Standard Norge

Nå kan det bli enklere for alle å bruke offentlig transport

Del

Mange eldre og personer med nedsatt funksjonsevne har problemer med å benytte offentlig transport. Standard Norge lanserte 2. mai tre norske standarder som skal bidra til å løse noen av disse utfordringene. God og klar informasjon til alle reisende er et av hovedkravene som er nedfelt i standardene.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mottok tre nye norske standarder for universell utforming av persontransport. På hans venstre side adm. dir. i Standard Norge, Jacob Mehus, og fra høyre Sverre Fuglerud, Norges Blindeforbund, og Svend Eric Wandaas, Ruter.
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mottok tre nye norske standarder for universell utforming av persontransport. På hans venstre side adm. dir. i Standard Norge, Jacob Mehus, og fra høyre Sverre Fuglerud, Norges Blindeforbund, og Svend Eric Wandaas, Ruter.

Rundt 20 % av befolkningen opplever i dag at de har problemer knyttet til bruk av offentlig transport. Samtidig er likeverdig tilgang til transport avgjørende for å delta i arbeidslivet, ta utdanning og ha et sosialt liv.

- Tilgjengelighetsproblemer er både en utfordring for det offentlige gjennom økte utgifter, og for den enkelte som må bruke mer tid og ressurser på å komme seg på jobb eller utdanning – eller i verste fall miste muligheter til dette, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus. Han mener at de nye standardene vil kunne bidra til å fjerne barrierer og usikkerhet og bidra til at flere bruker offentlig transport.

- Alle må ha frihet til å reise selv om de har ekstra behov, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen under lanseringen. Med felles krav nedfelt i felles standarder blir det lettere å bruke transportmidlene for alle trafikanter, samtidig som samfunnet sparer penger, sa ministeren.

Et eksempel på praktiske utfordringer ved å benytte offentlig transport er manglende annonsering av ankommende busser på holdeplasser.

- 80 % av passasjerer med synshemninger har problemer med å oppfatte hvilken buss som kommer. Dette kan føre til mange vanskelige situasjoner, sier seksjonsleder for informasjon og samfunnskontakt i Norges Blindeforbund, Sverre Fuglerud.

Standardene er utviklet i en komité i Standard Norge med deltakere fra myndigheter, næringsliv, transportvirksomheter og interesseorganisasjoner. De vil være til hjelp for bestillere og leverandører i anskaffelser og kunne bidra til en likere utforming innenfor det handlingsrommet for universell utforming som følger av EØS-lovgivningen.

FAKTA
Standard Norge har utviklet flere norske standarder for universell utforming som i dag bidrar til å sikre gode løsninger for alle. De fungerer som verktøy for å ivareta krav i lov og forskrift.

Dette er de tre nye norske standardene for transport (tilgjengelig på www.standard.no fra 10. mai):

  • Norsk Standard NS 11031 Universell utforming – Persontransport - Krav til utforming av busser stiller bl.a. krav om at «holdeplassannonsering og avviksinformasjon som skal kunne gis på monitor og over høyttaler om bord», og viser til europeisk lovgivning på området
  • Norsk Standard NS 11032 Universell utforming – Persontransport - Krav til transportører for ivaretakelse av passasjerrettigheter tar opp krav til informasjonsinnhold og til formidling og format på informasjon på alle slags transportformer
  • Norsk Standard NS 11033 Universell utforming – Persontransport - Tjenester på transportområdet tar opp bl.a. krav til informasjons- og kommunikasjonsteknologi og andre informasjonsbærere, og til kommunikasjon av informasjon som del av transporttjenestene.

Mer informasjon om standardene for universell utforming av persontransport.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mottok tre nye norske standarder for universell utforming av persontransport. På hans venstre side adm. dir. i Standard Norge, Jacob Mehus, og fra høyre Sverre Fuglerud, Norges Blindeforbund, og Svend Eric Wandaas, Ruter.
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mottok tre nye norske standarder for universell utforming av persontransport. På hans venstre side adm. dir. i Standard Norge, Jacob Mehus, og fra høyre Sverre Fuglerud, Norges Blindeforbund, og Svend Eric Wandaas, Ruter.
Last ned bilde
Adm. direktør i Standard Norge mener de nye standardene vil kunne bidra til at flere bruker offentlig transport.
Adm. direktør i Standard Norge mener de nye standardene vil kunne bidra til at flere bruker offentlig transport.
Last ned bilde

Om Standard Norge

Standard Norge
Standard Norge
Mustads vei 1
0283 Oslo

+47 67 83 86 00http://www.standard.no
Standard Norge er en medlemsorganisasjon som fastsetter og utgir Norsk Standard. Organisasjonen er det norske medlemmet i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO og den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.

Følg saker fra Standard Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Standard Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Standard Norge

Velkommen til lansering av verdens første internasjonale standard for arbeidsmiljø!5.4.2018 14:16Pressemelding

Ansatte og arbeidsgiver deler et felles mål: Ingen skal bli skadet eller syk av jobben. Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgivere jobber systematisk med helse, miljø og sikkerhet i samarbeid med sine ansatte. Den nye internasjonale standarden for arbeidsmiljø kan bidra til et trygt og sunt arbeidsmiljø gjennom systematisk forebygging og kontinuerlig forbedring av HMS-innsatsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom