Innovasjon Norge

Næringsklynger skal bidra til omstilling

Del

Norske næringsklynger skal nå få bidra til kompetanseløft i små og mellomstore bedrifter over hele landet. Det skal gi raskere omstilling og fornyelse i norsk næringsliv.

- Et mer omstillingsdyktig og innovativt næringsliv er avgjørende for å sikre arbeidsplasser og fortsatt høy velstand i Norge, sier næringsminister Monica Mæland.
(Foto: Tom Hansen)
- Et mer omstillingsdyktig og innovativt næringsliv er avgjørende for å sikre arbeidsplasser og fortsatt høy velstand i Norge, sier næringsminister Monica Mæland. (Foto: Tom Hansen)

Omstillingsmotoren er navnet på den nye satsingen der de allerede etablerte norske næringsklyngene nå inviteres til å søke om finansiering av kompetanserettede program for bedrifter over hele landet.

- Små og mellomstore bedrifter skal med Omstillingsmotoren få drahjelp til å løfte egen kompetanse. Det vil bidra til et mer omstillingsdyktig og innovativt næringsliv. Det er igjen avgjørende for å sikre arbeidsplasser og fortsatt høy velstand i Norge, sier næringsminister Monica Mæland.

I dag blir næringslivet utfordret av raske og betydelige teknologiske endringer, globaliserte markeder og det grønne skiftet. I Norge forsterkes dette av et kraftig fall i olje- og gassprisene. For å møte denne utviklingen må bedriftene innovere raskere, bli mer effektive, finne nye forretningsmodeller og forsterke sin posisjon i sine verdikjeder.

Med etableringen av Omstillingsmotoren vil Innovasjon Norge legge til rette for kompetanseheving der det er behov for det. Målet er at 300 bedrifter over hele landet i løpet av 2018 skal få tilgang til oppdatert kompetanse, metoder og verktøy på områder som blant annet innovasjonsevne, bærekraft og teknologi.

Innovasjon Norge har som mål å velge ut inntil fire næringsklynger til å delta i Omstillingsmotoren, med oppstart i november 2017. Klyngenes egen kompetanse og nettverk vil stå sentralt i kompetanseoverføringen til de bedriftene som skal delta i programmet.

- Med Omstillingsmotoren drar vi nytte av klyngenes strategiske rolle også for bedrifter utenfor klyngene, sier Mona Skaret, direktør for Vekstbedrifter og klynger i Innovasjon Norge.

- Å forstå og raskt ta i bruk ny kompetanse og teknologi blir mer avgjørende enn tidligere for å beholde og styrke konkurranseevnen. Det er krevende, særlig for små og mellomstore bedrifter, sier Mona Skaret.

Innovasjon Norge har satt av 30 millioner kroner til kompetanserettede tiltak gjennom programmet Omstillingsmotoren. Tidligere i vår ble det også gjennom Siva satt av 50 millioner kroner til Norsk katapult, som skal støtte investeringer i næringsnære sentre for testing og pilotering som flere bedrifter og FoU-miljøer kan bruke på deling. Dette vil bidra til økt innovasjon og verdiskaping gjennom raskere kommersiell anvendelse av ny teknologi. Begge disse tiltakene utfyller hverandre og er oppfølginger av Stortingsmeldingen ”Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende”, som regjeringen la frem før påske i år.

----------------------------------------

Bildetekst 1 (foto av næringsminister Monica Mæland følger vedlagt):
- Et mer omstillingsdyktig og innovativt næringsliv er avgjørende for å sikre arbeidsplasser og fortsatt høy velstand i Norge, sier næringsminister Monica Mæland.
(Foto: Tom Hansen)

Bildetekst 2 (foto av Mona Skaret følger vedlagt):
- Å forstå og bruke ny kompetanse og teknologi blir viktig for å beholde og styrke konkurranseevnen. Det er krevende, særlig for små og mellomstore bedrifter, sier Mona Skaret, direktør for Vekstbedrifter og klynger i Innovasjon Norge. (Foto: Agnete Brun)


--------------

For mer informasjon om Omstillingsmotoren, les her:
http://www.innovasjonnorge.no/no/Bygg-en-bedrift/klynger-og-bedriftsutvikling-2/klynger-og-bedriftsnettverk/omstillingsmotoren-utlysning-2017/

Kontaktpersoner:
Mona Skaret, direktør for Vekstbedrifter og klynger i Innovasjon Norge, epost: Mona.Skaret@innovasjonnorge.no, mob. 930 87 706

Bjørn Arne Skogstad, spesialrådgiver, Vekstbedrifter og klynger, Innovasjon Norge, e-post: Bjorn.Arne.Skogstad@innovasjonnorge.no, mob. 481 49 070

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

- Et mer omstillingsdyktig og innovativt næringsliv er avgjørende for å sikre arbeidsplasser og fortsatt høy velstand i Norge, sier næringsminister Monica Mæland.
(Foto: Tom Hansen)
- Et mer omstillingsdyktig og innovativt næringsliv er avgjørende for å sikre arbeidsplasser og fortsatt høy velstand i Norge, sier næringsminister Monica Mæland. (Foto: Tom Hansen)
Last ned bilde
- Å forstå og bruke ny kompetanse og teknologi blir viktig for å beholde og styrke konkurranseevnen. Det er krevende, særlig for små og mellomstore bedrifter, sier Mona Skaret, direktør for Vekstbedrifter og klynger i Innovasjon Norge. (Foto: Agnete Brun)
- Å forstå og bruke ny kompetanse og teknologi blir viktig for å beholde og styrke konkurranseevnen. Det er krevende, særlig for små og mellomstore bedrifter, sier Mona Skaret, direktør for Vekstbedrifter og klynger i Innovasjon Norge. (Foto: Agnete Brun)
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 OSLO

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom