Fellesorganisasjonen

NAV må oppbemannes for å redusere vold og trusler mot ansatte

Del

Nærmere 2500 hendelser om vold og trusler mot ansatte i NAV ble registrert i 2015. Dette er en økning på nesten 1200 hendelser siden 2012, viser tall fra NAV. – Nå må NAV få flere ansatte, både for å trygge medarbeidernes arbeidssituasjon og for å bedre tilbudet til brukerne. Tilgjengelighet og nok tid til brukerne er avgjørende for å forebygge volds- og trusselsituasjoner, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

FO-leder Mimmi Kvisvik mener at NAV må få flere ansatte for å trygge arbeidsplassen og for å bedre tilbudet overfor brukerne.
FO-leder Mimmi Kvisvik mener at NAV må få flere ansatte for å trygge arbeidsplassen og for å bedre tilbudet overfor brukerne.

Det var etter rapporten om sikkerhet i NAV i 2014, at det ble satt i gang en rekke tiltak for å gjøre arbeidssituasjonen mer trygg for de ansatte. Siden den gang har det vært jobbet systematisk for å øke kunnskapen om å forebygge, håndtere og rapportere vold og trusler mot ansatte på alle nivåer i etaten.

Omtrent 70 prosent av de NAV-ansatte mener at sikkerheten er ivaretatt, noe som er en økning de siste årene, viser undersøkelsen.

–Vi er svært fornøyd med at de ansattes sikkerhet og arbeidssituasjon tas alvorlig, sier Kvisvik som sist fredag var i møte med NAV-direktør Sigrun Vågeng. – Men at omtrent 30 prosent fortsatt føler seg utrygge, må vi ta som et varsko, påpeker Kvisvik. Hun viser til at de ansatte hver dag gjør en svært viktig jobb i møte med brukere i mange vanskelige livssituasjon.

- Mangel på kapasitet, tilgjengelighet og kompetanse kan ofte oppleves som avvisning fra NAV-veilederes side, og vold og trusler kan være et rop om hjelp i en fortvilet situasjon. Det skal selvfølgelig ikke aksepteres, men for å møte og forebygge dette, kreves det både tid og rom til å bli kjent med og bistå den enkelte. Flere ansatte med sosialfaglig kompetanse og større tilgjengelighet, kan derfor bidra til å forebygge vold og trusler, forklarer FO-lederen.

Det er etatens eget system som har registrert en større økning i vold og trusler om vold mot NAV sine medarbeidere i 2015. Økt bevissthet om, og lavere terskel for å registrere hendelser, er sannsynligvis mye av forklaringen til økningen. Samtidig skriver NAV at det fortsatt er hendelser som ikke blir registrert i deres registreringssystem.

– Nå fortjener de ansatte nok tid til å få bruke kompetansen sin – som er å hjelpe. Det fortjener også brukerne, avslutter FO-lederen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

FO-leder Mimmi Kvisvik mener at NAV må få flere ansatte for å trygge arbeidsplassen og for å bedre tilbudet overfor brukerne.
FO-leder Mimmi Kvisvik mener at NAV må få flere ansatte for å trygge arbeidsplassen og for å bedre tilbudet overfor brukerne.
Last ned bilde

Om Fellesorganisasjonen

Fellesorganisasjonen
Fellesorganisasjonen
Mariboesgate 13
0506 Oslo

02380http://www.fo.no
Fellesorganisasjonen (FO) er fag- og profesjonsforbundet for over 27.000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, velferdsvitere og studenter. FO er ett av medlemsforbundene i Landsorganisasjonen (LO). FOs hovedmål er å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsforhold og ivareta deres yrkesfaglige interesser. Forbundet skal arbeide for å vise nødvendigheten av vår kompetanse og synliggjøre yrkesgruppenes rolle som viktig premissleverandør og bidragsytere i velferdsstaten. FO skal drive påvirkningsarbeid innenfor tariffpolitikk, helse- og sosialpolitikk, kvinnepolitikk, likestillingspolitikk og internasjonalt arbeid. Over 80% av FOs medlemmer er kvinner. FOs høyeste organ er landsmøtet, som samles hvert fjerde år. Landsmøtet vedtar blant annet forbundets prinsipprogram og forbundets vedtekter som er styrende for arbeidet. På bakgrunn av disse vedtar landsstyret prioriteringer og handlingsplaner for det konkrete arbeidet

Følg saker fra Fellesorganisasjonen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fellesorganisasjonen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fellesorganisasjonen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom