Utdanningsdirektoratet

Nasjonale prøver: Ingen endringer i det nasjonale snittet

Del

Denne høsten tok 120 000 elever nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 8. trinn, og lesning og regning på 9. trinn. Resultatene for landet, fylker, kommuner og skoler er tilgjengelige på skoleporten.no.

 I snitt er det ingen endringer i elevenes poeng på nasjonalt nivå. Vi ser en tendens til at det på 8. trinn er færre elever på laveste nivå i regning sammenliknet med de to siste årene, men vi trenger flere år med resultater for å si at dette er en trend, sier direktør i Utdanningsdirektoratet Hege Nilssen.


Kjent kjønnsmønster


Guttene gjør det bedre enn jentene i regning, mens det er omvendt i lesing. I engelsk er det ingen forskjeller mellom kjønnene. Dette bildet er kjent fra tidligere år.


Variasjon mellom fylker og kommuner


Både mellom fylkene og mellom de ti største kommunene varierer resultatene. Elevene i Bærum og Oslo presterer i snitt over nasjonalt nivå på alle prøvene. Hver femte elev i Bærum og Oslo befinner seg på høyeste mestringsnivå på 8. trinn.


Her finner du resultatene

  • Analyse av resultatene på nasjonalt nivå, fylkesnivå og mellom de ti største kommunene.
  • Skoleporten.no. Her ligger resultatene for landet, fylker, kommuner og skoler tilgjengelige for alle.

Resultatene fra nasjonale prøver på 5. trinn kommer 1. desember.

Fakta om nasjonale prøver på 8. og 9. trinn

  • Nasjonale prøver gir skoler og kommuner kunnskap om hvordan elevene gjør det i lesing, regning og engelsk. Resultatene hjelper lærere, rektorer, kommuner og myndigheter i arbeidet med å gi alle elever god undervisning.
  • Prøvene er obligatoriske.
  • Fra 2014 startet vi måling av utvikling over tid på de nasjonale prøvene i regning og engelsk. For leseprøven starter vi måling av utvikling over tid i 2016.
  • Elevenes resultater er regnet om til poeng på en fast skala, der 50 er landssnittet på 8. trinn. Elevene plasseres også på et mestringsnivå, der 1 er lavest og 5 er høyest. Vi anbefaler å se gjennomsnittsresultat og fordeling av elever på mestringsnivå i sammenheng. På udir.no finner du beskrivelser av mestringsnivåene og poenggrensene for disse.
  • Elevene på 9. trinn gjennomfører samme prøve i regning og lesing som elevene på 8. trinn. Det nasjonale snittet er derfor som forventet høyere på 9. trinn enn på 8. trinn.
  • Små skoler og små kommuner er sårbare for enkeltprestasjoner. Én elev som presterer svært godt eller svært dårlig, påvirker gjennomsnittet mye mer på en liten skole enn på en stor skole. Man må derfor være forsiktig når man sammenlikner gjennomsnittsresultater basert på få elever.

Les mer om nasjonale prøver på udir.no/nasjonaleprover.

Nøkkelord

Kontakter

Marit Dorothea BjørnstadSpør meg om prøver, statistikk, elevundersøkelsen og læringsmiljø

959 70 718mdb@udir.no

Om Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet
Postboks 9359 Grønland
0135 Oslo

23 30 12 00http://www.udir.no

Utdanningsdirektoratet skal sikre at den nasjonale utdanningspolitikken iverksettes. Slik får barn, unge og voksne et barnehagetilbud og en opplæring av høy kvalitet. Vi er underlagt Kunnskapsdepartementet og har kontorer i Oslo, Molde og Hamar.

Følg saker fra Utdanningsdirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Utdanningsdirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Utdanningsdirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom