Samferdselsdepartementet

Nå reduseres bompengetakstene utenfor byområdene

Del

- Vi fortsetter arbeidet med å begrense bompengebelastningen. Det er derfor gledelig at 41 av 43 kvalifiserte bompengeselskap har takket ja til å motta tilskudd og dermed kunne sette ned takstene med om lag 10 prosent, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen har bevilget 500 millioner kroner årlig til reduserte bompengetakster utenfor byområdene. En oversikt Statens vegvesen har utarbeidet viser at de aller fleste bompengeselskap nå har søkt om å få være med på den nye ordningen. Før tilskuddet kan betales ut må bompengeselskapene dokumentere at de vil slutte seg til et av de fem nye, regionale bompengeselskapene og også legge om til ny takst- og rabattstruktur.

- Som andel av nye veiinvesteringer er anslag for 2017 at statlige bevilgninger utgjør ca 70 % og bompenger ca 30%. I 2013 hadde bompengeandelen vokst over mange år og utgjorde over 40%. Vi må tilbake til 2003/04 for å finne lavere bompengeandel. Dette kommer i tillegg til at 8 bomstasjoner er avviklet og at bompengereformen gjennomføres sier Ketil Solvik-Olsen.

Les også: Fra 60 til 5 bompengeselskap

Årlig beløp og status for søknadsprosess kan sees i tabell her.

Kommentar til tabell:

Tabell gir status per august 2017 for prosessene «tilslutning til RBPS» og «omlegging til nytt system» for prosjektene som er aktuelle for tilskuddsordningen. Tomme celler betyr at det enten ikke foreligger vedtak om tilslutning/omlegging ennå eller at slike vedtak foreligger, men at Samferdselsdepartementet foreløpig ikke har fått kjennskap til dette.

Per august er det 18 av 41 prosjekter som tilfredsstiller forutsetning 1 og 2. For 10 av disse er innkrevingen igangsatt eller forventes å bli igangsett i år. Dvs. for disse 10 gjenstår det kun godkjenning fra garantisten for å få utbetalt tilskudd. Samferdselsdepartementet forventer derfor at mange av disse prosjektene får utbetalt tilskuddet allerede i år. I flere prosjekt legges det opp til å behandle sak om takstomlegging samtidig med garantistens behandling av tilskuddsordningen, slik at flere av disse også vil være i posisjon til å få utbetalt tilskuddet i år.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Mobilitetspakke, del 3: Ønsker innspill til EU-forslag om en renere, tryggere og mer digitalisert veitransport23.5.2018 13:30Pressemelding

- Det er positivt at EU retter mer oppmerksomhet mot trafikksikkerhetsarbeidet, der automatiserte og førerløse biler vil spille en større rolle framover. Selv om Norge her er et foregangsland, er det behov for felles regler om avansert trafikksikkerhetsutstyr i kjøretøy. I tillegg er det interessant at EU nå foreslår CO2-standarder for tunge kjøretøy. Dette kan bidra til å oppfylle klimaforpliktelsene og renere tungbiler på veiene. Nå ønsker vi innspill til behandlingen av de nye forslagene fra EU, sier statssekretær Tommy Skjervold.

Statleg tilskot til breibandutbygging: Område med låg breibandkapasitet blir framleis prioriterte15.5.2018 10:48Pressemelding

- Infrastruktur for ekom er like viktig for folk og næringsliv som veg og jernbane. Breibanddekninga i Noreg er generelt svært god, og marknadsaktørane gjer ein viktig jobb for å byggje ut infrastrukturen. Staten bidreg med pengar til breibandutbygging i område der det ikkje er kommersielt lønsamt å byggje ut. Innretninga på tilskotsordninga er no endra slik at fylkeskommunane får meir involvering, men område med låg breibandkapasitet skal framleis bli prioriterte, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom