Nasjonal helseportal sliter fortsatt med kjennskapen

Del

Tross ørliten fremgang i kjennskap fra 2016 til 2017; 45 prosent av den norske befolkningen har fortsatt aldri hørt om portalen helsenorge.no. –Folket krever mer og bedre opplysningsarbeid fra helsemyndighetene, mener analyseekspert.

Det viser Norsk e-helsebarometer, en fersk, landsomfattende undersøkelse om nordmenns kunnskap og bruk av e-helseverktøy. Da det samme e-helsebarometeret for ett år siden spurte det norske folk om kjennskapen til helsenorge.no, svarte halvparten – 51 prosent – at de hadde hørt om den nasjonale helseportalen. I år har kjennskapen økt noe, til 55 prosent.

-Befolkningen gir her uttrykk for at dette ikke er bra nok. I et land der vi omfavner digital teknologi, så er vi kravstore, og forventer gode, brukervennlige løsninger. Og, ikke minst, at myndighetene driver opplysningsarbeid som gjør at vi finner frem til dem, mener seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion, som har gjennomført undersøkelsen for det norske e-helseselskapet DIPS AS.

-I undersøkelsen svarer syv av 10 at det er viktig at helsesektoren oppfattes å være på lik linje med andre samfunnsinstitusjoner i digitaliseringsprosessen. Men i underkant av halvparten av befolkningen (46 prosent) mener helsesektoren henger etter digitalt, forteller han. 

-I året som har gått siden forrige undersøkelse, har helsemyndighetene kjørt massive kampanjer som har informert om kjernejournal og helsenorge.no. Likevel er det oppsiktvekkende at man fortsatt ikke har nådd frem til flere enn drøyt halvparten for å bygge kjennskap til portalen som skal samle alle offentlige helsetjenester på nett, sier Aas Askheim.

Også kjennskapen til MinJournal.no, den digitale journaltjenesten for pasienter i helseregionen Sør-Øst, er noe høyere i år enn i fjor. I 2016 svarte 27 prosent at de kjenner eller har hørt om nettportalen, i år er andelen økt til 40 prosent.  Kjennskapen er noe høyere blant kvinner enn blant menn.

Men: Hver tredje nordmann har fortrsatt ikke hørt om noen av disse to, sentrale helseportalene. 

-Å samle all pasientdata i èn nasjonal portal skaper enorme gevinster både for helsevesenet og pasientene, fremfor at hvert enkelt sykehus skal operere med sin egen portal og pasientjournal. Gjennom det norske initiativet ”èn innbygger – èn journal, som skal gi en felles velferdsteknologi-løsning for hele den norske helse- og omsorgstjenesten, slipper pasient og helsepersonell å forholde seg til mange ulike journalsystemer og portaler, og på sikt unngår vi gjennom dette å skape propper i systemet som hindrer rask og effektiv hjelp, sier administrerende direktør Tor Arne Viksjø i DIPS AS.

Bildetekst: Administrerende direktør Tor-Arne Viksjø i DIPS AS.

Kontaktpersoner for ytterligere opplysninger og kommentarer:

DIPS:

  • Kommunikasjonsdirektør Karl Arne Jespersen, telefon 934 08 480
  • Administrerende direktør Tor Arne Viksjø, telefon 901 43 417

Opinion AS:

  • Seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim, telefon 922 34 056

Om DIPS AS

DIPS AS har hovedkontor i Bodø, og er landets ledende leverandører av e-helsesystemer til norske sykehus. Selskapet har avtale med tre av fire regionale helseforetak, og samtlige sykehus i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst har avtale om bruk av selskapets hovedprodukt, DIPS Elektronisk Pasientjournal (EPJ) og Pasientadministrasjon (PAS).

Bilder

Om DIPS AS

DIPS ASOm DIPS AS (www.dips.no)

DIPS AS har 270 ansatte, omsetter for 350 mill. kroner og er landets ledende leverandør av e-helsesystemer til norske sykehus. Selskapet har avtale med tre av fire regionale helseforetak, og samtlige sykehus i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst har avtale om bruk av selskapets hovedprodukt, DIPS Elektronisk Pasientjournal (EPJ) og Pasientadministrasjon (PAS).

Følg saker fra DIPS AS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra DIPS AS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra DIPS AS