned bilde
Beredskapsdirektør Johan Marius Ly og leder av operasjonen for Van Oord Norway, Jan Vlak, signerer kontrakten.
Beredskapsdirektør Johan Marius Ly og leder av operasjonen for Van Oord Norway, Jan Vlak, signerer kontrakten.
Last ned bilde
Jan Vlak er leder for operasjonen (Operations Manager), og representerer Van Oord Norway AS.
Jan Vlak er leder for operasjonen (Operations Manager), og representerer Van Oord Norway AS.
Last ned bilde
Marcel Tuin er prosjektleder (project manager),  fra Van Oord Norway AS. Han var tilstede ved avtaleinngåelsen sammen med Jan Vlak.
Marcel Tuin er prosjektleder (project manager), fra Van Oord Norway AS. Han var tilstede ved avtaleinngåelsen sammen med Jan Vlak.
Last ned bilde
3D av støttefylling. Grafikk: Van Oord Norway AS
3D av støttefylling. Grafikk: Van Oord Norway AS
Last ned bilde
Det er en svært omfattende avtale som blir inngått 18. desember, her ses deler av den.
Det er en svært omfattende avtale som blir inngått 18. desember, her ses deler av den.
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no
FAKTA: • Van Oord Norway AS er tildelt kontrakt for bygging av støttefylling ved U-864. • Støttefyllingen må bygges for å sikre den geoteknisk ustabile sjøbunnen i vrakområdet. • Den maritime operasjonen starter i slutten av mai 2016. • Kystverket leverte i mai 2014 et forprosjekt med detaljering av to alternative tiltak; Fjerning av kvikksølvbeholdere fra kjølstruktur med påfølgende tildekking av vrak og forurensede sedimenter samt tildekking av vrakdeler og forurenset sjøbunn. Se ellers linker i pressemeldingen til Kystverkets nettsider for mer informasjon, bilder og video. Kystverket Kystverkets visjon er å utvikle kysten og havområda til verdas sikraste og reinaste. Hovedmål 1: Bidra til effektiv sjøtransport Hovedmål 2: Sikre trygg ferdsel i norske farvann og havområder Hovedmål 3: Hindre / begrense miljøskade som følge av akutt forurensning i norske havområder eller på norsk territorium Her kan du lese mer om Kystverkets mål og visjoner: http://www.kystverket.no/Om-Kystverket/Kva-er-Kystverket/Mal-og-visjon/

Følg saker fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom