Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Nasjonal likestillingskonferanse 2018: #metoo – hva nå?

Del

Hvordan kan arbeidslivet forebygge og håndtere seksuell trakassering?

Tid: 28. februar 2018 10:00 - 16:00

Sted: Scandic St. Olavs Plass i Oslo

Barne- og likestillingsdepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) arrangerer for første gang en nasjonal likestillingskonferanse. Temaet for årets konferanse er seksuell trakassering i arbeidslivet.

#metoo har synliggjort hva seksuell trakassering handler om og hvilke konsekvenser det har. Seksuell trakassering er en likestillingsutfordring som har konsekvenser for enkeltpersoner, arbeidsplasser og for samfunnet.

Hvordan kan partene i arbeidslivet, myndigheter og andre sørge for at #metoo faktisk fører til endring? Gjennom konferansen ønsker vi å spre kunnskap, erfaringer og gode eksempler fra ulike deler av arbeidslivet om hvordan man kan forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Likestillings- og diskrimineringsombudet vil gå nærmere inn på hva likestillings- og diskrimineringsloven sier om seksuell trakassering. Advokat Elisabeth Stenwig belyser hvordan domstolene behandler saker om seksuell trakassering.

Toppledere i LO, KS og Spekter vil sammen med statssekretær Morten Bakke i Arbeids- og sosialdepartementet diskutere hvordan partene i arbeidslivet kan forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Videre vil konserndirektøren for HR i Telenor Cecilie Heuch dele erfaringer fra Telenors arbeid for å forebygge og håndtere seksuell trakassering. Professor Anette Borchorst fra Aalborg universitet vil dele dansk forskning og gode grep for å forebygge seksuell trakassering.

Målgruppen for konferansen er arbeidsgivere i privat og offentlig sektor, HMS-rådgivere, tillitsvalgte, politikere, fagpersoner, sivilsamfunn og andre interesserte.

Program for konferansen finner dere på: https://www.bufdir.no/arrangementer/Metoo__hva_na/

Kontakter

Om Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Stensberggata 27
0170 Oslo

466 15 000https://www.bufdir.no/

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.

Følg saker fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom