Kulturminnefondet

M/S Lete får ein halv million frå Kulturminnefondet

Del

Fartøyet M/S Lete er eit viktig kulturminne bygd i 1947, og onsdag 19. september vil eigarane motta ein halv million kroner til istandsetting av fartøyet frå Kulturminnefondet.

Vi inviterer pressa til overrekkinga, med påfølgjande omvising og orientering onsdag 19. september. Programmet starter på Hillestadvågen kl. 10.00, med lunsj kl. 12.00. Representantar frå Kulturminnefondet og Norsk Foreining for Fartøyvern vil vare tilstade.

M/S Lete vart bygd ved Standard båtbyggjeri i Drammen i 1947, som kabelfartøy til Telegrafverket. Fartøyet har også vore stasjonert i Bodø og operert i Nordland, Troms og Finnmark. Lete er nå eigd av Stiftelsen Halsnøy Historiske Senter og ligg i den store hallen på Hillestadvågen.

Styret i Kulturminnefondet legg vekt på at M/S Lete har ei særeige historie, og dei planlagde tiltaka vil ivareta fartøyets kulturminneverdiar på ein god måte.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Kulturminnefondet

Kulturminnefondet
Kulturminnefondet
Bergmannsgata 17
7374 Røros

73 10 36 00http://www.kulturminnefondet.no

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Vi skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares, så de kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, utvikling og verdiskaping.

For å få støtte må eier søke oss. Midlene blir fordelt gjennom vedtak gjort av Kulturminnefondets styre.

Les mer på våre nettsider.

 

Følg saker fra Kulturminnefondet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturminnefondet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kulturminnefondet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom