Mattilsynet

Mistanke om skrantesjuke i Møre og Romsdal

Del

Mattilsynet har mottatt et varsel fra Veterinærinstituttet om at en hjort felt under jakt i Møre og Romsdal kan ha vært smittet av skrantesjuke. Endelig prøveresultat er ventet i uke 44.

-Dette er bekymringsfullt. Til nå har vi kun funnet smitten på villrein i Nordfjella og på elg i Trøndelag. Basert på den kunnskapen vi har i dag er vi i gang med å sanere ut villreinstammen for å kunne ha en bærekraftig villreinstamme der i fremtiden.

Det er for tidlig å si noe om hvilken variant av skrantesjuke det dreier seg om, og hvilke konsekvenser et eventuelt positivt prøvesvar får, det må vi komme tilbake til, sier Karen Johanne Baalsrud, direktør for planter og dyr i Mattilsynet.

Oppdatering 26.10.17: Hjorten er nå bekreftet positiv. Videre testing foregår og vil avdekke hvilken type skrantesjuke det er snakk om. Resultatet er ventet i uke 44.

Strakstiltak

Som et strakstiltak trapper vi umiddelbart opp kartleggingen av hjortedyr i dette området. Det er viktig å få mer kunnskap om situasjonen i Møre og Romsdal. Vi ber nå den faglige ekspertisen ved forskningsinstitusjoner og universiteter om vurderinger og alternativer videre, sier Baalsrud.

Hjorten var en gammel kolle, og hadde ingen synlige symptomer på sykdommen. Hjorten ble skutt i Gjemnes kommune. Mattilsynet samler nå inn skinn,skrott og slakterester fra dyret for videre analyser hos Veterinærinstituttet. Et endelig prøvesvar ventes i uke 44, og frem til da vil vi vurdere hvilke konsekvenser det kan få, og hvilke alternativer vi har.

 Hittil i år er det testet 13780 dyr for skrantesjuke i hele landet.

Nøkkelord

Kontakter

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

Mattilsynet trapper opp tilsyn med grinder i Nordfjella13.8.2019 14:55:27 CESTPressemelding

Etter at to lam satte seg fast i to av de nesten 700 grindene som er satt opp rundt saltsteiner for å hindre spredning av den dødelige dyresykdommen Skrantesjuke, trapper Mattilsynet nå opp tilsynene for å forhindre flere lignende hendelser. I tillegg starter vi straks opp arbeidet med å utbedre eventuelle feil ved grindanleggene. Vi ser alvorlig på saken, sier Anne Marie Jahr seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet.

Flere beslag av det dødelige stoffet DNP under stor internasjonal aksjon21.6.2019 13:35:16 CESTPressemelding

I den internasjonalt ledede kontrollaksjonen OPSON VIII, ble totalt 16 000 tonn og 33 millioner liter med mat- og drikkevarer beslaglagt. Det ble beslaglagt produkter som ble utgitt for å være økologiske produkter, kaffebønner av lavere kvalitet ble forsøkt omsatt som bønner av høyere kvalitet, og flere kilo pulver og kapsler med det livsfarlige produktet DNP (2,4-dinitrofenol).

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom