Innovasjon Norge

Nå skal Østfoldbedrifter ut i verden

Del

I dag lanseres den digitale tjenesten The Explorer for bedriftene i Østfold. Her skal norske, grønne løsninger matches med internasjonale behov og kjøpere. – Kall det gjerne et «Tinder» for næringslivet, sier Per A. Lilleng, direktør Innovasjon Norge Østfold.

Det var Erna Solbergs regjering som ga Innovasjon Norge, i samarbeid med næringslivet, oppdraget å utvikle en slik tjeneste. Målet er å øke eksporten gjennom profilering av norske løsninger.

- Verdensmarkedet for bærekraftige lavutslippsløsninger er i rask vekst og på flere områder har Norge gode forutsetninger for å ta en lederrolle i det grønne skiftet. Norge er for eksempel verdensledende på utvikling av teknologi for elektrifisering av maritim transport, sier statsminister Erna Solberg.

Østfold på kartet

-The Explorer gir oss muligheten til å vise frem norske, grønne løsninger i verdensklasse til hele verden på en effektiv og enkel måte, sier Per A. Lilleng, direktør for Oslo, Akershus og Østfold i Innovasjon Norge. 

The Explorer er en del av den nasjonale eksportsatsingen Merkevaren Norge. Den vil bestå av ulike aktiviteter, inkludert et brand centre med visuell identitet og historier om Norge og norsk næringsliv, eksportrettede programmer for næringslivet, strategisk tilstedeværelse på internasjonale arrangementer samt nasjonale besøkssentre, fortsetter han. 

Noen av pionerene i Østfold og Akershus som var inkludert i løsningen under lanseringen var Paxster, Nordic Aquafarms, Dynatec, Cenate, Energy Nest og Ocean Sun. Vi har spurt administrerende direktør Lasse Andre Hansen hva det kan betyr for Paxster:

- For oss som er i en tidlig fase vil en slik markedsføring kunne ha stor betydning. Våre større potensielle kunder er opptatt av kvalitet og langsiktighet og da vil et slik felles norsk plattform styrke seriøsiteten. Vi håper at myndighetene følger opp med markedsføringsmidler i utlandet og ser frem til at koblingsplattformen er på plass.

-Tjenesten er for løsninger som går på tvers av næringer, kompetanseområder og regioner. Vi ønsker å promotere pionerene i det grønne skiftet, sier Per A. Lilleng og forteller at det nå mobiliseres i hele regionen og over hele landet for å fange opp løsninger som bør profileres på The Explorer.

For alle næringer som tilbyr innovative, grønne løsninger

Når The Explorer ble lansert inneholdt den 40 grønne løsninger innenfor ren energi og havnæringene. Fra og med 31.mai kan bedrifter fra alle næringer som oppfyller tre krav registrere sine løsninger; selskapet må etterleve god forretningsskikk, løsningen må levere på et eller flere av FNs mål for bærekraftig utvikling, og bidra i det grønne skiftet.

Samarbeider med FN Innovasjon Norge har inngått partnerskap med UN Global Compact, som sammen med DNV GL og Sustainia står bak det globale initiativet The Global Opportunity Explorer. - Den har vært til stor inspirasjon under utviklingen av The Explorer, sier Anita Krohn Traaseth, CEO Innovasjon Norge, og fortsetter, - Vi er stolte av samarbeidet, og vi vil takke DNV GL som har bidratt aktivt i dette samarbeidet. Sjekk ut The Explorer: https://www.theexplorer.no/


Fakta om The Explorer

* https://www.theexplorer.no/ åpner for registreringer 31.mai.

* The Explorer skal bli en eksportkanal hvor utenlandske bedrifter som trenger løsninger, og norske bedrifter som har løsninger, kobles.

* Den blir samtidig et utstillingsvindu for et internasjonalt marked som bygger opp under Norge som en ledende nasjon innen utvikling av grønne løsninger. I tillegg skal den inneholde verktøy og historier om Norge og norsk næringsliv som kan brukes overfor internasjonale kunder, presse og andre målgrupper.

* Alle bedrifter og næringer med grønne løsninger kan registrere seg i basen. De må svare ut tre kriterier: God forretningsskikk, at løsningen er grønn, og hvilke bærekraftsmål den bidrar til å løse. I tillegg bør løsningen være skalerbar.

* Det er en redaksjon som kvalitetssikrer alle løsningene før de publiseres på The Explorer. Det koster ingenting å registrere løsninger.

* Innovasjon Norge leder eksportsatsingen. Konsept, utforming samt kriterier for innhold og bedriftsdeltakelse er utformet i dialog med næringslivet, Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet.

* Et strategisk råd er opprettet, bestående av representanter fra Equinor, Yara, Statkraft, DNB, DNV GL, NHO, LO, Abelia, Norge 203040, Norges sjømatråd, Virke, Norges Rederiforbund, Miljødirektoratet, Finans Norge, GCE Blue Maritime Cluster, Fostech AS, Grieg Group, X Four-10, Klima – og miljødepartementet, Nærings - og fiskeridepartementet, Zero og Innovasjon Norge.

Kontakter

Per A Lilleng, regiondirektør Oslo, Akershus og Østfold, per.annar.lilleng@innovasjonnorge.no, tlf 92 20 27 43

Bilder

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom