Unio

Nå blir det vanskeligere å ansette midlertidig i staten

Del

- Det er svært positivt at utvalget som nå legger fram forslag til ny tjenestemannslov, har samlet seg om at reglene for å ansette midlertidig skjerpes. Samtidig er mange særbestemmelser som har åpnet opp for midlertidige ansettelser, tatt bort. Det er et stort framskritt. Vi har dermed fått et forslag til en enklere og på mange måter bedre tjenestemannslov, sier Unio-leder Anders Folkestad.

Uttalelsen kommer i forbindelse med at utvalget som har utformet forslag til ny tjenestemannslov i dag la fram sitt forslag. Utvalget har bestått av representanter for både arbeidstaker- og arbeidsgiversida, og har levert et samlet forslag.
- Det er en styrke at et samlet utvalg står bak forslaget som nå kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner får overrakt. Unio tar det for gitt at det er dette grunnlaget departementet nå sender ut på høring. Så vil det i høringsprosessen være mulig å gi innspill til nødvendige forbedringer, sier Folkestad.

Unio-lederen er spesielt fornøyd med at utvalget legger opp til at det i staten skal bli enda vanskeligere å ansette folk i midlertidige stillinger. Og at perioden for midlertidighet reduseres fra fire til tre år. Etter tre år skal den som er ansatt midlertidig få tilbud om fast jobb.
- Lange og mange midlertidige ansettelsesforhold har vært et problem særlig i universitet og på høgskoler. Unio er derfor godt fornøyd med innstramminger på dette området, og Tjenestemannslovutvalget har dermed vist en riktig vei i forhold til hvordan arbeidsmiljøloven kan endres på dette området, sier Folkestad.

Utvalget har også lagt fram forslag om å endre reglene for oppsigelse. Unio-lederen mener forslagene ivaretar behovene de ansatte i staten har knyttet til faglig uavhengighet og mulighet for å kunne uttale seg fritt og forvalte oppgavene uavhengig av hvem som til en hver tid har regjeringsmakt.
- Forslagene til ny tjenestemannslov vil fortsatt gi et sterkere oppsigelsesvern enn det som ligger i arbeidsmiljøloven. Og det er Unio godt fornøyd med, understreker Folkestad.

Kontakter

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Unio er Norges nest største hovedorganisasjon med om lag 350 000 medlemmer. Unio er partipolitisk uavhengig, og er en aktiv aktør i arbeidslivspolitikken med et bredt samfunnsengasjement. Vi er opptatt av at offentlige tjenester har god kvalitet. For å oppnå dette er mer penger til tjenestene, økt bruk av kvalifisert personell og bedre lønnsuttelling for utdanning og kompetanse avgjørende. Unio er en pådriver for at en størst mulig del av befolkningen er sysselsatt og at arbeidslivet legger til rette for inkludering og likestilling.

Følg saker fra Unio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Unio

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom