Kulturminnefondet

Nå kan du søke Kulturminnefondet om støtte når som helst

Del

Det er slutt på at du må forholde deg til én søknadsfrist for å søke om støtte til ditt kulturminne. Kulturminnefondet innfører nå løpende søknadsfrist på alle sine støtteordninger til bevaring av landets verneverdige kulturminner.

Hovelsrud gård i Ringsaker er et av over 4500 prosjekt som har fått støtte fra Kulturminnefondet. (Foto: Tom Gustavsen)
Hovelsrud gård i Ringsaker er et av over 4500 prosjekt som har fått støtte fra Kulturminnefondet. (Foto: Tom Gustavsen)

Tidligere har 1. november vært den årlige søknadsfristen for støtte til bevaring av verneverdige kulturminner. For å forenkle prosessen for brukeren, går Kulturminnefondet nå over til å behandle alle søknader fortløpende gjennom året.

Det betyr at du allerede nå kan sende inn din søknad om støtte til tiltak på ditt kulturminne i 2019, selv om ingen vedtak fattes før vi skriver 2019.

- En endring av søknadsfristen har lenge vært etterspurt og vi ser på dette som en forbedring og forenkling, da særlig for eierne, sier kontorsjef Einar Engen.

De siste årene har Kulturminnefondet jobbet mye med å forenkle søknadsprosessen for private eiere, og løpende søknadsfrist er en del av dette.

 - Endringen vil også føre til at søkerne vil få raskere svar på sine søknader om støtte til bevaring, sier direktør Simen Bjørgen.

 Støtteordningen for straks- og sikringstiltak og fag- og håndverksseminarer har hele tiden vært løpende, og vil fortsette som før.

Hvem kan søke om hva?

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning, direkte underlagt Klima- og miljødepartementet, og er til for private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige organisasjoner og stiftelser kan søke om støtte.

Formålet med Kulturminnefondet er å styrke arbeidet med å bevare verneverdige kulturminner og bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes til framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping.

Kulturminnefondet gir som hovedregel ikke tilskudd til fredede kulturminner, kommunalt eide kulturminner og kulturminner som eies eller forvaltes av virksomheter som mottar statlig driftsstøtte.

Søknad til Kulturminnefondet skal sendes på elektronisk søknadsskjema, som finnes på vår nettside www.kulturminnefondet.no. Spørsmål kan rettes til tlf. 73 10 36 00 eller post@kulturminnefondet.no

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Hovelsrud gård i Ringsaker er et av over 4500 prosjekt som har fått støtte fra Kulturminnefondet. (Foto: Tom Gustavsen)
Hovelsrud gård i Ringsaker er et av over 4500 prosjekt som har fått støtte fra Kulturminnefondet. (Foto: Tom Gustavsen)
Last ned bilde

Lenker

Om Kulturminnefondet

Kulturminnefondet
Kulturminnefondet
Bergmannsgata 17
7374 Røros

73 10 36 00http://www.kulturminnefondet.no

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer. Tilskuddsordningen skal bidra til å øke innsatsen fra eiere og næringsliv for å ta vare på kulturminner, og til bevaring og bruk av kulturminner og kulturmiljøer for opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping.

For å få støtte må eier søke oss. Det er styret i Kulturminnefondet som forvalter midlene, og treffer vedtak om tildeling av tilskudd.

Følg saker fra Kulturminnefondet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturminnefondet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kulturminnefondet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom