Norges Jeger- og Fiskerforbund

Miljøminister Helgesen beordrer utryddelse av Hardangerlaksen

Del

Regjeringen ved Klima- og miljøminister Helgesen har beordret destruksjon av genmaterialet man har samlet inn fra restene av villaksstammene i Hardangerfjorden. Dette er i realiteten et nådestøt for villaksen i vakre Hardanger. Norges Jeger- og Fiskerforbund ber Erna Solberg gripe inn.

En saga blott i Hardanger? (Istock-photo)
En saga blott i Hardanger? (Istock-photo)

Hardangerfjorden var tidligere et av våre flotteste områder for vill atlantisk laks. Etter mange års kraftutbygging og etablering av vårt mest intensive område for lakseoppdrett, er det i dag knapt vill laks igjen i Hardangerelvene. Dårlige oppvekstforhold i mange elver, kombinert med negativ påvirkning fra lakselus og rømt oppdrettsfisk har effektivt tatt knekken på de fleste villaksstammene i fjorden. Sjøørreten i området lider samme skjebne.
I et forsøk på å ta vare på de genetisk viktige stammene av villaks, er det samlet inn genmateriale i form av rogn og melke. Dette har stått i en genbank, i påvente av en bedring i livssituasjonen for den ville fisken. Norge har forpliktet seg gjennom internasjonale konvensjoner (NASCO-konvensjonen) og eget lovverk (naturmangfoldloven og medfølgende kvalitetsnorm for villaks) til å ivareta stammene av atlantisk laks.

Men nå har altså Klima- og miljøministeren beordret destruksjon av det uerstattelige genmaterialet som er samlet inn i den pressede regionen.

Med Kongen som vitne
I januar 2016 ble det avholdt en villakskonferanse i Alta. Hans Majestet Kongen var til stede. Der ble det poengtert fra Klima- og miljøminister Vidar Helgesen sin side at Norge har et særlig internasjonalt ansvar for å ivareta villaksen. Dessverre står det dårlig til, 78 % av de undersøkte laksestammene våre når ikke opp til «god kvalitet» i henhold til kvalitetsnormen. 
«Bestandene våre av laks, sjøørret og sjørøye representerer en stor nasjonal verdi. De er et stykke arvesølv som vi skal kunne høste av og samtidig overlevere til generasjonene som kommer etter oss. Dette vil kreve stor innsats i årene som kommer. Jeg og mitt departement vil gjøre vårt beste». uttalte Helgesen i sin tale for et snaut år siden. Nå står han altså som ansvarlig for utstedelse av det som er å beskrive som den endelige dødsdommen for Hardangerlaksen.

Ber Erna Solberg gripe inn
I et brev ber Norges Jeger- og Fiskerforbund statsminister Erna Solberg om å gripe inn og stanse den beordrede destruksjonen av genmaterialet fra Hardanger.
- Det må finnes en løsning for å ivareta det genetisk svært viktige materialet fra Hardangerelvene slik at vi en gang i framtiden kan reetablere den opprinnelige villaksen i elvene der den fra naturens side hører hjemme, uttaler leder Runar Rugtvedt i NJFF.
Regjeringens bærekraftstrategi for oppdrettsnæringen tar utgangspunkt i at næringen skal drives miljømessig bærekraftig.  Det skjer ikke i dag, og i særdeleshet ikke i Hardangerfjorden.
- Løsningen på det problemet er ikke å fjerne villaksen, men å minske det ulevelige trykket fra lakselus og rømt oppdrettsfisk. Inntil det er på plass må man ta kostnaden med å ivareta uerstattelig genmateriale fra restene av villaksen i området. Vi snakker i realiteten om noen få millioner kroner årlig, understreker Rugtvedt i en kommentar. 

Nøkkelord

Kontakter

For mer informasjon kontakt fiskekonsulent Øyvind Fjeldseth på tlf 97193287,
eller informasjonssjef Espen Farstad på tlf 90722429

Bilder

En saga blott i Hardanger? (Istock-photo)
En saga blott i Hardanger? (Istock-photo)
Last ned bilde
Leder i NJFF, Runar Rugtvedt
Leder i NJFF, Runar Rugtvedt
Last ned bilde

Dokumenter

Om Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Hvalstadåsen 5
1378 Nesbru

66 79 22 00http://www.njff.no

Norges Jeger- og Fiskerforbund er den eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere i Norge. Vi er en partipolitisk nøytral organisasjon, men har et sterkt jakt-, fiske-, og naturpolitisk engasjement i mange saker.

Følg saker fra Norges Jeger- og Fiskerforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Jeger- og Fiskerforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges Jeger- og Fiskerforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom