Jernbaneverket

Nasjonal transportplan 2018-29: Jernbaneverket lanserer strategi for gods

Del

– Vi lanserer en bredere og mer optimistisk godsstrategi enn hva kanskje mange forventer. Vi ser at jernbanen kan utvikle løsninger som både er kommersielt og samfunnsøkonomisk forsvarlig. Det vil bidra til å overføre gods fra veg til bane, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Godstog over Saltfjellet. Foto: Øystein Grue/Jernbaneverket
Godstog over Saltfjellet. Foto: Øystein Grue/Jernbaneverket

Strategien er utviklet i samarbeid med næringslivet og gis som innspill til Samferdselsdepartementets arbeid med Nasjonal transportplan 2018-2029, som skal legges frem til våren.
– Kjernen i godsstrategien er på kort sikt å øke utnyttelsen av og ytelsen på det nettverket vi har. På lengre sikt ønsker vi å utvikle jernbanen til et mer fleksibelt nettverk enn dagens linjesystem, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Spesifikk satsing - klart markedsbehov
Mange tiltak er allerede satt i verk. Satsningen rettes inn mot spesifikke områder hvor det eksisterer et klart markedsbehov for jernbanens tjenester og hvor det er kommersielt grunnlag for å utvikle et konkurransedyktig togtilbud:

 • Kombitransporten - Raskt sikre konkurransedyktige løsninger
 • Industrigods - Få industrigodset tilbake på jernbane
 • Skognæringen - Utvikle fremtidsrettede løsninger for skognæringen
 • Internasjonale godsstrømmer - Forbedre linjer til Sverige og Europ

Lønnsomt for samfunnet
En målrettet satsing på gods på jernbane er lønnsomt for samfunnet. I samferdselsetatenes grunnlagsdokument til NTP 2018-2029 er det anslått at en godssatsing på 20,2 mrd. kr. i perioden vil være samfunnsøkonomisk lønnsom. Pågående utredninger av konkrete tiltak viser et betydelig verdiskapningspotensiale innen godstransport på jernbane.

 • Alnabru – planlegge og påbegynne første byggetrinn for å sikre stabilitet, effektivitet og kapasitet
 • Terminalen i Bergen – oppgradere terminalen for økt effektivitet og kapasitet
 • Multi-funksjonell terminal Oslo N – Hauerseter – ny kombi-, vognlast- og tømmerterminal
 • Godskonsept Vestfold-Telemark – Realisere regionalløsning for gods på bane
 • Terminalløsning Drammen – realisere en ny terminalløsning i Drammen
 • Terminaltiltak Nordlandsbanen – tiltak for å øke markedstilbud for industrigods og fisk
 • Terminaler for Skognæringen – nye og relokaliserte tømmerterminaler
 • Kryssingsspor – en pakke linjetiltak for å realisere flere lengre tog og robustisering av banene

Følgende tiltak er av strategisk avgjørende betydning og må prioriteres for utredning og planarbeid i første NTP-periode:

 • Elektrifisering Hamar-Elverum-Kongsvinger
 • Tilsvinger i Elverum og Kongsvinger
 • Ny terminal Trondheim
 • Ny multi-funksjonell terminal Østfold
 • Kapasitetsøkende tiltak Ski-Sarpsborg

 Kan overføre 1,75 millioner tonn fra veg
– Med det utgangspunktet vi har i nettverk og løsninger ser vi at det er realistisk å utvikle en jernbane som tar en sterkere rolle i godstransporten enn i dag, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger. Jernbanen kan realistisk ta 10 millioner tonn mer i 2030. 1,75 millioner tonn av dette overføres fra veg.

Godsstrategien er bygget opp rundt fire hovedelementer av tiltak:

En pålitelig og punktlig jernbane

 • Vedlikehold og fornying av infrastrukturen – felles satsning med persontrafikken
 • Planlegging og styring av trafikk – bedre planlegging og operativ styring av trafikk
 • Beredskap og avvikshåndtering – operativ kapasitet og prosesser

 Kapasitet og effektivitet i fremføringen

 • Kryssingsspor og dobbeltspor – øke kapasitet og toglengder, og redusere fremføringstid
 • Lengre tog – ruter og løsninger for lengre tog opp mot 650 – 740 m
 • Optimaliserte godsruter – optimal utnyttelse og redusert fremføringstid

Tilgjengelige og effektive terminaler

 • Terminalstruktur – etablering av nye terminaler
 • Terminalkapasitet – oppgradering og utvidelse av eksisterende terminaler
 • Effektiv terminaldrift – løsninger som effektiviserer terminaldriften

Et utvidet og sammenkoblet nettverk

 • Nye banekoblinger – bygging av nye spor og baner, herunder tilsvinger
 • Elektrifisering – elektrifisering av strekninger av særskilt viktighet for gods
 • Havne-, side- og industrispor – knytte jernbanen til store godsstrømmer

Kontaktpersoner:
Jernbanedirektør Elisabeth Enger via kommunikasjonsdirektør Svein Horrisland, telefon 916 55 155

Prosjektleder gods Roger Kormeseth, telefon 970 04 026 og epost roger.kormeseth@jbv.no

Kontakter

Bilder

Godstog over Saltfjellet. Foto: Øystein Grue/Jernbaneverket
Godstog over Saltfjellet. Foto: Øystein Grue/Jernbaneverket
Last ned bilde

Dokumenter

Om Jernbaneverket

Jernbaneverket
Jernbaneverket
Stortorvet 7
0101 Oslo

05280http://www.jernbaneverket.no
Jernbaneverket skal på vegne av staten drifte, vedlikeholde og bygge ut statens jernbaneinfrastruktur med tilhørende anlegg og innretning. Jernbaneverket har ansvar for trafikkstyringen på det nasjonale jernbanenettet. Denne omfatter kapasitetsfordeling, ruteplanlegging og operativ trafikkstyring, herunder togledelse og publikumsinformasjon på stasjoner.

Følg saker fra Jernbaneverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Jernbaneverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Jernbaneverket

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom