GlobeNewswire

Nasdaq kunngjør lanseringen av sitt offentlige tilbud om å erverve alle aksjene i Oslo Børs VPS

Del

OSLO, Norge og STOCKHOLM, Sverige, Feb. 04, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nasdaq AB, et indirekte heleid datterselskap av Nasdaq Inc. (Nasdaq: NDAQ) (“Nasdaq”), har i dag kunngjort tilbudsdokumentet (“Tilbudsdokumentet”) for det offentlige tilbudet om å erverve alle de utstedte aksjene i Oslo Børs VPS Holding ASA (NOTC: OSLO/OTCMKTS: OSBHF) (“Oslo Børs VPS”) for NOK 152 per aksje (“Tilbudet”), som ble kunngjort i en felles pressemelding av Nasdaq AB og Oslo Børs VPS den 30. januar 2019. Tilbudsdokumentet er tilgjengelig på: http://ir.nasdaq.com/acquisitions/oslo-validation-access-rights.

Basert på en samlet evaluering av de relevante forholdene anser styret i Oslo Børs VPS Tilbudet for å være det beste alternativet for alle interessenter (herunder aksjonærer, utstedere, investorer, banker og investeringsbanker som opererer i det norske kapitalmarkedet), og anbefaler derfor enstemmig aksjonærene i Oslo Børs VPS å godta Tilbudet, og at de ikke godtar tilbudet om å erverve aksjene i Oslo Børs VPS som er fremsatt av Euronext NV.

De viktigste trekkene ved Tilbudet omfatter følgende:

  • Nasdaq AB tilbyr kontant oppgjør på NOK 152 per aksje i Oslo Børs VPS (“Tilbudsprisen”), med tillegg av en rentebetaling på 6% pro anno av Tilbudsprisen, beregnet pro rata per dag fra 29. januar 2019 til betingelsene for Tilbudet er oppfylt eller frafalt.
  • Tilbudet kan aksepteres fra 4. februar 2019 frem til og med 4. mars 2019 (gjenstand for forlengelse og gjenåpning).
  • Tilbudsprisen representerer en premie på 5% sammenlignet med prisen i Euronext-tilbudet på NOK 145 per aksje, eksklusive rentebetalingen som Euronext har tilbudt å betale.
  • Tilbudsprisen verdsetter den totale utstedte aksjekapitalen i Oslo Børs VPS til NOK 6.537 millioner, eller tilnærmet USD 770 millioner, og representerer en premie på 38% i forhold til sluttkursen for aksjene i Oslo Børs VPS på NOTC den 17. desember 2018.
  • Nasdaq har mottatt forhåndsaksepter av Tilbudet fra aksjonærer som representerer cirka 35,20% av aksjene i Oslo Børs VPS, inkludert DNB Livsforsikring ASA, Kommunal Landspensjonkasse, Must Invest AS, Sparebanken Vest, MP Pensjon, SpareBank1 Gruppen, Eika Gruppen og konsernsjefen i Oslo Børs VPS, Bente A. Landsnes. Disse forhåndsakseptene omfatter en forpliktelse til ikke å akseptere tilbudet som er fremsatt av Euronext NV og er ugjenkallelige og uten betingelser, inklusive i tilfelle av at det fremsettes et høyere tilbud, frem til 31. desember 2019.

Tilbudsdokumentet inneholder alle vilkår og betingelser vedrørende Tilbudet. Avhengig av restriksjoner i henhold til gjeldende verdipapirlovgivning blir Tilbudsdokumentet distribuert til alle aksjonærer som er oppført i aksjeeierregisteret for Oslo Børs VPS.

Styrets anbefaling er tatt med i Tilbudsdokumentet og vil bli gjort tilgjengelig på hjemmesiden til Oslo Børs VPS. Arctic Securities AS har avgitt en uavhengig vurdering (fairness opinion) av Tilbudet til styret i Oslo Børs VPS, som også er tatt med i anbefalingen. 

Ytterligere informasjon kan fås ved å kontakte:

Nasdaq:
David Augustsson, kommunikasjonssjef
+46 734 496 135; david.augustsson@nasdaq.com

Oslo Børs VPS:
Per Eikrem, kommunikasjonsdirektør
+47 930 600 00; per.eikrem@oslobors.no

Viktig informasjon om Tilbudet
Denne pressemeldingen utgjør ikke et tilbud om kjøp av aksjer eller en forespørsel om et salg. Tilbudet om å kjøpe alle aksjene i Oslo Børs VPS er inkludert i Tilbudsdokumentet som er publisert av Nasdaq AB. Det komplette Tilbudsdokumentet blir, med forbehold om begrensninger under gjeldende verdipapirlovgivning, distribuert gratis til alle aksjonærer i Oslo Børs VPS registrert i Oslo Børs VPS' aksjeeierregister i Verdipapirsentralen per 1. februar 2019. Tilbudsdokumentet er også tilgjengelig på http://ir.nasdaq.com/acquisitions/oslo-validation-access-rights.

Distribusjon av Tilbudsdokumentet og fremsettelsen av Tilbudet vil i visse jurisdiksjoner, herunder Canada, Australia og Japan, kunne være begrenset gjennom lovgivning. Følgelig fremsettes ikke Tilbudet, og det utgjør ikke et tilbud eller en forespørsel i disse jurisdiksjonene, eller i noen jurisdiksjon eller overfor noen person der fremsettelse eller aksept av Tilbudet eller forespørselen ville være et brudd på lover eller bestemmelser i vedkommende jurisdiksjon.

Tilbudet sendes til aksjonærer i Oslo Børs VPS som er bosatt i USA på bakgrunn av Tier I (Lag I) fritaket i henhold til Rule 14d-1(c) i samsvar med U.S. Securities Exchange Act of 1934.

Om Oslo Børs VPS
Oslo Børs VPS-konsernet tilbyr gjennom sine forretningsområder markedsplasser, samt oppgjørs-, register- og informasjonstjenester for finansielle instrumenter, slik at konsernets kunder har tilgang til et velfungerende kapitalmarked. Oslo Børs VPS Holding ASA eier 100 prosent av aksjene i selskapene Oslo Børs ASA, Verdipapirsentralen ASA og Oslo Market Solutions AS. Oslo Børs eier 100 prosent av aksjene i NOTC AS og 97 prosent av aksjene i Fish Pool ASA og VPS eier 100 prosent av aksjene i Centevo AB.

Om Nasdaq
Nasdaq er en ledende leverandør av handels-, oppgjørs- og børsteknologi samt noterings-, informasjons- og selskapstjenester på seks kontinenter. Gjennom en bred portefølje med pålitelige og velprøvde teknologier sikrer Nasdaq åpenhet og innsikt som gjør det mulig for kunder å optimalisere og realisere sine forretningsvisjoner, og navigere i dagens globale kapitalmarkeder. Som grunnlegger av verdens første elektroniske aksjemarked leverer selskapet teknologien bak mer enn 100 markedsplasser i 50 land og 10 % av verdens verdipapirtransaksjoner.

Advarsel vedrørende uttalelser om fremtidige forhold
Utsagn i denne pressemeldingen relatert til fremtidig status og fremtidige forhold, inklusive utsagn vedrørende den antatte tidslinjen for Tilbudet, er uttalelser om fremtidige forhold. Generelt sett kan disse utsagnene, men ikke alltid, identifiseres gjennom bruk av ord som for eksempel “antas”, “ventes”, “mener”, eller lignende uttrykk. Av natur innebærer uttalelser om fremtidige forhold risiko og usikkerhet fordi de er relatert til hendelser og er avhengige av omstendigheter som vil finne sted i fremtiden. Faktiske resultater vil i vesentlig grad kunne avvike fra det som er uttrykt eller implisert i disse uttalelsene om fremtidige forhold på grunn av mange faktorer, og mange av disse faktorene er utenfor Nasdaq og dets datterselskapers kontroll. Slike risikofaktorer vil kunne omfatte Nasdaqs evne til å få myndighetsgodkjennelser som er nødvendige for Tilbudet, samt eventuelle andre risikofaktorer som det gis opplysninger om i Nasdaqs årsrapport på skjema 10-K og i periodiske rapporter som er sendt inn til U.S. Securities and Exchange Commission.  Alle slike fremtidsrelaterte utsagn gjelder kun for den datoen da de ble gitt, og Nasdaq har ingen forpliktelse (og påtar seg ingen slik forpliktelse) til å oppdatere eller revidere noen av dem, enten som et resultat av ny informasjon, fremtidige hendelser eller annet, unntatt det som kreves gjennom gjeldende lover og forskrifter.

Nettstedsinformasjon
Nasdaq har til hensikt å bruke hjemmesiden sin, ir.nasdaq.com som en portal for å gi viktig ikke offentlig informasjon og for å overholde SEC Regulation FD og andre informasjonsforpliktelser. Denne informasjonen vil bli tatt med på Nasdaqs nettsted under “Investorrelasjoner.”

Om GlobeNewswire

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg saker fra GlobeNewswire

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra GlobeNewswire på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra GlobeNewswire

Medtronic Evolut TAVR System Receives Expanded Indication to Treat Symptomatic Severe Aortic Stenosis Patients at Low Risk for Surgical Mortality16.8.2019 17:17:00 CESTPress release

Expanded TAVR Indication to Younger, More Active Patients Signals Groundbreaking Shift in the Future Treatment of Heart Valve Disease DUBLIN, Aug. 16, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Medtronic plc (NYSE:MDT) today announced U.S. Food and Drug Administration (FDA) approval of the Evolut™ Transcatheter Aortic Valve Replacement (TAVR) system for patients with symptomatic severe native aortic stenosis who are at a low risk of surgical mortality. The low-risk patient population is the final surgical risk category to be approved for this minimally invasive alternative to open-heart surgical valve replacement (SAVR) and includes patients who may be younger and more active than higher-risk patients. The expanded indication approval is based on randomized clinical data from the global, prospective, multi-center Evolut Low Risk Trial, which evaluated three valve generations (CoreValve™, Evolut™ R, and Evolut™ PRO valves) in more than 1,400 patients. The data showed TAVR to have an excellent safety prof

Acacia Pharma Group plc - Issue of Equity on Exercise of Options16.8.2019 16:39:00 CESTPress release

Cambridge, UK and Indianapolis, US – 16 August 2019: Acacia Pharma Group plc (the "Company”) (EURONEXT: ACPH), a hospital pharmaceutical company focused on the development and commercialisation of new nausea and vomiting treatments for surgical and cancer patients, announces that application has been made to Euronext Brussels for the admission of the 106,997 Ordinary Shares of £0.02 each (the “New Ordinary Shares”) to trading on Euronext Brussels ("Admission") to satisfy the exercise of options granted under the Company’s [Enterprise Management Incentive Share Option Plan]. The New Ordinary Shares will rank pari passu in all respects with the Company's existing Ordinary Shares in issue. Following issue of the New Ordinary Shares, the Company's total issued share capital will consist of 53,442,417 Ordinary Shares with one voting right per share. The Company does not hold any Ordinary Shares in Treasury. Therefore, following the issue of the New Ordinary Shares, the total number of votin

Conditions for Riksbank Bid Procedures Sek Bonds16.8.2019 16:20:00 CESTPress release

Sveriges Riksbank Bid procedure details Government Bonds, 2019-08-22 Maturity date Loan ISIN code Coupon Volume, SEK million 2025-05-12 1058 SE0005676608 2.50 % 500 +/- 250 2029-11-12 1061 SE0011281922 0.75 % 500 +/ -250 Settlement date 2019-08-26 Bids have to be entered by 10.00 on AUG 22, 2019 Highest permitted bid volume: 500 SEK million in issue SGB 1058 and 500 SEK million in issue SGB 1061 Lowest permitted bid volume: 50 SEK million Bids only through counterparties approved by the Riksbank RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED NO LATER THAN 10.10 (CEST) ON AUG 22, 2019 For more information, please contact: Trading desk at the Riksbank + 46 8 696 6970 General and special terms and conditions can be retrieved at http://www.riksbank.se

Correction: Prosafe SE: Publication of Information Memorandum16.8.2019 15:05:00 CESTPress release

Correction: the Information Memorandum was not attached to the previous announcement, and has now been attached. Not for release, publication or distribution, in whole or in part, in or into any jurisdiction where to do so would constitute a violation of the relevant laws of such jurisdiction. Reference is made to announcement of 3 June 2019 concerning the merger agreement between Prosafe SE ("Prosafe", OSE ticker PRS) and Floatel International Ltd ("Floatel"). Pursuant to section 3.5 of the Oslo Stock Exchange Continuing Obligations for listed companies, Prosafe has today published an information memorandum in respect of the merger. A copy of the information memorandum is available on www.newsweb.no and on Prosafe's website along with relevant financial reports at the following link: https://www.prosafe.com/information-memorandum/category1096.html Stavanger, 16 August 2019 Prosafe SE For further questions, please contact: Glen Ole Rødland, Chairman of Prosafe: + 47 907 41 662 Jesper K

Avance Gas Holding Ltd - Invitation to Earnings Release Audio Webcast for the Second Quarter of 201916.8.2019 14:38:00 CESTPress release

Bermuda, 16 August 2019 - Avance Gas Holding Ltd (OSE: "AVANCE"), will on Thursday 22 August 2019 release its unaudited results for the second quarter of 2019. In connection with the earnings release, an audio webcast and conference call will be held at 15:00 (CET). The webcast can be accessed at Avance Gas' website www.avancegas.com. Dial in details are +44 (0) 2071 928 000 (UK and International), +1 631 510 7495 (US) or +47 23 96 02 64 (Norway). Please quote the passcode: 3835678. Phone lines will open 10 minutes before the conference call. For further queries, please contact: Peder C. G. Simonsen CFO Tel: +47 22 00 48 15 Email: p.simonsen@avancegas.com ABOUT AVANCE GAS Avance Gas Holding Ltd operates in the global market for transportation of liquefied petroleum gas (LPG). The Company is one of the world's leading owners and operators of very large gas carriers (VLGCs), operating a fleet of 14 modern VLGC. For more information about Avance Gas, please visit: www.avancegas.com This i