Omsorgsbygg Oslo KF

Munkerud barnehage blir en pioner

Del

Munkerud barnehage blir en ekstraordinær barnehage som skal bygges i massivtre med en oppsiktsvekkende lav energiramme. I tillegg blir det en miljøbarnehage som gir barna viktig miljøkompetanse. Munkerud barnehage er også det første offentlige prosjektet i byggebransjen i Norge som er anskaffet ved hjelp Best Value Procurement-metoden. Et riktig kinder-egg, der altså.

Aino Werp fra Control AS og Per Morten Johansen fra Omsorgsbygg Oslo KF signerer kontrakten for Munkerud barnehage.
Aino Werp fra Control AS og Per Morten Johansen fra Omsorgsbygg Oslo KF signerer kontrakten for Munkerud barnehage.

Omsorgsbygg Oslo KF i Oslo kommune er byggherre og Control AS er totalentreprenør for byggingen av Munkerud barnehage i bydel Nordstrand. Barnehagen skal ha seks avdelinger med plass til maks 108 barn (avhengig av alderssammensetning) og ca. 22 ansatte. Overlevering av barnehagen skjer 03.10.18. 

Anskaffelse og seriøsitet
Best Value Procurement (BVP) er en forholdsvis ny anskaffelsesmetode i Norge som skal forenkle anskaffelsen og fremme innovasjon. Omsorgsbygg tester metoden gjennom to pilotprosjekter, hvorav Munkerud barnehage er den ene. Foretaket er en av 12 piloter som prøver ut metoden i samarbeid med Difi. Omsorgsbygg skal i etterkant evaluere om metoden fungerer som forutsatt, det vil si gir raskere og kvalitativt bedre bygg til en lavere kostnad.

I tillegg er Oslo kommunes seriøsitetsbestemmelser, Oslomodellen, lagt inn i kontrakten. Dette innebærer blant annet kontraktsfestet bruk av lærlinger og fast ansatte. Hensikten er å komme useriøse bedrifter til livs.

Miljøtenkning fra A til Å
Munkerud barnehage blir et særdeles miljøvennlig bygg, som først og fremst skal være et godt sted for barn og voksne å oppholde seg i. Omsorgsbygg Oslo KF utfordrer egen miljøstrategi for å redusere miljøfotavtrykket, blant annet ved å bygge barnehagen i massivtre med tilnærmet 100 prosent prefabrikasjon før montering på byggeplass. Prosjektet styrer mot hele 90 prosent reduksjon av CO2-utslipp. Munkerud blir en barnehage med lavere energiramme enn noe annet bygg foretaket har bygget. På avfallsfronten er målet en reduksjon på 70-80 prosent sammenlignet med andre bygg av denne størrelsen. I tillegg blir det 100 prosent avfallsgjenvinning (dvs 0 til deponi). Dette er oppnåelig blant annet på grunn av prefabrikasjonen av massivtreelementene. Byggeplassen i seg selv vil bli fossilfri, med bestrebelser på ytterligere utslippsreduksjon gjennom bruk av mest mulig elektriske maskiner.

Barnehagen får også et kretsløpssystem, der målet er å omdanne 80 prosent av matavfallet, samt alt hageavfall, til å lage matjord på egen tomt. Årsaken er at ikke bare bygget, men også det pedagogiske innholdet for barna får et miljøfokus. Systemet bygges med en resirkuleringsdel med temarom, drivhus, utekjøkken og tre temahus. Den organiske delen av matavfallet kvernes, meitemark tilføres, og som et resultat kommer bearbeidet matjord ut som vil bli brukt i et drivhus og planteprogram.  Barna lærer seg å plante frø, stelle planter og tilberede mat. Hensikten med systemet er å lære barn hvilken bærekraftig verdi som ligger i avfall. De vil dermed også bidra til oppnåelse av Oslo kommunes miljømål.

Bygging i massivtre gjør barnehagen god å være i
Innvendig sparer prosjektet materialer på å beholde synlige massivtreoverflater, og på kjøpet følger gratis fordeler for inneklima og energibehov. Treet magasinerer både fukt og varme, og sørger derfor for en stabil temperatur og fuktighet gjennom hele året. Temperaturen kan senkes lavere enn normalt, ettersom massivtre ikke har noen kald overflatestråling. Dette gir god termisk komfort. Varmelagringsevnen til massivtreet gjør at man kan sjokklufte selv på kalde dager, nettopp fordi varmen sitter i veggene. På sommeren gir treets fuktkapasitet passiv kjøling nattestid.

Munkerud barnehage skal ha grønne tak. Grønne tak bidrar til å holde bygget kjølig om sommeren og dermed til lavere energibruk. Grønne tak har også den fordelen at det gir bedre inneklima. I tillegg har grønne tak positiv innvirkning på artsmangfoldet i nærmiljøet, samtidig som det binder både CO2 og svevestøv.

Naboene vil også merke det miljøvennlige aspektet i prosjektet. Det blir mindre støy, støv og forurensning, og en mye kortere byggeperioden.

Utnyttelse av materialer
Å bygge barnehagen i massivtre gir en unik mulighet for å spare energi ved bruk av bygget. Energirammen blir ekstraordinær lav, med et energiforbruk på maks 70 kWh/m2 i året. Dette er 40 % lavere enn energirammen i Teknisk forskrift som er på 115 kWh/m2 for barnehager.

Bygget designes slik at energi, inneklima og miljø ses i sammenheng fra et helhetlig perspektiv.  Det er pustende vegger med god lufttetthet, sunne, organiske materialer med lav avgassing og minimal bruk av plast og kompositter.

Massivtre er varige materialer som gir overflater for tøff bruk, og som samtidig har lave livsløpskostander (LCC). Massivtreflater er samtidig fine å se på, og dessuten godt egnet for renhold.

Positivt miljøregnskap
Den største miljøbesparelsen ved bruk av massivtre er at man unngår mer klimabelastende materialer som stål, betong og mineralullisolasjon. Ved utnyttelse av treets egenskaper for lagring og transport av fukt, bortfaller også behovet for dampsperre i yttervegg og mer avansert ventilasjonsanlegg. Massivtre er et bærekraftig og klimanøytralt byggemateriale. Tilveksten av skog i Norge og Sentral-Europa er større enn hogsten, og kjennetegnes av bærekraftig forvaltning. Skog i vekst tar opp CO2 som lagres så lenge materialet eksisterer. Tilvirkning av trematerialer skjer ved rene og ressurseffektive prosesser. Trematerialer kan dessuten gjenvinnes og gjenbrukes.

Og ikke minst går CO2 -regnskapet i pluss. Med fradrag av produksjonsprosess og transport, blir CO2-gevinsten på hele 600 kg pr m3 massivtre.   Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Aino Werp fra Control AS og Per Morten Johansen fra Omsorgsbygg Oslo KF signerer kontrakten for Munkerud barnehage.
Aino Werp fra Control AS og Per Morten Johansen fra Omsorgsbygg Oslo KF signerer kontrakten for Munkerud barnehage.
Last ned bilde

Om Omsorgsbygg Oslo KF

Omsorgsbygg Oslo KF er et foretak som bygger, drifter, forvalter og vedlikeholder kommunale formålsbygg i Oslo, som barnehager, sykehjem, brannstasjoner m.m. Foretaket sorterer under Byrådsavdeling for næring og eierskap.

Følg saker fra Omsorgsbygg Oslo KF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Omsorgsbygg Oslo KF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Omsorgsbygg Oslo KF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom