Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nå kan alle abonnere på naturfarevarsel

Del

Alle som ønsker det kan nå motta flom-, jordskred- og snøskredvarsel på e-post eller SMS. NVE har i samarbeid med Statens vegvesen og Meteorologisk institutt utviklet en abonnementsløsning for varsler om naturfare.

- Ønsker du å motta flom- eller skredvarsel, er det bare å gå inn på https://abonner.varsom.no og velge hvilke varsel man vil motta og hvordan, oppfordrer seksjonssjef i NVE Hervé Colleuille.

Tjenesten er gratis og åpen for alle. Du velger selv hvilke varsler du ønsker å motta: flom, jordskredfare, dvs. jord-, sørpe- og flomskredfare, og/eller snøskredfare. Du velger også hvilke geografiske områder du ønsker å motta varsel for, varslingsnivå og om du vil motta varsel på e-post og/eller SMS.

- Vi har laget denne tjenesten for at beredskapsaktører, transportmyndigheter, nødetater, media og andre skal få mulighet til å motta flom- og skredvarsel med en gang varslene er publisert på varsom.no, sier Colleuille.

Med denne tjenesten ønsker NVE å bidra til å bedre samfunnssikkerheten ved at informasjon om naturfare blir raskt tilgjengelig for alle. Både de som har ansvar for å håndtere og forebygge faren, eller som ferdes eller bor i skredterreng eller langs elver. 

NVE jobber videre for å kunne tilby også abonnement på OBS- og ekstremvarsler fra Meteorologisk institutt som er relevante for flom og skredfare. 

Du finner også lenke til den nye abonnementsløsningen for naturfare på varsom.no

 

Kontaktpersoner:
Seksjonssjef Hervé Colleuille, tlf. 945 21 657
Hydrolog og flomvarsler Inger Karin Engen, tlf.452 47 575

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom