GlobeNewswire

Nasdaq kunngjør lanseringen av sitt offentlige tilbud om å erverve alle aksjene i Oslo Børs VPS

Del

OSLO, Norge og STOCKHOLM, Sverige, Feb. 04, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nasdaq AB, et indirekte heleid datterselskap av Nasdaq Inc. (Nasdaq: NDAQ) (“Nasdaq”), har i dag kunngjort tilbudsdokumentet (“Tilbudsdokumentet”) for det offentlige tilbudet om å erverve alle de utstedte aksjene i Oslo Børs VPS Holding ASA (NOTC: OSLO/OTCMKTS: OSBHF) (“Oslo Børs VPS”) for NOK 152 per aksje (“Tilbudet”), som ble kunngjort i en felles pressemelding av Nasdaq AB og Oslo Børs VPS den 30. januar 2019. Tilbudsdokumentet er tilgjengelig på: http://ir.nasdaq.com/acquisitions/oslo-validation-access-rights.

Basert på en samlet evaluering av de relevante forholdene anser styret i Oslo Børs VPS Tilbudet for å være det beste alternativet for alle interessenter (herunder aksjonærer, utstedere, investorer, banker og investeringsbanker som opererer i det norske kapitalmarkedet), og anbefaler derfor enstemmig aksjonærene i Oslo Børs VPS å godta Tilbudet, og at de ikke godtar tilbudet om å erverve aksjene i Oslo Børs VPS som er fremsatt av Euronext NV.

De viktigste trekkene ved Tilbudet omfatter følgende:

  • Nasdaq AB tilbyr kontant oppgjør på NOK 152 per aksje i Oslo Børs VPS (“Tilbudsprisen”), med tillegg av en rentebetaling på 6% pro anno av Tilbudsprisen, beregnet pro rata per dag fra 29. januar 2019 til betingelsene for Tilbudet er oppfylt eller frafalt.
  • Tilbudet kan aksepteres fra 4. februar 2019 frem til og med 4. mars 2019 (gjenstand for forlengelse og gjenåpning).
  • Tilbudsprisen representerer en premie på 5% sammenlignet med prisen i Euronext-tilbudet på NOK 145 per aksje, eksklusive rentebetalingen som Euronext har tilbudt å betale.
  • Tilbudsprisen verdsetter den totale utstedte aksjekapitalen i Oslo Børs VPS til NOK 6.537 millioner, eller tilnærmet USD 770 millioner, og representerer en premie på 38% i forhold til sluttkursen for aksjene i Oslo Børs VPS på NOTC den 17. desember 2018.
  • Nasdaq har mottatt forhåndsaksepter av Tilbudet fra aksjonærer som representerer cirka 35,20% av aksjene i Oslo Børs VPS, inkludert DNB Livsforsikring ASA, Kommunal Landspensjonkasse, Must Invest AS, Sparebanken Vest, MP Pensjon, SpareBank1 Gruppen, Eika Gruppen og konsernsjefen i Oslo Børs VPS, Bente A. Landsnes. Disse forhåndsakseptene omfatter en forpliktelse til ikke å akseptere tilbudet som er fremsatt av Euronext NV og er ugjenkallelige og uten betingelser, inklusive i tilfelle av at det fremsettes et høyere tilbud, frem til 31. desember 2019.

Tilbudsdokumentet inneholder alle vilkår og betingelser vedrørende Tilbudet. Avhengig av restriksjoner i henhold til gjeldende verdipapirlovgivning blir Tilbudsdokumentet distribuert til alle aksjonærer som er oppført i aksjeeierregisteret for Oslo Børs VPS.

Styrets anbefaling er tatt med i Tilbudsdokumentet og vil bli gjort tilgjengelig på hjemmesiden til Oslo Børs VPS. Arctic Securities AS har avgitt en uavhengig vurdering (fairness opinion) av Tilbudet til styret i Oslo Børs VPS, som også er tatt med i anbefalingen. 

Ytterligere informasjon kan fås ved å kontakte:

Nasdaq:
David Augustsson, kommunikasjonssjef
+46 734 496 135; david.augustsson@nasdaq.com

Oslo Børs VPS:
Per Eikrem, kommunikasjonsdirektør
+47 930 600 00; per.eikrem@oslobors.no

Viktig informasjon om Tilbudet
Denne pressemeldingen utgjør ikke et tilbud om kjøp av aksjer eller en forespørsel om et salg. Tilbudet om å kjøpe alle aksjene i Oslo Børs VPS er inkludert i Tilbudsdokumentet som er publisert av Nasdaq AB. Det komplette Tilbudsdokumentet blir, med forbehold om begrensninger under gjeldende verdipapirlovgivning, distribuert gratis til alle aksjonærer i Oslo Børs VPS registrert i Oslo Børs VPS' aksjeeierregister i Verdipapirsentralen per 1. februar 2019. Tilbudsdokumentet er også tilgjengelig på http://ir.nasdaq.com/acquisitions/oslo-validation-access-rights.

Distribusjon av Tilbudsdokumentet og fremsettelsen av Tilbudet vil i visse jurisdiksjoner, herunder Canada, Australia og Japan, kunne være begrenset gjennom lovgivning. Følgelig fremsettes ikke Tilbudet, og det utgjør ikke et tilbud eller en forespørsel i disse jurisdiksjonene, eller i noen jurisdiksjon eller overfor noen person der fremsettelse eller aksept av Tilbudet eller forespørselen ville være et brudd på lover eller bestemmelser i vedkommende jurisdiksjon.

Tilbudet sendes til aksjonærer i Oslo Børs VPS som er bosatt i USA på bakgrunn av Tier I (Lag I) fritaket i henhold til Rule 14d-1(c) i samsvar med U.S. Securities Exchange Act of 1934.

Om Oslo Børs VPS
Oslo Børs VPS-konsernet tilbyr gjennom sine forretningsområder markedsplasser, samt oppgjørs-, register- og informasjonstjenester for finansielle instrumenter, slik at konsernets kunder har tilgang til et velfungerende kapitalmarked. Oslo Børs VPS Holding ASA eier 100 prosent av aksjene i selskapene Oslo Børs ASA, Verdipapirsentralen ASA og Oslo Market Solutions AS. Oslo Børs eier 100 prosent av aksjene i NOTC AS og 97 prosent av aksjene i Fish Pool ASA og VPS eier 100 prosent av aksjene i Centevo AB.

Om Nasdaq
Nasdaq er en ledende leverandør av handels-, oppgjørs- og børsteknologi samt noterings-, informasjons- og selskapstjenester på seks kontinenter. Gjennom en bred portefølje med pålitelige og velprøvde teknologier sikrer Nasdaq åpenhet og innsikt som gjør det mulig for kunder å optimalisere og realisere sine forretningsvisjoner, og navigere i dagens globale kapitalmarkeder. Som grunnlegger av verdens første elektroniske aksjemarked leverer selskapet teknologien bak mer enn 100 markedsplasser i 50 land og 10 % av verdens verdipapirtransaksjoner.

Advarsel vedrørende uttalelser om fremtidige forhold
Utsagn i denne pressemeldingen relatert til fremtidig status og fremtidige forhold, inklusive utsagn vedrørende den antatte tidslinjen for Tilbudet, er uttalelser om fremtidige forhold. Generelt sett kan disse utsagnene, men ikke alltid, identifiseres gjennom bruk av ord som for eksempel “antas”, “ventes”, “mener”, eller lignende uttrykk. Av natur innebærer uttalelser om fremtidige forhold risiko og usikkerhet fordi de er relatert til hendelser og er avhengige av omstendigheter som vil finne sted i fremtiden. Faktiske resultater vil i vesentlig grad kunne avvike fra det som er uttrykt eller implisert i disse uttalelsene om fremtidige forhold på grunn av mange faktorer, og mange av disse faktorene er utenfor Nasdaq og dets datterselskapers kontroll. Slike risikofaktorer vil kunne omfatte Nasdaqs evne til å få myndighetsgodkjennelser som er nødvendige for Tilbudet, samt eventuelle andre risikofaktorer som det gis opplysninger om i Nasdaqs årsrapport på skjema 10-K og i periodiske rapporter som er sendt inn til U.S. Securities and Exchange Commission.  Alle slike fremtidsrelaterte utsagn gjelder kun for den datoen da de ble gitt, og Nasdaq har ingen forpliktelse (og påtar seg ingen slik forpliktelse) til å oppdatere eller revidere noen av dem, enten som et resultat av ny informasjon, fremtidige hendelser eller annet, unntatt det som kreves gjennom gjeldende lover og forskrifter.

Nettstedsinformasjon
Nasdaq har til hensikt å bruke hjemmesiden sin, ir.nasdaq.com som en portal for å gi viktig ikke offentlig informasjon og for å overholde SEC Regulation FD og andre informasjonsforpliktelser. Denne informasjonen vil bli tatt med på Nasdaqs nettsted under “Investorrelasjoner.”

Om GlobeNewswire

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg saker fra GlobeNewswire

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra GlobeNewswire på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra GlobeNewswire

The Delhi High Court in India has issued an injunction, restraining Sinopharm Weiqida from exporting its “Amoxycillin Trihydrate” product to India, as it infringes the patent of Centrient Pharmaceuticals19.2.2019 09:00:00Pressemelding

The High Court also found Sinopharm Weiqida guilty of Contempt of Court for failing to follow the previously granted preliminary injunction order ROTTERDAM, the Netherlands, Feb. 19, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Centrient Pharmaceuticals (“Centrient”), the leading manufacturer of beta-lactam antibiotics, and a provider of next generation statins and anti-fungals, announced that the Delhi High Court in India has granted an injunction against Sinopharm Weiqida Pharmaceuticals and Sinopharm India, restricting the export and/or import into India of its active pharmaceutical ingredient (API) amoxicillin trihydrate. In addition, the Delhi High Court also found Sinopharm Weiqida prima facie guilty of contempt of Court for illegally importing amoxicillin active ingredients in contravention of the previously granted preliminary injunction in place in India since April 2017. The Court further found that Sinopharm Weiqida has infringed the patent of Centrient. Centrient, and its wholly owned subsidia

New Milestone for Cansativa Towards “EU GxP Innovation Hub”19.2.2019 07:15:00Pressemelding

Northern Swan invests millions in pharma startup Cansativa FRANKFURT, Germany, Feb. 19, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Northern Swan, a New-York based investment firm, has invested several million euros in Cansativa GmbH, in order to further accelerate the growth of the company and its integration into the wider European market. Cansativa will use this investment to expand its current facilities to become a “EU GxP Innovation Hub” and fulfillment center for medical cannabis. This way, Cansativa helps promote the professionalization of the entire medical cannabis industry in Europe from its location in Frankfurt am Main, Germany. The new site will serve as the EU hub for the growing industry, granting pharmaceutical companies from all over the world access to the rapidly growing European market. Cansativa is poised to lend its support as a reliable, independent full-service GxP partner. "Unlike the majority of our competitors, we operate independently of third-party contractors – Ever since w

Juniper Systems Limited Launches New Cedar CT8 Rugged Tablet19.2.2019 05:16:00Pressemelding

Fully-Rugged Tablet Provides Global Connectivity, Better Performance BIRMINGHAM, United Kingdom, Feb. 18, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Juniper Systems Limited today announced the release of the Cedar CT8™ Rugged Tablet, a high-performance Android® tablet made for rugged environments. The CT8 – the third Cedar tablet from Juniper Systems™ – marks a major upgrade in performance and GPS capability from its predecessor, the Cedar CT7G Rugged Tablet (2017 release). Packed behind its 8-inch high-visibility display is a Qualcomm Snapdragon 8-core processor running Android 8.1 with full Google® Mobile Services. This highly-efficient processor results in lower power consumption, less heat generated, and better overall performance. ‘The CT8 is fast, affordable, and it’s got rugged bones’, said Cody Draper, Juniper Systems’ Cedar product manager. ‘Job sites that need a formidable, cost-effective rugged tablet will find the CT8’s features easily meet and exceed those needs’. The CT8 Rugged Tablet also

INVNT No Longer Involved, As Bethel Woods Music and Culture Festival Changes Direction and Becomes Three Separate Events18.2.2019 23:37:00Pressemelding

NEW YORK, NY, Feb. 18, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- INVNT, the global live brand storytelling agency™ today announces that it will not be producing Bethel Woods Music and Culture Festival: Celebrating the golden anniversary at the historic site of the 1969 Woodstock festival. The festival, which was planned for August 16-18, 2019 at Bethel Woods Center for the Arts, will now comprise three separate events over three days, and forms part of the venue’s Season of Song & Celebration commemorations, a year-long schedule of exhibits, programs and events. Scott Cullather, CEO, INVNT explained that the agency is proud of its support and contributions to the celebration plans and the global awareness that its efforts brought to Bethel Woods Center for the Arts, as a result. "INVNT will not be involved in the new format and we wish Bethel Woods and Live Nation, as well as the organizers of the other 50th anniversary celebrations taking place around the world, the very best," he said. "Bethel Woods

Align Technology Launches New iTero Element 5D Imaging System for Comprehensive Preventative and Restorative Oral Care at IDS18.2.2019 12:00:00Pressemelding

SAN JOSE, Calif., Feb. 18, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- First intraoral scanner with near-infrared imaging (NIRI) technology that scans the internal structure of a tooth (enamel & dentin) in real time1. First integrated dental imaging system that simultaneously records 3D, intra-oral color and NIRI, and enables comparison over time using iTero® TimeLapse1. NIRI technology of the iTero Element® 5D system aids in detection and monitoring of interproximal caries lesions above the gingiva without using harmful radiation1. New web-based interface MyiTero.com complements visualization of the iTero Element 5D system. Limited-release direct doctor-lab workflow automatically sends scan to lab of choice. Align Technology, Inc. (NASDAQ: ALGN) today announced that it is launching the iTero Element 5D Imaging System, which provides a new comprehensive approach to clinical applications, workflows and user experience that expands the suite of existing high-precision, full-color imaging and fast scan time

General Electric Company: Dividend Declaration18.2.2019 08:00:00Pressemelding

FAIRFIELD, Conn., Feb. 18, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- GE Board of Directors Authorizes Regular Quarterly Dividend The Board of Directors of GE (NYSE: GE) today declared a $0.01 per share dividend on the outstanding common stock of the Company. The dividend is payable April 25, 2019 to shareowners of record at the close of business on March 11, 2019. The ex-dividend date is March 8, 2019. About GE GE (NYSE:GE) drives the world forward by tackling its biggest challenges. By combining world-class engineering with software and analytics, GE helps the world work more efficiently, reliably, and safely. For more than 125 years, GE has invented the future of industry, and today it leads new paradigms in additive manufacturing, materials science, and data analytics. GE people are global, diverse and dedicated, operating with the highest integrity and passion to fulfill GE's mission and deliver for our customers. www.ge.com GE's Investor Relations website at www.ge.com/investor and our corporate b