Sparebanken Vest

NÅ HAR OLJEEKSPONERTE BEDRIFTER INNHENTET RESTEN AV NÆRINGSLIVET

Del

Vestlandsindeks 4/17, en undersøkelse blant 700 bedriftsledere på Vestlandet utarbeidet av Sparebanken Vest i samarbeid med Respons Analyse, indikerer at todelingen av vestlandsøkonomien nå er betraktelig mindre og at olje- og gassrelatert virksomhet igjen har kommet opp i fart. Resultatindeksen som viser bedriftene økonomiske situasjon siste tre måneder faller, mens forventningene til utviklingen neste seks måneder stiger til høyeste nivå siden 2. kvartal 2014.

OLJE- OG GASSNÆRINGEN FORVENTER ØKT LØNNSOMHET
Bedrifter tilknyttet olje og gass næringen har siden oljeprisfallet i 2014 bidratt til å trekke ned den samlede forventningsindeksen. Det siste året har forventningsindeksen til bedrifter med mer enn 50 % av omsetningen knyttet til olje og gass steget fra 52 til 65. Utviklingen har vært spesielt sterk det siste kvartalet, og innebærer at olje og gass eksponerte bedrifter nå har forventninger på nivå med bedrifter skjermet for petroleumsnæringen.

- Denne økte forventningen skyldes nok den siste tids økte oljepris og svekkelse av kronen. Vi ser også at den positive utviklingen i lønnsomhet følges opp av høyere investeringsforventninger. Det blir interessant å følge i hvor stor grad dette materialiserer seg i konkrete investeringer fremover. Hvis det skjer vil det helt klart skape positive ringvirkninger i flere bransjer på Vestlandet, sier konserndirektør for bedriftsmarked i Sparebanken Vest Ragnhild Janbu Fresvik.

Graf 1: Forventningsindeks fordelt etter andel av omsetning i olje- og gassrelatert virksomhet:


Samlet sett for Vestlandet flater derimot den moderate oppgangen ut. Signalene om svakere vekst fra de foregående Vestlandsindekser har realisert seg og det er en utflating i resultatindeksen. Nedgangen er representert i alle underindekser, med moderat tilbakegang i etterspørsel, sysselsetting, lønnsomhet og investeringer. Frem mot andre kvartal 2017 var det en tydelig trend i reduksjon av overkapasitet. De to siste kvartalene har denne utviklingen bremset opp.

- Rogaland går litt motstrøms i forhold til de andre vestlandsfylkene og oppgangen her kan blant annet tilskrives ny optimisme i olje- og gassrelatert virksomhet, som har høyere forventninger til lønnsomhet enn bedrifter skjermet for næringen for første gang siden andre kvartal 2014, sier Ragnhild Janbu Fresvik i Sparebanken Vest.

Bedriftene i Rogaland melder om økt etterspørsel, sysselsetting, lønnsomhet og investering. Det er særlig bedrifter med en mer moderat andel av omsetningen knyttet til olje- og gassrelatert virksomhet som driver den positive utviklingen i fylket. Dette kan tyde på at bedriftene som har tilpasset seg og fått flere bein å stå på nå ser resultatene av omstillingen.

Graf 2: Resultat- og forventningsindeks Q4 2017 (samlet alle fire vestlandsfylker)*:

*Forventningsindeksen er skjøvet to kvartaler fram for bedre illustrere sammenhengen mellom Vestlandsbedriftenes opplevelse av markedssituasjonen de siste tre måneder og forventninger til markedssituasjonen de neste seks måneder. Historisk har Forventningsindeksen vært en god ledende indikator for Resultatindeksen.

- Det er selvsagt positivt at bedrifter hvis omsetning er relatert til olje og gass ser lysere på fremtiden og at den sterke drivkraften i økonomien som denne typen bedrifter representerer kommer tilbake til tidligere nivåer. Men det ser ikke ut til at resten av bedriftene i Vestlandsøkonomien tror på det. Det er en bekymring at det kan synes som om vekstforventningene i vestlandsøkonomien totalt sett begynner å stabilisere seg. Det tilsier at økonomien kanskje ikke klarer å vokse tilstrekkelig fremover for å møte nye utfordringer, sier Fresvik.

FYLKESVIS UTVIKLING
Rogaland er det eneste fylket med positiv utvikling i forventningsindeksen. På tross av nedjusterte forventninger i de tre andre fylkene, sørger den økte optimismen blant bedriftene i det sørligste av vestlandsfylkene til en oppgang i forventningsindeksen for fjerde kvartal 2017.

- Etter to kvartaler med negativ utvikling har optimismen kommet tilbake til Rogaland og trekker forventningsindeksen opp fra 61,8 forrige kvartal til 68,8. Rogaland er dermed også fylket med høyest forventninger for de neste seks måneder for første gang siden andre kvartal 2013. Vi ser at andelen Rogalandsbedrifter som forventer å øke antall årsverk de neste 6 månedene øker til 29 % fra 18 % i forrige kvartal. Resultatindeksen for fylket når også sitt høyeste nivå siden andre kvartal 2014, forteller Fresvik.

Bedriftsledere i Hordaland melder om nedjusterte forventinger for andre kvartal på rad og forventningsindeksen ender på 64,5 ned fra 66,0 forrige kvartal. De nedjusterte forventningene viser seg igjen i alle underindeksene.

- Forventningsindeksen for Sogn og Fjordane går tilbake fra forrige kvartals måling på 66,7 til 64,3. Bedriftsledere i fylket forventer bedret etterspørsel, lønnsomhet, samt økt sysselsetting de neste seks måneder, men nedjusterte investeringsforventinger bidrar likevel til å senke den totale forventningsindeksen for fylket, sier konserndirektør Ragnhild Janbu Fresvik i Sparebanken Vest.

For Møre og Romsdal går forventningsindeksen moderat tilbake for tredje kvartal på rad fra 65,2 i tredje kvartal til 64,5. Til tross for forventinger om økt etterspørsel og sysselsetting bidrar forventninger om lavere lønnsomhet og investeringer til å trekke ned forventningsindeksen for fylket.

Andre interessante funn i undersøkelsen:

  • Alle underindeksene til resultatindeksen er ned.
  • Bedrifter med mer enn 50 % av omsetningen i olje og gass har nå høyest forventning til lønnsomhet, for første gang siden Q2/14.
  • Blant bedrifter med mer enn 50 % av omsetningen i olje og gass svarer 10 % at de har redusert antall årsverk siste tre måneder, mot 32 % i Q4/16.
  • Resultatindeksens underindeks for sysselsetting faller i Sogn og Fjordane og i Møre og Romsdal, mens i Hordaland og Rogaland ligger den på nivå med forrige kvartals målinger.
  • Resultatindeks for etterspørsel blant bedrifter med mer enn 50 % omsetning knyttet til eksport er nå 73, mot 60 i samme kvartal i 2016.

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Sparebanken Vest

Sparebanken Vest
Sparebanken Vest
Jonsvollgaten 2
5011 Bergen

915 05555https://www.spv.no

Sparebanken Vest er landets tredje største sparebank. Vi er et komplett finanshus for mer enn 270.000 person- og bedriftskunder. Vi er stolt over å være et selvstendig finanskonsern med hovedkontor i Bergen med en sentral rolle i mye av den verdiskapningen som skjer på Vestlandet.

Følg saker fra Sparebanken Vest

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Sparebanken Vest på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Sparebanken Vest

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom