Forsvarsbygg

Myntgata 2 til Oslo kommune

Del

Oslo kommune kjøper Myntgata 2-kvartalet for 338,2 millionar kroner.

Kjøpekontrakten blei signert 24. mars, med atterhald om godkjenning i bystyret i midten av juni. Overtaking vil etter planen skje i august. 

– Oslo kommune var den einaste offentlege instansen som melde interesse for eigedommen i samband med den offentlege avklaringsrunden i vinter. Kommunen fekk dermed tilbod om å erverve eigedommen til takst før den blei lagt ut for sal i marknaden, seier prosjektleder Eli Heggelund i Forsvarsbygg Skifte eigedom.

Eigedommen er sentral i kommunens planar for utvikling av Kvadraturen, og for utviklinga av Akershus festning som nasjonalt monument og rekreasjonsområde.

Indrefilet

Den nesten 13 000 kvadratmeter store tomta midt i hjartet av Oslo består av fem bygningar omkring eitt felles gardsrom. Teglsteinsbygningane er opphavleg ført opp som stallar og kaserne for militære avdelingar tilknytt Akershus festning, og utgjer totalt ca. 12 000 kvadratmeter BTA. Alle er ført opp i siste halvdel av 1800-talet med betydeleg ombygging på 1950-talet. Bortsett frå den såkalla «tyskerbrakka» som blei ført opp i 1949, er alle bygningane freda.

Heile kvartalet er regulert til spesialområde med formål bevaring etter plan- og bygningslova.

Til forsvarsbudsjettet

Forsvarsbygg avhender militære eigedommar som er tekne ut av teneste. Avhendinga omfattar alt frå sal til miljøopprydding, tilpassing for sivil bruk og prosessen fram til nye eigarar tek over. Dette tilfører midlar til forsvarsbudsjettet og fritek forsvarssektoren for framtidig drifts- og opprydjingsansvar.

Nøkkelord

Kontakter

Forsvarsbyggs pressevakt er tilgjengelig hver dag fra 7 til 19, og nås på telefonnummer 47 7777 47.

Bilder

Lenker

Om Forsvarsbygg

Forsvarsbygg
Forsvarsbygg
PB 405 Sentrum
0103 Oslo

815 70 400http://www.forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet som utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren.

Følg saker fra Forsvarsbygg

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forsvarsbygg på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Forsvarsbygg

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom