AKAN

Nå skal spillproblemene i arbeidslivet ned

Del

Spillproblematikk var det enkelttemaet arbeidslivet etterspurte mest informasjon om fra Akan kompetansesenter i 2015. Nå kommer motsvaret fra Akan kompetansesenter – et nettbasert verktøy for forebygging av data og spillproblematikk i norsk arbeidsliv. Verktøyet jegspiller.no lanseres 31.mai på Oslo kongressenter.

Flere taper mer enn de har godt av

"Vi får mange telefonsamtaler fra arbeidsgivere som forteller om økonomisk utroskap, underslag, sikkerhetsproblemer og konsentrasjonsproblemer hos ansatte som har tapt store beløp", sier Jarle Wangen, seniorrådgiver og leder for spillsatsingen ved Akan kompetansesenter

"Vi erfarer at ledere og ansatte ønsker å lære mer om hvordan de skal forebygge spillproblematikk på arbeidsplassen. Ikke bare risikospillere, men også de som spiller med moderat og lav risiko spiller på en måte som kan gi negative konsekvenser for arbeidsplassen", sier Elisabeth Ege, direktør ved Akan kompetansesenter.

 Akan kompetansesenter erfarer

  • Alvorlighetsgraden i sakene har økt siste år – vi kan lese om flere arbeidsrettssaker hvor ansatte med spillproblematikk har vært involvert. Dette er toppen av isfjellet!
  • Økt interesse for spillproblematikk i arbeidslivet

 Informasjon om jegspiller.no

  • Et verktøy for virksomheter for å kunne tilby arbeidstakere et direkte anvendbart verktøy som gir informasjon om spillproblematikk, indikasjon på om arbeidstakeren selv har spillproblemer samt informasjon og veiledning om hvordan dette kan håndteres.
  • For ytterligere informasjon, se www.jegspiller.no

 Statistikk fra Akan kompetansesenter vedrørende spillproblematikk i 2015

  • 150 bedriftsbesøk (møter og kurs) som hadde spill som tema (opp fra 125 i 2014). Dvs virksomheter som inviterer oss for å lære om spill som fenomen og hvordan de kan hindre og håndtere spillproblemer, som utgjorde flere enn én av tre bedriftsbesøk (35 %).
  • 1 av 20 veiledningssamtaler handlet om spill. Andelen har vært stabil siste to år. I 2015 utgjorde 80 % pengespill og 20 % dataspill.
  • 1 åpent heldagskurs om spill med til sammen 33 deltakere
  • 1.136 var inne og leste om spillproblematikk på akan.no, en økning på 20 % fra året før.
  • Til sammen har 885 vært inne på Akan-blogger med spill som tema (www.akanblogg.no )

Nøkkelord

Kontakter

Om AKAN

AKAN
AKAN
PB 8822 Youngstorget
0028 Oslo

22 40 28 00http://akan.no/

Akan kompetansesenter er en ideell organisasjon som eies av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Landsorganisasjonen i Norge (LO) og staten. Virksomheten finansieres av staten ved Helsedirektoratet, LO, NHO, samt egne kursinntekter. Norsk Arbeidsgiverforening (NAF, nå NHO) og LO stiftet AKAN i 1963. AKAN var den gang initialord for ‘Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani’. Staten kom med på eiersiden året etter.

Følg saker fra AKAN

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra AKAN på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra AKAN

Hasj, alkohol, medikamenter og spill er noen av emnene arbeidslivet ikke vil prate om18.5.2017 13:12Pressemelding

I 2016 mottok Akan kompetansesenter nærmere 700 veiledningssamtaler fra bekymrede ledere og medarbeidere. Når arbeidslivet ringer har det gjerne blitt så store og vanskelige saker fordi man har utsatt å ta grep. Da har de et problem som må håndteres. Nå lanserer Akan kompetansesenter tre nye dilemmafilmer for å hjelpe arbeidslivet å sette ord på de emnene det ikke prates om. Hensikten er å forebygge.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom