Fiskebåt

Minner om topptung fiskeridebatt

Del

Vi minner om at det blir topptung fiskeripolitisk debatt i Tromsø torsdag 23. november i forbindelse med Fiskebåt Nord sitt årsmøte.

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) kommer. Det gjør også SVs Torgeir Knag Fylkesnes, og begge er klare for fiskeripolitisk debatt. Det er også den nye fiskeripolitiske talspersonen i Arbeiderpartiet Cecilie Myrseth og Tom-Christer Nilsen, som representerer Høyre i næringskomiteen på Stortinget.

Fiskebåt Nord er et av tre regionlag innen havfiskeflåtens organisasjon Fiskebåt.

Årsmøtet i Tromsø går over to dager, med start torsdag 23. november.

Fullstendig program følger under. Media er selvsagt velkommen til å dekke hele møtet! 

--------------------------------------

Kontakt for mer informasjon;

Tor Are Vaskinn, avdelingsleder i Fiskebåt               Odd Kristian Dahle, info.leder i Fiskebåt.
Tlf. +47 906 40 978                                                       Tlf. +47 906 15 65
e-post: tor-are@fiskebat.no                                           e-post: odd-kristian@fiskebat.no

--------------------------------------------------------

Årsmøte Fiskebåt Nord

DAGSORDEN 23. OG 24. NOVEMBER 2017

Torsdag 23. november:

Kl. 0900 Sak 1 Åpningstale ved styreleder Marius Ytterstad

Hilsningstaler

Ordfører i Tromsø, Kristin Røymo

Kl. 0915 Sak 2 Konstituering:                        

A. Valg av tillitspersoner

B. Navneopprop

C. Forretningsorden

D. Dagsorden for møtet

Kl. 0930 Sak 3 Fremleggelse av ringvirkningsanalyse for Troms

Nofima legger frem rapport

Kl. 1030 Kaffepause

Sak 4 Ressursforskning – Bestandsstatus

Innleder: Geir Huse, Havforskningsinstituttet, Kvoterådene

Bestandssituasjonen for makrell og torsk sett i et lengre tidsperspektiv.                        

Kl. 12.00 Lunsj

Kl. 13.00 Sak 5 Verdiskapning i fiskerinæringen

Dekan, Erlend Bullvåg – Nord Universitet

Professor, Linda Nøstbakken – Norges Handelshøyskole, Betydningen av struktur            

Spørsmål fra salen

Kl. 14.00 Politikere – Hvordan få økt verdiskapningen av fiskeriressursene i Nord-Norge

Fiskeriminister Per Sandberg

Stortingsrepresentant, Torgeir Knag Fylkesnes, SV

Stortingsrepresentant, Cecilie Myrseth, AP

Stortingsrepresentant, Tom-Christer Nilsen, H

Kl. 1445 Kaffepause

Kl. 1500 Paneldebatt – Informasjonsleder i Fiskebåt, Odd Kristian Dahle leder debatten

Kl. 1700 Avslutning første dag

Kl 1930 Middag

Fredag 24. november:

Kl. 0900 Sak 6 Miljømessig tilpasning av fiskeflåten

Rådgiver i Verdens Naturfond, Fredrik Myhre

Innleder ikke avklart, Grønn skipsfart

Kl. 1015 Kaffepause

Kl. 1045 Sak 7 Styrets beretning for 2016/2017

Sak 8 Regnskap for 2016 med revisjonsberetning

Sak 9 Fastsettelse av godtgjørelser

Sak 10 Valg

Sak 11 Avslutning 

Kl. 1200 Lunsj

 

Om Fiskebåt

Fiskebåt
Fiskebåt
Røysegata 15
6003 Ålesund

70 10 14 60http://www.fiskebat.no

Fiskebåt - havfiskeflåtens organisasjon, jobber for en miljøvennlig og lønnsom fiskeflåte, som leverer sunn mat fra bærekraftige bestander i verdens reneste havområder. 

Følg saker fra Fiskebåt

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fiskebåt på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fiskebåt

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom