NBBL - Norske Boligbyggelag

NBBLs partikåring: SV best om ungdom og bolig

Del

SV stikker av med seieren i ungdomsdelen av NBBLs partikåring. Partiets program er riktignok taust om BSU, men innfrir når det gjelder alle de andre spørsmålene NBBL har vurdert som særskilt viktige på temaet ungdom og bolig. Også Arbeiderpartiet skårer høyt når det gjelder ungdom og bolig.

Positivt om startlån

Fra NBBLs ståsted vurderes det som særskilt positivt at både Ap og SV har programfestet en utvidelse av ordningen med startlån. Dette ikke minst fordi det var den rødgrønne regjeringen som i 2013 først tok initiativet til innstrammingen som innebar at startlån i dag kun gis til såkalt «langvarig vanskeligstilte".

Selv om Ap hverken nevner BSU-ordningen eller utleieboliger i sitt program, leverer partiet til gjengjeld solid både når det gjelder økt bygging av studentboliger og sterkere satsing på leie-til-eie.

Leie-til-eie

Også Sosialistisk Venstreparti og Høyre omtaler leie-til-eie i sine partiprogrammer. Det er positivt, selv om dette fra Høyre ser ut til å være tenkt som et rent boligsosialt tiltak. Den manglende omtalen av temaet hos flere av de andre partiene er overraskende, ikke minst fordi leie-til-eie har vært mye omtalt i mediene. 

Flere av partiene som ikke nevner leie-til-eie i sine programmer har riktignok fremmet eller støttet forslag om dette på Stortinget. Likevel er det kun trekløveret Ap, SV og H som har valgt å programfeste sine lovnader.

KrF og Frp vil endre BSU-ordningen

Av partiene som ender i midtsjiktet i kåringens ungdomsdel, er det gledelig at KrF tar til orde for en tilsvarende endring av BSU-ordningen som NBBL har foreslått: At ordningen kun skal kunne brukes til kjøp av første bolig. Høyre og Frp får trekk for ikke å ha tallfestet hvor mange flere studentboliger som bør bygges. Alle de andre partiene har konkrete tall her. Frp skårer derimot full pott på sitt ønske om en styrking av det årlige sparebeløpet i BSU-ordningen, mens Høyre redder seg inn på sitt ønske om å satse på leie-til-eie. 

Rødt, Miljøpartiet De Grønne og Venstre har til felles solide og gode politikkformuleringer for flere utleieboliger.

Skuffende fra Sp

På bunnen i partikåringens ungdomsdel finner vi Senterpartiet. Partiet sanker sine poeng i denne delen av kåringen først og fremst fordi målsetningen om flere studentboliger er tallfestet til 3.000 årlig. Det er positivt, og vil innebære en økning av utbyggingsnivået vi har sett de siste årene. Utover dette er det imidlertid sparsomt med konkrete tiltak for en mer offensiv boligpolitikk for ungdom. 

Andre temaer i partikåringen

SV, KrF og V best på bolig- og miljøfornyelse

Regjeringspartiene best på boligbygging og fortetting

Samlet vurdering : Vinner kåres 22. august

Slik gjøres partikåringen
Grunnlaget for NBBLs partikåring er partiprogrammene vedtatt på partienes landsmøter våren 2017. Det betyr at standpunkter partiene har fremmet på Stortinget eller i media, ikke er vurdert.

Hvert partis program er vurdert opp mot NBBLs boligpolitiske program.  I hvilken grad partiprogrammene samsvarer med NBBLs standpunkter ligger til grunn for partienes terningkast. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om NBBL - Norske Boligbyggelag

NBBL - Norske Boligbyggelag
NBBL - Norske Boligbyggelag
PB 452 Sentrum
0104 Oslo

http://www.nbbl.no

Norske Boligbyggelag

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er interesseorganisasjonen for boligbyggelag. 42 boligbyggelag er tilsluttet NBBL. Disse har 1 million medlemmer og forvalter omlag 490.000 boliger i over 12.000 boligselskap over hele landet.

Følg saker fra NBBL - Norske Boligbyggelag

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NBBL - Norske Boligbyggelag på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NBBL - Norske Boligbyggelag

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom