UiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetUiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Når forskning brukes i politisk retorikk

Del

Nils Chr. Stenseth og Jeffrey A. Hutchings har nylig sett på hvordan forskning formidles til politikere og beslutningstakere. Arbeidet er publisert som en artikkel i Trends in Ecology & Evolution.

I artikkelen har de sett på ulike modeller for hvordan vitenskap formidles til beslutningstakere. Målet er å bevisstgjøre økologer og evolusjonsbiologer på hvordan deres ekspertise kan komme til nytte for myndighetene.  Samtidig kan det inntreffe at noen bruker utvalgte deler av forskningen som argumentasjon for en bestemt politikk. Dette er et problem dersom dette er lobbyister som velger enkeltartikler som støtter deres sak, uten å se på helheten. Utallige eksempler på dette finnes i klimadebatten der det finnes noen få artikler som ikke støtter teorien om menneskeskapte klimaendringer. Ser man alle artiklene under ett er det imidlertid liten tvil om at denne teorien har blitt bekreftet av gjentatte studier av uavhengige forskere. 

Nettopp derfor er det viktig å se nøyere på hvordan vitenskapen blir brukt i politisk rådgivning, og hvem rådgiverne er. I artikkelen peker Stenseth og Hutchings på fordeler og ulemper for ulike modeller for vitenskapsbasert rådgivning. 

De konkluderer med at den beste modellen er et uavhengig statlig organ for forskningsbasert rådgivning, i tillegg til nasjonale vitenskapsakademier eller mellomstatlige uavhengige organer, slik som FNs klimapanel. Slike organer er optimale for å sikre integriteten til rådene som gis og å kunne tilby uformelle råd ved krisesituasjoner, slik som oljesøl eller epidemier. Flere land har vitenskapelige rådgivere. I Norge har vi for eksempel Teknologirådet og Bioteknologirådet, men vi har ikke noe enhetlig samlet organ, slik mange andre land har.

Artikkelen Communication of Science Advice to Government kan leses i Trends in Ecology & Evolution.

Nøkkelord

Kontakter

Kontakt:

Nils Chr. Stenseth

Medlem av bl.a. Det Norske Videnskaps-Akademi og det Amerikanske Vitenskapsakademi (National Academy of Sciences) samt Leder av et Senter for fremragende forskning ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo: Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis.

Epost: n.c.stenseth@ibv.uio.no
Telefon: 22 85 45 84/22 85 44 00

Lenker

Om UiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
UiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Sem Sælands vei 24
0371 Oslo

22 85 56 00http://www.mn.uio.no/

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet har ein lang og stolt tradisjon innan forsking og undervising i dei klassiske realfaglege disiplinane. Fakultetet si verksemd dekkjer også eit breitt spekter av tverrfagleg forsking og ligg i front i Europa på fleire område.

Følg våre forskingsnyheiter på Titan.uio.no, som også er på Facebook og Twitter, eller abonner på nyheitsbrevet.

Følg saker fra UiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra UiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra UiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom