Kystverket

Møttes for å styrke oljevernavtalen i Arktis

Del

– En oljevernavtale er ikke mye verdt uten at den gjøres kjent, øves på og vedlikeholdes. Det sørger landene i arktisk råd for gjennom årlige aktiviteter, sier Ole Kristian Bjerkemo i Kystverket, som nylig møtte Arktisk råd-kolleger i USA.

Arbeidsgruppen EPPR i Arktisk råd møttes nylig i USA, her ble det gjennomført en workshop hvor tema var erfaringer fra 2014 og behov for forbedringer i avtaleverket. Fra Norge og Kystverket deltok Ole Kristian Bjerkemo og Bjørn Helge Utne. Foto: Kystverket
 

Arbeidsgruppen EPPR i Arktisk råd møttes nylig i USA, her ble det gjennomført en workshop hvor tema var erfaringer fra 2014 og behov for forbedringer i avtaleverket. Fra Norge og Kystverket deltok Ole Kristian Bjerkemo og Bjørn Helge Utne. Foto: Kystverket
Arbeidsgruppen EPPR i Arktisk råd møttes nylig i USA, her ble det gjennomført en workshop hvor tema var erfaringer fra 2014 og behov for forbedringer i avtaleverket. Fra Norge og Kystverket deltok Ole Kristian Bjerkemo og Bjørn Helge Utne. Foto: Kystverket Arbeidsgruppen EPPR i Arktisk råd møttes nylig i USA, her ble det gjennomført en workshop hvor tema var erfaringer fra 2014 og behov for forbedringer i avtaleverket. Fra Norge og Kystverket deltok Ole Kristian Bjerkemo og Bjørn Helge Utne. Foto: Kystverket

Seniorrådgiver i Kystverket, Ole Kristian Bjerkemo, kom nylig tilbake fra en workshop i regi av i Arktisk råds arbeidsgruppe som arbeider med forebygging av beredskap mot ulykker (EPPR). Workshopen fant sted USA, som nå har formannskapet i arbeidsgruppen.

Norge, sammen med de øvrige landene under Arktisk råd arbeider for å sikre at avtalen (om) for beredskap mot oljeforurensning til havs i Arktis, følges opp slik at vi er best mulig forberedet dersom det skjer en større oljeulykke i Arktis.

Godt samarbeid

Bjerkemo sier arbeidet i Arktisk råd er avgjørende for å trygge de sårbare områdene i arktis, og et godt samarbeid mellom statene om akutte hendelser oppstår der.

– Men det hjelper lite med godt planverk om det ikke er godt implementert, og gjenstand for forbedringer dersom behov for endringer avdekkes, sier han.

Roterende formannskap

– Formannskapet i Arktisk råd går på rotasjon for to år av gangen mellom de Arktiske statene. Det land som har formannskapet er også ansvarlig for at det gjennomføres en øvelse tilknyttet avtalen. Som et ledd i dette ledet USA denne workshopen hvor man blant annet drøftet erfaringer fra øvelsen i 2014 og behov for endringer i planverket, som følge av øvelsen gjennomført i regi av  Canada under deres formannskapsperiode for Arktisk råd, sier Bjerkemo.

Utfordrende øvelser i Arktis

Han forteller videre at alle land har presentert aktuelle scenarier de ser som kan utfordre oljevernberedskapen i arktiske strøk, og at det er disse scenariene som senere blir øvet på.

Under fjorårets øvelse ble det øvet varsling, anmoding om bistand, og mottak av bistand.

Seniorrådgiveren, som i dag er nestleder i EPPR (vice chair), er spent på hvor den  neste øvelsen i forbindelse med denne avtalen vil foregå. Øvelsen vil bli gjennomført i 2016, men forberedelsene er allerede i gang.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Arbeidsgruppen EPPR i Arktisk råd møttes nylig i USA, her ble det gjennomført en workshop hvor tema var erfaringer fra 2014 og behov for forbedringer i avtaleverket. Fra Norge og Kystverket deltok Ole Kristian Bjerkemo og Bjørn Helge Utne. Foto: Kystverket
 

Arbeidsgruppen EPPR i Arktisk råd møttes nylig i USA, her ble det gjennomført en workshop hvor tema var erfaringer fra 2014 og behov for forbedringer i avtaleverket. Fra Norge og Kystverket deltok Ole Kristian Bjerkemo og Bjørn Helge Utne. Foto: Kystverket
Arbeidsgruppen EPPR i Arktisk råd møttes nylig i USA, her ble det gjennomført en workshop hvor tema var erfaringer fra 2014 og behov for forbedringer i avtaleverket. Fra Norge og Kystverket deltok Ole Kristian Bjerkemo og Bjørn Helge Utne. Foto: Kystverket Arbeidsgruppen EPPR i Arktisk råd møttes nylig i USA, her ble det gjennomført en workshop hvor tema var erfaringer fra 2014 og behov for forbedringer i avtaleverket. Fra Norge og Kystverket deltok Ole Kristian Bjerkemo og Bjørn Helge Utne. Foto: Kystverket
Last ned bilde

Lenker

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no
Arktisk råd og arbeidsgruppen EPPR Arktisk Råd er det eneste sirkumpolare samarbeidsorganet som omfatter alle de arktiske landene. Hovedfokus har vært bærekraftig utvikling og miljø. Seks permanente arbeidsgrupper med hvert sitt programområde dekker til sammen arbeidet Arktisk råd målbærer. Kystverket representerer Norge i arbeidsgruppen EPPR, som omfatter Beredskap mot akutt forurensning. Arktisk råd består av Norge, Danmark/Grønland/Færøyene, Sverige, Finland, Island, USA, Canada og Russland. I tillegg deltar representanter for de arktiske urfolksgruppene som ”permanente deltakere” i rådet. Blant disse er også Samerådet som representerer samene i Norge, Sverige, Finland og Russland. Frankrike, Tyskland, Nederland, Polen, Spania og Storbritannia har per november 2011 status som observatørstater. Arktisk råd ble opprettet i 1996 som en utvidelse av det arktiske miljøvernsamarbeidet (Arctic Environmental Protection Strategy, AEPS) fra 1991. Formannskapet i rådet rullerer blant de åtte medlemslandene og varer normalt i to år.

Følg saker fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom