Mattilsynet

Mindre matsvinn med bedre veiledning og gjennomtenkt holdbarhetsmerking

Del

Felles nordiske regler for kjøletemperaturer i butikk, kun bruk av merkingen «siste forbruksdag» på risikomatvarer og bedre informasjon til forbrukerne,vil bidra til å minske mengden mat som kastes i følge et nordisk prosjekt.

Mattilsynet har sammen med Livsmedelsverket i Sverige, Fødevarestyrelsen i Danmark, og Evira i Finland blant annet vurdert regelverket for holdbarhetsmerking av mat i de nordiske landene, og hvordan matens holdbarhet blir påvirket av temperatur, emballasje, og tilbredelsesmetoder. Prosjektet er finansiert av Nordisk Ministerråd, og Østfoldforskning har bidratt i arbeidet med rapporten.

Forbrukerne kan gjøre mer med bedre veiledning

Forbrukerne er de som står for det meste av matsvinnet. I følge prosjektgruppen kan mengden mat som kastes reduseres dersom forbrukernes kunnskap om hvor lenge maten er holdbar og hva man selv kan gjøre blir bedre.

Forbrukerne trenger mer veiledning om hvordan holdbarheten påvirkes når emballasjen er åpnet. For eksempel går det an å helle olje på pesto for å forlenge holdbarheten. Flere må også få kunnskap om forskjellen mellom merkingen «best før» og «siste forbruksdag».

Felles regler for kjøletemperatur i butikk

I matvarebransjen er senket kjøletemperatur det viktigste tiltaket for å redusere matsvinn. Det vil forlenge holdbarheten på matvarene betydelig. Sverige, har i motsetning til de andre nordiske landene, ikke nasjonale regler for kjøletemperatur i butikk. Prosjektet foreslår at samme regler for kjøletemperatur skal gjelde i alle nordiske land.

Matsvinnet kan minske med bedre merking

Matvareprodusentene må bli flinkere til å vurdere, og velge korrekt holdbarhetsmerking. Det kan for eksempel bety at de kun bruker merkingen «siste forbruksdag» på produkter der det er strengt nødvendig, det vil si på mat- og drikke som det kan være en helserisiko å spise eller drikke etter utløpsdatoen.

Per i dag er det spesielle EU-regler for holdbarhetsmerking av egg. Merkingen tar utgangspunkt i at eggene oppbevares i romtemperatur. Men, i de fleste nordiske land oppbevares egg i kjøleskap og da har egg betydelig lenger holdbarhet. Prosjektet foreslår at holdbarhetsmerking av egg skal følge de samme retningslinjene som tilsvarende matvarer.

Rett pakkegass forlenger holdbarheten

Gassen som brukes i emballasje hemmer oppblomstring av mikroorganismer og øker holdbarheten på mange matvarer. Hvilken gass som brukes har for eksempel stor betydning for holdbarhet på et produkt som kjøttdeig av storfe. Blandingen av CO2 og N2 som brukes på de fleste typer ferskt, rått kjøtt i Norge gir betydelig lenger holdbarhet sammenlignet med høyoksygen emballasjegass som er vanlig i de øvrige nordiske landene.

For ytterligere informasjon kontakt: Pressevakten i Mattilsynet, mobil 46912910 eller kommunikasjon@mattilsynet.no.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom