Husbanken

Nå kan alle søke startlån elektronisk

Del

Nå er det slutt på at man må møte opp på boligkontoret i kommunen for å søke startlån og tilskudd til boligkjøp. Fra 4. mai kan alle søke direkte og enkelt på PC, nettbrett eller smarttelefon.

Administrerende direktør i Husbanken Bård Øistensen
Administrerende direktør i Husbanken Bård Øistensen

- Du kan fylle ut skjemaet ved hjelp av noen tastetrykk. Vedlegg lastes enkelt opp og sendes elektronisk til kommunen. Det er blitt både enkelt og effektivt - alle kan søke når og hvor de vil, sier administrerende direktør Bård Øistensen i Husbanken.

Ny, bedre og enklere digital tjeneste

Målet med den elektroniske søknadsløsningen er å forenkle og forbedre brukeropplevelsen og tilgjengeligheten for de som skal søke om boligfinansiering. Søknadsskjemaet er enklere og lettere å forstå enn tidligere. Spørsmålene i skjemaet er direkte koblet til søkerens egen livssituasjon.

- Opplysninger som finnes i andre offentlige registre hentes inn automatisk, slik at den som søker slipper å bruke tid på å oppgi informasjon staten allerede har. Behovet for tidkrevende dialog med kommunen reduseres fordi søknaden blir mer korrekt utfylt, sier Øistensen.

Gode tilbakemelding fra kommuner og søkere

Den nye e-søknaden har vært testet ut i sju kommuner siden nyttår, og erfaringene er svært gode. Andelen elektroniske søknader i testkommunene er på mellom 70-80 prosent, og det er langt høyere enn forventet.

- De aller fleste som søker har gjort det hjemmefra uten annen hjelp enn det de finner på husbanken.no og i selve søknadsløsningen. Dette bekrefter at e-søknaden er selvforklarende og brukervennlig. Vi oppfordrer alle potensielle søkere til å benytte den elektroniske søknadsløsningen, sier Øistensen.

Hvem er i målgruppa for startlån og tilskudd?

Startlån og tilskudd er virkemidler kommunene bruker for å hjelpe de som er varig vanskeligstilte ut av leiemarkedet og inn i egen bolig. Dette er altså ikke en finansieringsordning som er tilgjengelig for alle. På husbanken.no/startlaan/ finnes en oversikt over hvem som kan få startlån og tilskudd fra kommunene.

Om Husbankens digitaliseringsarbeid

Husbanken bruker betydelige ressurser på å utvikle et effektivt og brukervennlig elektronisk tjenestetilbud. Digitaliseringsarbeidet vårt har høstet betydelig anerkjennelse, og bidrar til forbedring og effektivisering av offentlig sektor.

  • I 2014 lanserte vi e-søknad bostøtte. Løsningen vant prisen for årets offentlige digitale tjeneste og ble tildelt Merket for god design på grunn av svært god brukervennlighet. På sikt vil kommunene spare inntil 50 000 timer per år sammenliknet med situasjonen før e-søknaden ble innført.

  • I fjerde kvartal 2016 lanserer vi sammen med fem andre direktorater en digital veiviser som skal bidra til å styrke og effektivisere kommunenes boligsosiale arbeid. Utviklingsprosjektet har fått en foreløpig tildeling på 15 millioner kroner fra medfinansieringsordningen for små og mellomstore digitaliseringsprosjekt som regjeringen etablerte gjennom statsbudsjettet for 2016. Prosjektet er tildelt støtte på grunn av stor samfunnsøkonomisk lønnsomhet.    

  • E-søknad startlån etterfølges av et nytt saksbehandlingssytem for kommunene i 2017. Forutsatt at alle kommuner tar systemet i bruk, vil innføringen av saksbehandlingssystemet gi en innsparing på inntil 40 000 timer sammenliknet med tiden kommunene per i dag bruker på saksbehandling.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Administrerende direktør i Husbanken Bård Øistensen
Administrerende direktør i Husbanken Bård Øistensen
Last ned bilde

Lenker

Om Husbanken

Husbanken
Husbanken
Grønland 53
3045 Drammen

22 96 16 00http://www.husbanken.no

Husbanken er regjeringens viktigste organ for gjennomføring av boligpolitikken. Med virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetansebygging og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er byggenæringen, kunnskapsmiljøer og andre velferdsaktører. Øvrige satsingsområder er universell utforming og miljøvennlig boligbygging.

Følg saker fra Husbanken

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Husbanken på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Husbanken