EPOA

Minsker gapet: Matprodusenter, detaljhandel og regjeringer utfordret til å trappe opp sin innsats på bærekraftig palmeolje

Del
Frans Claassen, leder av European Palm Oil Alliance (EPOA).
Frans Claassen, leder av European Palm Oil Alliance (EPOA).
  • 74% av palmeoljen som kom til Europa til bruk i matvarer, ble sertifisert som bærekraftig i 2017
  • Mer handling er nødvendig hvis Europa skal oppfylle sitt mål om å bli 100% sertifisert innen 2020

På den 6. årlige palmeoljekonferansen oppfordret Frans Claassen, leder av European Palm Oil Alliance (EPOA) matprodusenter og forhandlere til å oppfylle sine forpliktelser til å bare bruke bærekraftig palmeolje. EPOA mener at bærekraftig palmeolje er en viktig ingrediens til å føde verden, til å bidra til å beskytte biologisk mangfold og dyreliv, og til å forbedre sosioøkonomisk utvikling i landlige områder. Bærekraftig palmeolje bidrar til å oppnå FN’s mål for bærekraftig utvikling (SDG).

EPOA-medlemmene er klare til å gjøre endringen og lede en bærekraftig palmeoljemarkedstranformasjon i Europa. Claassen sa; «Vårt 2020-mål for 100% bærekraftig palmeolje brukt i mat i Europa er fortsatt i sikte, men alle må gjøre en innsats – tiden er kort! Vi oppfordrer frivillige organisasjoner til å samarbeide om å støtte menneskene som gjør arbeidet på bakken og gjøre endringene mulig».

Det nåværende negative bildet av palmeolje i matprodukter hindrer overgangen til 100% bærekraftig opptak av palmeolje. Delegater i rommet krevde handling og diskuterte muligheter for en felles kommunikasjonskampanje for å oppmuntre til bærekraftig praksis.

Minske gapet
En ny overvåkningsrapport fra European Sustainable Palm Oil (ESPO) prosjektet, et initiativ fra MVO – The Netherlands Oils and Fats Industry og IDG, Sustainable Trade Initiative – viser at 74% av palmeoljen importert for bruk i mat ble sertifisert bærekraftig (CSPO) i 2017. Siden absolutt volum av palmeolje øker, er det viktig å oppmuntre til en sterkere etterspørsel etter bærekraftig palmeolje gjennom verdikjeden. Dette er nødvendig for å nå 2020-målet bestemt i en felles erklæring fra organisasjoner, myndigheter og den private sektor.

En av måtene å støtte bærekraftig utvikling i produserende land på er å kjøpe spesielle, uavhengige «småbondekreditter». For første gang gir ESPO-overvåkingsrapporten også data om opptak av disse kredittene som tilbys av Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), som nå er på 8100 tonn.

Handlinger i Europa
Den europeiske næringsmiddelindustrien bruker flere strategier for å sikre at palmeoljen de bruker er bærekraftig. Som utgangspunkt må de ha bedre synlighet på forsyningskjeden. Nesten all – (99% i 2017) –palmeolje som kommer inn i Europa, kan nå spores tilbake til oljemøllen. 84% av all palmeolje importert i Europa i 2017 er dekket av selskapets bærekraftige politikk som fokuserer på «ingen avskoging, ingen torv og ingen utnyttelse» (NDPE) - takle de primære utsatte områdene når det gjelder forsyningskjedens bærekraftighet.

Handlinger i produserende land
Produserende land styrker også sin innstas. H.E. Arif Havas Oegroseno, den indonesiske ambassadøren i Tyskland, forklarte at moratoriet for å utvide palmeoljeplantasjer pålagt av den indonesiske presidenten Joko Widodo resulterte i en nedgang i avskoging på 60% i 2017, et viktig skritt fremover. Både i Indonesia og Malaysia samarbeider regionale og distrikts regjeringer med privat sektor om obligatoriske sertifiseringsordninger (ISPO og MSPO) med sterkere styringsmekanismer for å overvåke og støtte bærekraftig produksjon. På samme måte i Colombia har regjeringen, industrien og sivile samfunnsorganisasjoner forpliktet seg til null avskoging.

Påvirkning på bakken
Utover miljøfordeler i forsyningskjeden vektlegger produsentlandene palmeoljens rolle i økonomisk utvikling og lindring av fattigdom. Den ærefulle malaysiske ministeren for primærindustrien, Theresa Kok Suh Sim, forklarte: «Utviklingen av palmeoljeindustrien i Malaysia har sørget for at fattigdomsgraden nå er under 5%, med ekstrem fattigdom under 1%. 38% av produksjonen i Malaysia kommer fra små gårder». I Indonesia gir palmeoljeproduksjonen livnære til 16 millioner mennesker.

SDGs
En ny rapport fra IUCN bekreftet at bærekraftig palmeolje er en viktig del av løsningen for å møte Europas matbehov og krav. Claassen sa: «Vi fremmer bærekraftig palmeoljeproduksjon og forbruk for å utnytte positiv innvirkning på fattigdomsbekjempelse, bevaring av biologisk mangfold, sosioøkonomisk utvikling og arbeidsrettigheter. Til slutt bidrar bærekraftig palmeolje til minst 7 bærekraftig utviklingsmål (SDG).

Claassen: «Vi må minske gapet, både i Europa og i produserende land. La oss få matprodusenter og detaljhandel til å oppfylle sine forpliktelser til 100% bærekraftig palmeolje i Europe, og presse for å oppnå SDGene for å katalysere globale endringer. La oss samarbeide for å fortelle felles positive historier om virkningen av bærekraftig palmeolje på bakken og styrke mennesker som gjør bærekraftig palmeolje en realitet». 

Om EPOA
Den europeiske palmeoljealliansen (EPOA) er et initiativ for å engasjere og utdanne interessenter på hele palmeoljehistorien. EPOA samarbeider tett med nasjonale tiltak som er aktive i de forskjellige europeiske landene, og forenkler vitenskapsbasert kommunikasjon og skaper et balansert syn over de ernæringsmessige og bærekraftige aspektene ved palmeolje. EPOA støtter opptaket av 100% bærekraftig palmeolje.

Kontakter

Frans Claassen
info@palmoilalliance.eu

Bilder

Frans Claassen, leder av European Palm Oil Alliance (EPOA).
Frans Claassen, leder av European Palm Oil Alliance (EPOA).
Last ned bilde

Om EPOA

EPOAFølg saker fra EPOA

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra EPOA på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.