MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

M&Ms produkt fra Mars solgt på taxfree Gardermoen frikjent i MFU

Del

Emballasjen vurdert til å være akseptabel for godteriet.

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) har behandlet en klage som gikk ut på at utforming av produktet M&Ms Box fra Mars, solgt på taxfree Gardermoen er markedsføring særlig rettet til barn. M&Ms Box er en metallboks i M&Ms design med M&Ms godteri i.
MFUs retningslinjer gir adgang til å utforme produkter særskilt rettet til barn. Utvalget i MFU vurderer at det ikke er ualminnelig å ha metallbokser eller pappesker som ekstra emballasje når det lages gaveprodukter. Utvalget anser at M&Ms Box er forenlig med det som må anses for å være en mulig og normal emballasje, uten at boksen defineres som et tilleggsprodukt.
MFU vurderer at M&Ms Box er i tråd med MFUs retningslinjer og dermed tas ikke klagen til følge. Vedtaket er enstemmig.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
℅ ANFO, Arbinsgate 2
0253 Oslo

+47 93 25 94 61http://www.mfu.as

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) ble etablert i 2013 for å sikre at markedsføring av visse typer mat og drikke til barn er innenfor bransjens retningslinjer. Alle kan klage på markedsføringstiltak via www.mfu.as. Helse og Omsorgsdepartementet og Barne, Likestillings og Inkluderingsdepartementet er inneforstått med det arbeidet som foregår i MFU.