Frivillighet Norge

Myndighetene sviktet – frivillige stilte opp

Del

En ny rapport viser at frivillige spilte en avgjørende rolle da det offentlige apparatet sviktet i mottaket av flyktninger høsten 2015. Frivillige fra Norge bidro langs hele asylkjeden – fra før flyktningene kom til landet, ved ankomstsentre, på asylmottak og i det langsiktige integreringsarbeidet i lokalmiljøene når flyktningene har fått opphold.

Førde internasjonale kor er et møtested der innvandrere, flyktninger, asylsøkere og nordmenn treffes i musikalsk fellesskap. Koret ble startet som et samarbeidsprosjekt mellom Førde kommune, Røde kors, kirken og Sogn og Fjordane fylkeskommune. Her synger koret foran slottet da de deltok på en konferanse om flyktningsituasjonen som Frivillighet Norge gjennomførte sammen med KS, Helsedepartementet, Helsedirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet 5. april 2016. (Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge.)
Førde internasjonale kor er et møtested der innvandrere, flyktninger, asylsøkere og nordmenn treffes i musikalsk fellesskap. Koret ble startet som et samarbeidsprosjekt mellom Førde kommune, Røde kors, kirken og Sogn og Fjordane fylkeskommune. Her synger koret foran slottet da de deltok på en konferanse om flyktningsituasjonen som Frivillighet Norge gjennomførte sammen med KS, Helsedepartementet, Helsedirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet 5. april 2016. (Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge.)

”Mens myndighetene var dårlig forberedt og ikke maktet å håndtere de store ankomstene sommeren 2015, mobiliserte frivillige og frivillige organisasjoner store ressurser for å sikre de nyankomne basale nødvendigheter”, heter det i rapporten fra By- og regionsforskningsinstituttet NIBR . 

- Folk flest så at situasjonen var uholdbar og stilte opp for de som trengte det. Både de etablerte organisasjonene og nye initiativ som Refugees Welcome to Norway var avgjørende for å hjelpe mennesker som ankom til Norge i en svært sårbar situasjon, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.

Rapporten viser et omfattende samarbeid mellom myndighetene og frivillige, selv om det til tider knaket i sammenføyningene. Det oppsto flere steder konflikter mellom frivillige og myndighetene, og frivillige opplevde å ikke slippe til for å gi den hjelpen de ønsket. Organisasjonene hadde ikke kapasitet til å ta imot alle som ville bidra.

- Vi må bli flinkere til å samarbeide – både internt i frivilligheten, og med kommuner, asylmottak og nasjonale myndigheter. Det er viktig å lære av erfaringene fra høsten 2015, slik at vi kan stå bedre rustet neste gang noe tilsvarende skjer, sier Slotterøy Johnsen.

- Samtidig får rekordmange flyktninger nye hjemsteder over hele landet, og mange nordmenn får nye naboer. Det er viktig at frivilligheten inkluderes i det langsiktige integreringsarbeidet. Frivilligheten kan være en nøkkel til språk, nettverk og samfunnsengasjement, og flyktningene har selv mye å bidra med. De har kompetanse og ressurser som er viktige for frivilligheten og for lokalmiljøene, avslutter Slotterøy Johnsen.

Frivillighet Norge lanserte i fjor en rapport om sivilsamfunnets bidrag i flyktningsituasjonen.

Frivillighet Norge mener at følgende bør gjøres for å styrke integreringen og kunne møte en framtidig krise på en bedre måte:

  • Samspillet mellom kommuner og lokale lag og foreninger må styrkes gjennom at alle kommuner får en lokal frivillighetspolitikk.
  • Statens og kommunesektorens ansvar bør tydeliggjøres gjennom en overordnet samarbeidsavtale mellom regjeringen, KS og frivillig sektor.
  • Frivillige organisasjoner må få rammebetingelser som gjør at de kan jobbe langsiktig med inkludering for å styrke deltakelsen fra alle grupper i befolkningen.

Kontakter

Bilder

Førde internasjonale kor er et møtested der innvandrere, flyktninger, asylsøkere og nordmenn treffes i musikalsk fellesskap. Koret ble startet som et samarbeidsprosjekt mellom Førde kommune, Røde kors, kirken og Sogn og Fjordane fylkeskommune. Her synger koret foran slottet da de deltok på en konferanse om flyktningsituasjonen som Frivillighet Norge gjennomførte sammen med KS, Helsedepartementet, Helsedirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet 5. april 2016. (Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge.)
Førde internasjonale kor er et møtested der innvandrere, flyktninger, asylsøkere og nordmenn treffes i musikalsk fellesskap. Koret ble startet som et samarbeidsprosjekt mellom Førde kommune, Røde kors, kirken og Sogn og Fjordane fylkeskommune. Her synger koret foran slottet da de deltok på en konferanse om flyktningsituasjonen som Frivillighet Norge gjennomførte sammen med KS, Helsedepartementet, Helsedirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet 5. april 2016. (Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge.)
Last ned bilde

Om Frivillighet Norge

Frivillighet Norge
Frivillighet Norge
Øvre Slotts gate 2b
0157 Oslo

21 56 76 50http://www.frivillighetnorge.no

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. Vi arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv. Frivilligheten er mangfoldig og politikken må derfor ha et spekter av ulike grep for å gi alle deler av frivillig sektor bedre rammevilkår.

Frivillighet Norge ble stiftet i 2005 og har i dag mer enn 300 organisasjoner som medlemmer som til sammen representerer over 50.000 lag og foreninger over hele landet. Drøyt 10 prosent av medlemmene er minoritetsorganisasjoner.

Følg saker fra Frivillighet Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Frivillighet Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Frivillighet Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom