Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Nasjonal likestillingskonferanse 2018: #metoo – hva nå?

Del

Hvordan kan arbeidslivet forebygge og håndtere seksuell trakassering?

Tid: 28. februar 2018 10:00 - 16:00

Sted: Scandic St. Olavs Plass i Oslo

Barne- og likestillingsdepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) arrangerer for første gang en nasjonal likestillingskonferanse. Temaet for årets konferanse er seksuell trakassering i arbeidslivet.

#metoo har synliggjort hva seksuell trakassering handler om og hvilke konsekvenser det har. Seksuell trakassering er en likestillingsutfordring som har konsekvenser for enkeltpersoner, arbeidsplasser og for samfunnet.

Hvordan kan partene i arbeidslivet, myndigheter og andre sørge for at #metoo faktisk fører til endring? Gjennom konferansen ønsker vi å spre kunnskap, erfaringer og gode eksempler fra ulike deler av arbeidslivet om hvordan man kan forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Likestillings- og diskrimineringsombudet vil gå nærmere inn på hva likestillings- og diskrimineringsloven sier om seksuell trakassering. Advokat Elisabeth Stenwig belyser hvordan domstolene behandler saker om seksuell trakassering.

Toppledere i LO, KS og Spekter vil sammen med statssekretær Morten Bakke i Arbeids- og sosialdepartementet diskutere hvordan partene i arbeidslivet kan forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Videre vil konserndirektøren for HR i Telenor Cecilie Heuch dele erfaringer fra Telenors arbeid for å forebygge og håndtere seksuell trakassering. Professor Anette Borchorst fra Aalborg universitet vil dele dansk forskning og gode grep for å forebygge seksuell trakassering.

Målgruppen for konferansen er arbeidsgivere i privat og offentlig sektor, HMS-rådgivere, tillitsvalgte, politikere, fagpersoner, sivilsamfunn og andre interesserte.

Program for konferansen finner dere på: https://www.bufdir.no/arrangementer/Metoo__hva_na/

Kontakter

Om Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Stensberggata 27
0170 Oslo

466 15 000https://www.bufdir.no/

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.

Følg saker fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Sammen for barn og unge utsatt for menneskehandel28.5.2018 07:00Pressemelding

Barn og unge som utsattes for menneskehandel og andre typer utnytting får sjelden muligheten til å fortelle sin historie på en meningsfylt og helhetlig måte. Østersjørådet og Nordisk Ministerråd mener at dersom myndighetene hadde lyttet til de unges erfaringer og meninger ville de unge fått en bedre oppfølging, og samfunnet ville bedre kunne identifisere og følge barn og unge som utsettes for overgrep og utnytting.

Ny barnevernsmonitor gir oversikt over tilstanden i de lokale barnevernstjenestene13.12.2017 19:00Pressemelding

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lanserer 14. desember barnevernsmonitoren [https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/barnevern_kommunemonitor/]. Nettressursen holder oversikt over kvalitet, økonomi og drift i de kommunale barnevernstjenestene. - I monitoren kan du sjekke tilstanden i alle Norges barnevernstjenester og få informasjon om barnevernsarbeidet i Norge. Dette er første gang vi har data og statistikk på interkommunalt nivå og kan analysere på barnevernstjenester, og ikke bare kommuner. Det er positivt å se at stadig flere små barnevernstjenester innleder samarbeid med andre for å styrke tjenesten, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir. De fleste tallene er hentet fra SSB, men monitoren inneholder også tall og statistikk fra kommunenes halvårsrapportering og Sentralenheten for fylkesnemnda og sosiale saker. Kommunale tilstandsrapporter Det er totalt 75 interkommunale samarbeid i landet, noe som utgjør 235 kommuner. Totalt er det 295 barnevernstjenester i Norge. H

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom