NBBL - Norske Boligbyggelag

NBBLs partikåring: Samlet vurdering gir tredelt førsteplass!

Del

Ap, Venstre og SV deler førsteplassen i NBBLs kåring av hvilke partier som har den beste boligpolitikken.

Samtlige kan bli bedre

Viktigste konklusjon av gjennomgangen er likevel at samtlige partier har en god del å gå på i boligpolitikken. Dette gjelder også for de tre partiene som deler førsteplassen. 

Det trilles hverken terningkast fem eller seks for noen av partiene. De tre vinnerne landet dermed alle på terningkast fire, men har til dels svært ulike styrker og svakheter i boligpolitikken.

SV stakk av med en overlegen seier i delkåringen som omhandler boligpolitikken for ungdom.

Venstre har på sin side en sterk boligbyggingspolitikk, som er et område der Ap kunne vært mer konkrete.

Ap er derimot solide både i eldreboligpolitikken og boligpolitikken for unge, og er også blant de offensive partiene i fortettingsspørsmål. 

Regjeringspartiene i mellomsjiktet

Selv om de to regjeringspartiene Høyre og Frp seiret i partikåringens første del, som handlet om boligbygging og fortetting, havner de sett under ett i kåringens mellomsjikt. Her finner vi også Senterpartiet og KrF, som sammen med regjeringspartiene innkasserer terningkast tre. Særlig Høyre utmerker seg samtidig ved at partiet har en gjennomarbeidet boligpolitikk. Partiet taper likevel på et for ensidig fokus på forenklings- og moderniseringstiltak.

Sett opp mot NBBLs boligpolitiske program ville en noe større vilje til aktiv politisk styring, særlig når det gjelder boligpolitiske tiltak for ungdom, vært ønskelig. Det samme gjelder her Frp, selv om de er eneste parti som klart går inn for en styrking av BSU. Frp viser derimot stor vilje til politisk styring i den delen av boligpolitikken som knytter seg til eldre og omsorg.

For svakt fra sentrumspartiene om ungdom

For Senterpartiet er ikke styringsviljen et problem. Derimot taper partiet særlig på en for lite offensiv boligpolitikk for ungdom. De ville også gjort det bedre ved å være mer konkrete på andre områder innen boligpolitikken.

KrF gjør det jevnt over solid i alle delkåringene, og var blant vinnerne i delen om bolig og miljøfornyelse. Med en tydeligere politikk for BSU-ordningen kunne de tatt steget helt opp på seierspallen. KrF ønsker i likhet med hva NBBL åpner for at BSU-ordningen skal forbeholdes kjøp av første bolig. Samtidig kan KrFs partiprogram tolkes slik at de med dette også går inn for en innstramming av ordningen. Dette vil å si fall være det motsatte av hva NBBL ønsker.

De minste dårligst

De to partiene som samlet ender dårligst i partikåringen er også de to minste partiene: Rødt og MDG. Til tross for at begge partiene har flere positive enkeltstandpunkter, fremstår boligpolitikken deres som lite helhetlig, og ville hatt godt av mer gjennomarbeiding.

De to partiene har klart flest enkeltstandpunkter innenfor boligpolitikken, og spesielt Rødt utpreger seg ved å ha en mengde enkeltstandpunkter om de samme sakene. Samtidig er partiprogrammene deres i beste fall ordknappe om flere andre svært viktige boligpolitiske spørsmål, som for eksempel både startlån og «leie-til-eie». 

Slik gjøres partikåringen

Grunnlaget for NBBLs partikåring er partiprogrammene vedtatt på partienes landsmøter våren 2017. Det betyr at standpunkter partiene har fremmet på Stortinget eller i media, ikke er vurdert.

Hvert partis program er vurdert opp mot NBBLs boligpolitiske program. I hvilken grad partiprogrammene samsvarer med NBBLs standpunkter ligger til grunn for partienes terningkast. 

I partigjennomgangen vil NBBLs boligpolitiske panel vurdere følgende tre politikkområder: 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om NBBL - Norske Boligbyggelag

NBBL - Norske Boligbyggelag
NBBL - Norske Boligbyggelag
PB 452 Sentrum
0104 Oslo

http://www.nbbl.no


Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er interesseorganisasjonen for boligbyggelag. 42 boligbyggelag er tilsluttet NBBL. Disse har 1 million medlemmer og forvalter omlag 490.000 boliger i over 12.000 boligselskap over hele landet.

Følg saker fra NBBL - Norske Boligbyggelag

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NBBL - Norske Boligbyggelag på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NBBL - Norske Boligbyggelag

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom