Samferdselsdepartementet

Nå reduseres bompengetakstene utenfor byområdene

Del

- Vi fortsetter arbeidet med å begrense bompengebelastningen. Det er derfor gledelig at 41 av 43 kvalifiserte bompengeselskap har takket ja til å motta tilskudd og dermed kunne sette ned takstene med om lag 10 prosent, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen har bevilget 500 millioner kroner årlig til reduserte bompengetakster utenfor byområdene. En oversikt Statens vegvesen har utarbeidet viser at de aller fleste bompengeselskap nå har søkt om å få være med på den nye ordningen. Før tilskuddet kan betales ut må bompengeselskapene dokumentere at de vil slutte seg til et av de fem nye, regionale bompengeselskapene og også legge om til ny takst- og rabattstruktur.

- Som andel av nye veiinvesteringer er anslag for 2017 at statlige bevilgninger utgjør ca 70 % og bompenger ca 30%. I 2013 hadde bompengeandelen vokst over mange år og utgjorde over 40%. Vi må tilbake til 2003/04 for å finne lavere bompengeandel. Dette kommer i tillegg til at 8 bomstasjoner er avviklet og at bompengereformen gjennomføres sier Ketil Solvik-Olsen.

Les også: Fra 60 til 5 bompengeselskap

Årlig beløp og status for søknadsprosess kan sees i tabell her.

Kommentar til tabell:

Tabell gir status per august 2017 for prosessene «tilslutning til RBPS» og «omlegging til nytt system» for prosjektene som er aktuelle for tilskuddsordningen. Tomme celler betyr at det enten ikke foreligger vedtak om tilslutning/omlegging ennå eller at slike vedtak foreligger, men at Samferdselsdepartementet foreløpig ikke har fått kjennskap til dette.

Per august er det 18 av 41 prosjekter som tilfredsstiller forutsetning 1 og 2. For 10 av disse er innkrevingen igangsatt eller forventes å bli igangsett i år. Dvs. for disse 10 gjenstår det kun godkjenning fra garantisten for å få utbetalt tilskudd. Samferdselsdepartementet forventer derfor at mange av disse prosjektene får utbetalt tilskuddet allerede i år. I flere prosjekt legges det opp til å behandle sak om takstomlegging samtidig med garantistens behandling av tilskuddsordningen, slik at flere av disse også vil være i posisjon til å få utbetalt tilskuddet i år.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Vil hindre juks på verkstad og i transportbransjen3.11.2017 11:48Pressemelding

– Vi skal kjempe mot juks i transportsektoren. Regjeringa foreslår no regelendringar som vil betre kontrollen på bilverksted og kvaliteten på EU-kontrollane. Vi må stoppe useriøse verkstader som driv med juks. Vi foreslår óg strengare reglar for fartsskrivarar som registrerer køyre- og kviletid i tunge kjøretøy. Vi må sikre at seriøse aktørar vinn i marknaden, ikkje dei som juksar med reglar og avgifter, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Jernbanereformen: Konkurransen om Trafikkpakke 1 Sør: Bedre togtilbud på Sørlands-, Jær- og Arendalsbanen12.10.2017 13:53Pressemelding

- Regjeringen har en offensiv satsing på jernbanen, med mål om et stadig bedre tilbud til de reisende. Konkurranse om driften av persontogtilbudene er en viktig del av regjeringens jernbanereform. Dette vil kunne bidra til et bedre togtilbud og sikrer at staten kjøper togtjenester til riktig pris. I dag har Jernbanedirektoratet sendt ut konkurransegrunnlaget for Trafikkpakke 1 Sør, som omfatter togtilbudene på Sørlandet. Vi er opptatt av å høste erfaringer og lære underveis, og derfor skal konkurransene om de øvrige persontogtilbudene lyses ut suksessivt de kommende årene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom