Politihøgskolen

Myten om unyttig politiforskning

Del

For noen uker siden satt jeg i samtale med en politileder. Han spurte hva Politihøgskolen forsket på nå for tiden. Han mente at PHS stort sett drev med virkelighetsfjern og unyttig forskning.

FORSKNING I FOKUS: Rektor Nina Skarpenes innleder foran et fullsatt auditorium på Politihøgskolens forskningskonferanse i juni 2018. Foto: Naledi Forbord.
FORSKNING I FOKUS: Rektor Nina Skarpenes innleder foran et fullsatt auditorium på Politihøgskolens forskningskonferanse i juni 2018. Foto: Naledi Forbord.

Jeg spurte om han hadde lest de siste årenes forskingsmeldinger. Det hadde han ikke. Jeg spurte videre om han hadde lest spalten Nytt fra PHS forskning i Politiforum. Det hadde han heller ikke. Allikevel mente han at forskningen ved PHS var ubrukelig for politiet.

Er det slik? At forskningen på PHS er unyttig? Skal all forskning være nyttig?

Det tenkte jeg på etter denne samtalen.

Forskningen som gjennomføres på PHS er av mange slag. Den er drevet av fagpersoner som er interessert i politiet og i polisiær virksomhet. En del av forskningen er ren oppdragsforskning. Nye eksempler er Tore Bjørgos med flere: «Høyreekstremisme i Norge» og Rundhovdes og Skjevraks: «Kriminalitetsforebygging på norsk». Andre kan være en kombinasjon, oppdrag og initiert på eget grunnlag; som Bevæpningsprosjektet 1 og 2. Der undersøker forskerne politiets erfaringer og opplevelser med den midlertidige bevæpningen av norsk politi i perioden november 2014 til februar 2016. Samt politiet og publikums holdninger til spørsmålet om norsk politi generelt bør være bevæpnet i tjenesten.

Langtidsplan lagt frem

8.oktober ble Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019 til 2028 lagt fram av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

I meldingen heter det i kapittel 1.1 «Men kunnskapsutviklingen drives ikke bare av mål; i mange tilfeller har det vist seg at den rent nysgjerrighetsdrevne forskningen kan gi de mest uventede resultatene. Å utvikle kunnskap tar tid; derfor må vi ha et langsiktig perspektiv og vilje til å bruke de ressursene som er nødvendige». Dette lover godt. All forskning kan ikke være ren oppdragsforskning. Vi skal fortsatt ha forskning som drives av de fagansettes nysgjerrighet og interesser.

Det meste av forskningen og kunnskapsutviklingen er ved PHS er initiert av forskeren selv eller av forskerfelleskapet. Mange prosjekter er finansiert over PHS sine budsjetter. En økende del er eksternt finansiert, blant annet av Norges forskningsråd, EU/EØS, Nordforsk og Justis- og beredskapsdepartementet. Men felles for alle prosjektene er at de er drevet av forskernes nysgjerrighet, forskernes ønske om å finne ut, forstå og forklare.

Fornyelse og digitalisering

Et viktig tema i Langtidsplanen er fornyelse av offentlig sektor. Ambisjonene er at offentlig sektor skal fornyes og videreutvikles gjennom nye måter å arbeide på, og samhandle på. Sentralt i en slik utvikling er forventning om økt digitalisering. Dette fordrer mer forskning og mer kompetanse. Flere forskningsprosjekter ved PHS bidrar til å belyse dette temaet. Forskergruppen «Politiet i det digitaliserte samfunn» har som formål å fange inn digitaliseringens konsekvenser, effekter, utfordringer og muligheter for politiet og dets samfunnsoppdrag. Mens forskergruppen «Politimetoder i endring» ønsker å utforske den økende sammenflettingen av politimetoder som tas i bruk før og i etterkant av at lovbrudd oppstår. Og forskergruppen «Politifaglig undersøkelsesmetodikk» vil stimulere til økt fokus på forskning innen metodikk. Dette er kun tre av i alt ni forskergrupper. Gruppene består av fagansatte på PHS og samarbeidende institusjoner. Flere av gruppene er i ferd med å ferdigstille sine første publikasjoner. Blant annet kommer det snart en ny antologi med foreløpig tittel: «Det digitale er et hurtigtog! Vitenskapelige perspektiver på politiarbeid, digitalisering og teknologi». Der får man oppdatert kunnskap om pågående forskning, nært forestående publikasjoner og publikasjoner som allerede er utgitt. Mange av publikasjonene kan leses på nettet. Og vi minner om vår årlige Forskningskonferanse, som er vel ansett.

La deg overraske!

Jeg tror de som fortsatt henger i de gamle mytene om at forskningen på politiet er irrelevant og unyttig og kun for teoretikere, vil bli positivt overrasket.

Er man interessert i å utvikle politiet, forstå politiet i dagens samfunn, er man interessert i å forebygge kriminalitet og bekjempe kriminalitet med nye metoder, må man oppdatere seg. Man må søke kunnskapen der den finnes. Det innebærer å følge med på forskningsfronten. Og ikke minst - sørge for at politiforskningen får gode vilkår.

Nina Skarpenes

Her kan du søke og lese mer om forskningen ved PHS.

https://www.phs.no/forskning/

https://www.phs.no/biblioteket/pia/

Du kan også følge saker og omtaler av forskning fra PHS på forskning.no, og i høgskolens presserom.

Kontakter

Bilder

FORSKNING I FOKUS: Rektor Nina Skarpenes innleder foran et fullsatt auditorium på Politihøgskolens forskningskonferanse i juni 2018. Foto: Naledi Forbord.
FORSKNING I FOKUS: Rektor Nina Skarpenes innleder foran et fullsatt auditorium på Politihøgskolens forskningskonferanse i juni 2018. Foto: Naledi Forbord.
Last ned bilde

Om Politihøgskolen

Politihøgskolen
Politihøgskolen
Slemdalsveien 5
0369 Oslo

23 19 99 00http://www.phs.no

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine. Politihøgskolen har fire studiestader: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Følg saker fra Politihøgskolen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Politihøgskolen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Politihøgskolen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom